fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Terminy składania wniosków o uprawnienia budowlane w 2024 – Najważniejsze daty do zapamiętania

Grupa architektów analizuje plany na budowie w mieście.

Zdobywanie uprawnień budowlanych to ważny krok dla każdego inżyniera i architekta. W 2024 roku kluczowe daty dotyczące tego procesu obejmują terminy składania wniosków i daty egzaminów.

Egzaminy odbędą się wiosną i latem – 24 maja dla PIIB i 7 czerwca dla IARP. Osoby zainteresowane muszą zarejestrować się w odpowiedniej izbie regionalnej (okręgowej) i przygotować wymagane dokumenty, takie jak dyplom, CV oraz opis doświadczenia zawodowego.

Opłata za uzyskanie uprawnień wynosi 2400 PLN za osobne prawa do projektowania i zarządzania budową, a 3600 PLN za łączone prawo do obu tych działalności. Koszty te są ponoszone przez osobę ubiegającą się o uprawnienia w PIIB. W Izbie Architektów koszty te to 3140 PLN oraz 4720 PLN odpowiednio dla uprawnień odrębnych i łącznych do projektowania i kierowania.

Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. W zależności od Okręgowej Izby do której składamy dokumenty.

Jeśli ktoś nie może przystąpić do egzaminu, istnieje możliwość przeniesienia go na następną sesję bez konieczności ponownego aplikowania. Czytaj dalej, aby nie przegapić żadnych ważnych dat!

Główne Wnioski

 • Sprawdź terminy składania wniosków na stronie swojej okręgowej izby inżynierów. Każda izba ma inne daty.
 • Zapisz się na egzamin elektronicznie, to szybkie i wygodne. Pamiętaj o opłacie, która wynosi od 2400 zł za pojedyncze uprawnienia, 3600 zł za łączone (dot. PIIB) lub 3140 zł i 4720 zł w przypadku architektów.
 • Pierwszy egzamin w 2024 r. odbędzie się 24 maja (PIIB) lub 7 czerwca (IARP). Są dwa terminy, więc masz dwie szanse. Drugi termin odbędzie się w listopadzie.
 • Musisz dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. To ważne dla dalszego procesu.
 • Przygotuj się do egzaminu. Zacznij już teraz, żeby być gotowym na wiosnę 2024 roku.

Kluczowe daty dotyczące uprawnień budowlanych w 2024 roku

Grupa studentów architektury studiujących plany w sali wykładowej.

Rok 2024 przynosi ważne terminy dla osób planujących uzyskać uprawnienia budowlane. Terminy składania wniosków i daty egzaminów są kluczowe dla kandydatów.

Terminy składania wniosków

Terminy składania wniosków na uprawnienia budowlane to istotna kwestia dla kandydatów. Obejmują one szereg dat, które muszą być ściśle przestrzegane.

Każda okręgowa izba inżynierów ma swoje terminy. Te daty różnią się w zależności od miejsca. Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz dat składania wniosków dla każdego rejonu, wraz z odnośnikiem, który przeniesie Cię na stronę rejonową.

PIIB

IARP

 1. Kandydaci mogą rejestrować się elektronicznie. To ułatwia proces i pozwala zaoszczędzić czas.
 2. Dokumenty można wysłać pocztą lub kurierem. Warto jednak to zrobić jak najwcześniej, by uniknąć opóźnień.
 3. Przeniesienie terminu egzaminu jest możliwe. Jeśli ktoś nie może podejść do egzaminu w wyznaczonym terminie, jego wniosek przechodzi na następną sesję.
 4. Elektroniczna rejestracja wymaga załączenia odpowiednich dokumentów. Należy mieć przygotowane wszystkie wymagane papiery.
 5. Zawsze warto sprawdzić aktualne informacje na portalu PIIB lub bezpośrednio kontaktować się z okręgową komisją egzaminacyjną, aby uzyskać najnowsze dane dotyczące terminów i wymagań.

Terminy egzaminów na uprawnienia

Egzaminy na uprawnienia budowlane to ważny krok dla każdej osoby marzącej o karierze w branży budowlanej. W roku 2024 odbędą się one dwukrotnie, dając szansę na zdobycie kluczowych kwalifikacji.

 • Pierwszy egzamin przewidziano na 24 maja 2024 roku. Organizuje go Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB).
 • Termin 7 czerwca 2024 roku- tym razem egzamin nadzoruje Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP).
 • Drugi termin to listopad 2024 r.

Aby przystąpić do egzaminu, kandydaci muszą zarejestrować się w odpowiedniej okręgowej izbie. Rejestracja wymaga uzupełnienia formularza oraz dostarczenia wymaganych dokumentów, takich jak odpis dyplomu i życiorys zawodowy.

Oprócz tego, ponownie przystępujący do egzaminu mają obowiązek złożyć swoje dokumenty przed wyznaczonym terminem. To pozwala na sprawne organizowanie sesji egzaminacyjnych.

