fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jeżeli chodzi o ww. terminy, to zgodnie z przepisami odbywają się one co najmniej dwa razy do roku. To Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustala dokładne terminy egzaminów. Kandydaci dowiadują się o terminie przynajmniej 90 dni przed egzaminem (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Istotnie, podaniem tej informacji do publicznej wiadomości zajmuje się przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Poza tym podaje również informację o terminie składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych. Forma tego ogłoszenia zależy od danej izby.

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane

Jak można dowiedzieć się o terminie egzaminu?

Oczywiście ww. informację dotyczącą egzaminu podaje się do wiadomości publicznej. Jednak kandydat otrzyma ją także za pośrednictwem listu poleconego. Tutaj list wysyła się co najmniej miesiąc przed ustalonym terminem egzaminu (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Poza tym wraz z datą egzaminu kandydat otrzymuje zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu. Ważnym aspektem jest to, że po otrzymaniu zawiadomienia jest on zobowiązany do przedłożenia komisji prac, które wykonywał w ramach praktyki zawodowej.

Protokół z przeprowadzonego egzaminu

Istotnie, zespół egzaminacyjny sporządza rzeczony protokół. Jest to konieczne, aby mieć pewność w jaki sposób przebiegał egzamin oraz czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Poza tym za dokumentację z całego przebiegu egzaminu odpowiada sekretarz zespołu (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). Skład orzekający organu zobowiązany jest do podpisania się na każdej decyzji związanej z przyznaniem lub odpowie przyznania uprawnień budowlanych.

Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Godnym uwagi jest fakt, że każda Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna zobligowana jest do prowadzenia ww. rejestru. Z kolei kopie wszystkich decyzji o nadanie uprawnień budowlanych przesyła się do Okręgowej Rady Izby Inżynierów. Natomiast jeden egzemplarz oraz formularz osobowy przekazuje się Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Wówczas decyzję o nadaniu uprawnień danej osoby wpisuje się do centralnego rejestru. Obsługa administracyjna poszczególnych komisji okręgowych oraz zespołów egzaminacyjnych jest prowadzona przez biuro Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com