fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Transport wodny, żeby mógł być stosowany musi spełniać dwa główne warunki. Po pierwsze rzeka, na której ma się odbywać musi być żeglowna. Drugim warunkiem jest to, że dostarczane materiały powinny znajdować się w pobliżu punktów załadunkowych na barki. Jest to spowodowane tym, że koszt przewozu materiałów drogą lądową jest drogi. Transport wodny posiada jedną zasadniczą wadę.[uprawnienia budowlane testy] Chodzi tu o jego sezonowość. Przez to stosuje się go jedynie do przewożenia materiałów masowych, niereglamentowanych. Należą do nich przykładowo kamień czy kruszywo do betonu. Przy takim transporcie niezbędne jest zagospodarowanie odpowiedniej powierzchni do składowania tych materiałów wewnątrz przetwórni kruszywa. Ten rodzaj transportu mimo stosunkowo małej prędkości barek, ale dużej ładowności może sprawiać, że transport wodny dla odpowiednich warunków miejscowych będzie najtańszym rozwiązaniem.[akty uprawnienia budowlane]

Transport wodny

Transport kolejowy normalnotorowy

Transport kolejowy normalnotorowy możemy zaliczyć do grupy transportu masowego. Umożliwia on dostawę materiałów nawet z odległych regionów. Dla budowli o mniejszych gabarytach oraz trudnych warunkach terenowych dostawy mogą być kierowane do najbliższej stacji kolejowej. Jest to jednak uwarunkowane możliwościami przeładunkowymi. Dla dużej masy towarowej oraz łagodnej rzeźbie terenu bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest wybudowanie bocznicy kolejowej, która będzie dojeżdżać do placu budowy.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Transport kolejowy wąskotorowy

Transport kolejowy wąskotorowy stosuje się jako środek przewozowy pomocniczy. Wykorzystuje się go pomiędzy stacją wyładowczą normalnotorową a miejscem docelowym. Może być on również stosowany jako transport samodzielny. Wtedy sięga on od miejsca eksploatacji kruszywa naturalnego do miejsca, w którym jest on przerabiany. Transport wąskotorowy, który ma miejsce pomiędzy stacją dostaw a placem budowy może być stosowany dla rzeźby terenu bardziej urozmaiconej. Można go również stosować, gdy transport kolejowy normalnotorowy wymagałby większej ilości robót ziemnych, dłuższej długości bocznicy oraz stosowaniu dużej ilości budowli inżynierskich takich jak mosty czy przepusty. Kolej wąskotorowa nie posiada dużej ilości wymagań. Spadki w jej przypadku mogą wynosić nawet do 40%.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Transport kołowy

Do transportu kołowego możemy zaliczyć samochodowy, ciągnikowy oraz konny. Ostatni z wymienionych stosowany jest jedynie dla małych budów oraz małej ilości ładunku na krótkich odległościach przewozowych. Podczas projektowania dróg kołowych w pobliży placu budowy ważne jest odpowiednie zbadanie rodzaju oraz stanu nawierzchni. Ważne jest również zwrócenie uwagi na ich szerokości, promienie w łukach, spadki podłużne, odległości od stacji kolejowych, baz materiałowych oraz garaży. Również stan i nośność mostów znajdujących się w pobliżu może mieć wpływ na budowę dróg kołowych. Często możemy spotkać się z sytuacją, że budowa nowej drogi przewozowej jest niezbędna podczas budowy.[segregator uprawnienia budowlane]

Obiekty pomocnicze budowy

W skład robót pomocniczych wchodzą budowa lub instalacja przetwórni kruszywa, baz materiałowych, wytwórni elementów prefabrykowanych oraz baz transportowych. W celu zmniejszenia kosztów związanych z ich budową można zastosować dwa rozwiązania. Po pierwsze możliwe jest wykorzystanie istniejących już zakładów znajdujących się w pobliżu budowy. Drugą opcją jest zaprojektowanie nowych, które po skończonej budowie będą mogły być wykorzystywane przez miejscową gospodarkę. Obydwa z tych rozwiązań powodują zmniejszenie kosztów inwestycyjnych bezpośrednich oraz tych pośrednich, do których możemy zaliczyć zmniejszenie ilości pracowników a co za tym idzie minimalizacja osiedla robotniczego.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com