Każdy kto chce uzyskać uprawnienia musi uiścić opłatę kwalifikacyjną. Koszt wynosi 2400 zł dla osobnych uprawnień lub 3600 zł dla połączonych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Kwoty podano dla osób podchodzących do egzaminu w Polskiej Izbie Inżynierów. W przypadku architektów ceny są wyższe, bo aż 3140 zł dla uprawień do projektowania lub kierowania i 4720 zł dla kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnie projektowe i wykonawcze.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kandydaci otrzymują uprawnienia pozwalające na samodzielne pełnienie funkcji w procesach budowlanych. Oznacza to możliwość projektowania oraz nadzorowania prac budowlanych zgodnie z aktami prawnymi.

Przejdźmy teraz do omówienia procesu aplikacyjnego na uprawnienia budowlane.

Proces aplikacyjny na uprawnienia budowlane

Osoba w biurowym środowisku wypełniająca dokumentację.

Aby zdobyć uprawnienia budowlane, kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty w odpowiedniej okręgowej izbie inżynierów. Dokumenty te obejmują dowody na wykształcenie i praktykę zawodową.

Proces zaczyna się od wypełnienia wniosku kwalifikacyjnego. Każdy krok jest ważny i wymaga uwagi.

Następnie, osoba starająca się o uprawnienia musi uiścić opłatę kwalifikacyjną. Płatność ta jest niezbędna do dalszego przetwarzania aplikacji. Po złożeniu wszystkich papierów, kandydaci czekają na informację o terminie egzaminu.

Przygotowanie do testu wymaga czasu i skupienia. Warto zacząć już teraz, by być gotowym na wiosnę 2024 roku.

Teraz przyjrzyjmy się bliżej rejestracji elektronicznej kandydatów.

Rejestracja elektroniczna kandydatów na uprawnienia

Po zapoznaniu się z procesem aplikacyjnym kandydaci mogą przejść do rejestracji elektronicznej. Kandydaci na uprawnienia budowlane mogą teraz rejestrować się przez internet.

To ułatwia i przyspiesza proces. Dokumenty można też wysłać pocztą lub kurierem. Każda okręgowa komisja ma swoje terminy na składanie papierów. Ważne jest, aby sprawdzić te daty na stronie odpowiedniej komisji.

Opłata podzielona jest na dwie części. Pierwsza część to opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Wynosi ona odpowiednio w PIIB – 1200zł dla uprawnień do projektowania lub kierowania oraz 1800 zł dla uprawnień łącznie do kierowania i projektowania. W przypadku Izby Architektów koszt to 1570zł i 2360zł. Druga rata, czyli druga część opłaty to opłata za przeprowadzenie egzaminu. Wynosi ona drugie tyle co koszt postępowania kwalifikacyjnego. Płatności dokonuje się online. To sprawia, że cały proces jest łatwiejszy i szybszy dla osób starających się o nadanie uprawnień budowlanych.

Podsumowanie

Znajomość terminów składania wniosków i dokumentów kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane jest kluczowa dla wszystkich kandydatów w 2024 roku. Każdy musi pamiętać o różnicach w terminach u poszczególnych okręgowych komisji.

Proces aplikacyjny wymaga dokładnej uwagi i szybkiego działania. Elektroniczna rejestracja oraz możliwość dostarczenia dokumentów pocztą lub przez kuriera ułatwiają ten proces.

Ostateczne daty składania wniosków to sygnał, by zacząć przygotowania jak najszybciej. Przyjęcie do odpowiedniej sesji egzaminacyjnej wymaga spełnienia wszystkich wymogów na czas.

Często Zadawane Pytania

1. Kiedy należy złożyć wnioski kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane wiosną 2024?

Wnioski kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane należy dostarczyć elektronicznie (zarejestrować się na stronie Izby) lub / i tradycyjną pocztą do odpowiedniej okręgowej komisji najpóźniej na wiosnę 2024. Wszystko zależy od tego w której Izbie Okręgowej chcesz zdawać egzamin.

2. Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku na egzamin na uprawnienia budowlane?

Do wniosku należy dołączyć zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej, aktualne dane osobowe oraz inne wymagane dokumenty kwalifikacyjne.

3. Czy istnieje możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Tak, w przypadku niepowodzenia, można złożyć wniosek o ponowny egzamin w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

4. Gdzie można znaleźć informacje na temat terminów i wymagań egzaminacyjnych?

Informacje dotyczące terminów składania wniosków, wymagań egzaminacyjnych oraz aktów prawnych można znaleźć na stronie https://uprawnienia-budowlane.com/

5. Do kiedy obowiązują aktualne terminy składania wniosków?

Aktualne terminy składania wniosków obowiązują do rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej wiosną 2024, jednak warto regularnie sprawdzać informacje w przypadku ewentualnych zmian. W przypadku sesji wiosna 2024 jest to styczeń / luty.

6. Jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku w wyznaczonym terminie?

Nieprzestrzeganie wyznaczonych terminów może skutkować odmową przyjęcia wniosku, co uniemożliwi przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w danej sesji. Musisz wówczas przystąpić do kolejnej sesji na którą czekasz pół roku.

7. Jak przygotować się do egzaminów, by zdać?

Wszystkie niezbędne materiały do nauki znajdziesz na oficjalnej stronie TU.

egzamin na uprawnienia budowlane
egzamin na uprawnienia budowlane
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com