fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Układanie muru

Mur warto tworzyć etapami do góry w stronę lica środkowego muru, żeby wystające wspornikowo cegły można było umieścić od środkowego kierunku. Gzymsy ceglane bez tynkowania tworzy się zazwyczaj, żeby dodać elementy upiększające w formie podwieszonych rzędów rębem z cegły licowej, cementowej bądź klinkierowej z mocno dokładnie wykonanym spoinowaniem. (uprawnienia budowlane kontakt)

Tworzenie muru

W przypadku wcześniejszej formy cegieł 27 X 13 X 6 cm nie występowały komplikacje w wiązaniu normalnych ścian z rzędami rębowymi, bo rosłość rębu leżącego wynosiła dwie grubości cegieł spoina, a rosłość rębu, jaki stoi to cztery grubości z dodaniem trzech spoin. (uprawnienia budowlane 2021) W przypadku cegieł 25 X 12 X 6,5 cm ich rzędy na ukos nie tworzą powielanych rzędów, ustawionych na płasko, więc odpowiednie wykonane przewiązanie naprzemienne takich rzędów nie jest wykonalne. Gzymsy z podwieszonych cegieł bez korzystania ze stali muszą zostać murowane na zaprawie cementowej albo cementowo-wapiennej.

Brak rusztowań

Podczas robienia gzymsów wedle wcześniej opisanych sytuacji, da się zrezygnować z korzystania z rusztowań, jak będzie się pamiętać o byciu bardzo starannym, a rozkład cegieł będzie taki, że w każdym wypadku będzie zachowana odpowiednia proporcja rzędów nadwieszonych. (uprawnienia budowlane program)

W przypadku ogromnych wyskoków korzystamy z dwuteowników. W kątach konstrukcji kształtowniki rozszczepiają się wachlarzowo, a cegły trzeba prawidłowo przygotować. Aby odpowiednio związać stal z cegłą i uchronić ją przed powstaniem rdzy, trzeba stawiać cegły z użyciem zaprawy cementowej.

Gzymsy prefabrykowane

Takie gzymsy z dużą popularnością tworzyło się w czasach przedwojennych. Były ekonomiczne zwłaszcza przy wysokich konstrukcjach, bo  dzięki nim można było zrezygnować z rusztowań. W czasach teraźniejszych korzysta się z gzymsów prefabrykowanych, które są dosyć złożone i wykonane z wielu typowych części. Regułą budynku bywa możliwość ustawieniu prefabrykatów żurawiem, bez dodatkowego zakotwienia drutami stalowymi. Jakieś nadprogramowe wiązania metalowe, jeśli już występują to jako pomoc w montażu. Każdy prefabrykat musi zostać ułożony na zaprawie cementowej, a nią wypełnia się spoiny krzyżujące się i podłużne pomiędzy prefabrykatami a ścianą. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Płaszczyzna elewacyjna musi zostać sfinalizowana w fabryce, żeby nie trzeba było nic dodatkowo tynkować w trakcie prac. Gzyms zrobiony jest z czterech typów prefabrykatów żelbetowych zrobionych z betonu o odporności, jaką osiąga po 28 dniach 140 kG/cm2 z płaszczyznami wyrównanymi zaprawą zrobioną z cementu białego.

Układanie beleczek

Po stworzeniu ściany aż do górnej granicy prefabrykatów ustawia się beleczki wspomagające, kładzione dokładnie co 96cm od siebie. (program egzaminu na uprawnienia) Po stworzeniu ściany do jego czubka umieszcza się pomiędzy beleczkami kafelki i wypełnia pionową podłużną spoinę zaprawą cementową. Kończąc, jak zaprawa zastygnie, umieszcza się prefabrykaty kończące, jakie potrzebują przeciwwagi, przez widoczny wyskok.

Sto lat temu do gzymsów korzystało się z odpowiednich cegieł o dość sporych powierzchniach, mogły być to dla przykładu 60X30cm, jakie umożliwiałyby zdobycie widocznych wyskoków w jednym rzędzie. Teraz nie tworzy się już cegieł tego typu. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

W najmniej skomplikowanych gzymsach ceglanych kolejne wyskoki tworzy się zazwyczaj poprzez podwieszenie normalnych cegieł. Przez konieczność utrzymania równowagi cegły, wiemy, że wyskok nie powinien przekraczać V2 cegły, i warto zadbać by nie przekraczały 10cm.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com