fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Termiczna obróbka cementów

Do termicznej obróbki nadają się wysokoalitowe cementy, które mają zawartość 50-60% mineralogicznego składu C;jS oraz minerału C3A, który działa na zasadzie katalizatora od 6% do 15%. Wielkość kryształów alitu wynosi 15 -30 przy właściwej minimalnej powierzchni w granicach 4000-5000 cm²/g (egzamin na uprawnienia budowlane).

Termiczna obróbka beton

Występowanie fizycznych zjawisk w związku z twardnieniem betonu

Fizyczne zjawiska pojawiające się podczas wiązań i twardnienie betonu mają duży wpływ na tworzącą się strukturę w betonie podczas termicznej obróbki. Jedne ze zjawisk wpływają pozytywnie a inne negatywnie na proces tworzenia się struktury. Zmiany wilgotnościowe i ciepłe występujące podczas obróbki powodują naprężenia i odkształcenia w betonie, i oddziałują na niego destrukcyjnie. Powiększająca się objętość betonu podczas cieplnej obróbki zależy od wstępnego czasu dojrzewania oraz od wytrzymałości betonu podczas wzrostu temperatury. Wzrastająca objętość zależy też od szybkości narastania temperatury oraz od zawartości wody i powietrza (program na uprawnienia budowlane).

Faza wzrastania temperatury a wpływ na beton

Kiedy temperatura podnosi się w betonie, woda migruje od powierzchni do środka (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Pęcherzyki powietrza zwiększają swoją objętość albo też wywierają ciśnienie na ośrodek, jaki je otacza. W konsekwencji w betonie powstają deformacje. Ich wielkość zależy od początkowej wytrzymałości betonu, zawartości wody i powietrza oraz od szybkości wzrostu temperatury i od jej maksymalnej wartości w III fazie. Wyżej wymienione fizyczne czynniki, które powodują powstanie wewnętrznych naprężeń i mikrorys przyczyniają się do spadku miarodajnej wytrzymałości betonu poddanego termicznej obróbce.

Czas termicznej obróbki betonu

Czas termicznej obróbki zależy od stosowanej metody. Wynosi on w granicach od około 8 do 24 godzin. Nie dotyczy to metody termicznej obróbki betonu w szczelnych formach oraz formowania gorącego betonu. Takie czynności skracają czas termicznej obróbki. Głównym celem termicznej obróbki betonu jest skrócenie czasu związanego z hydratacją cementu. W normalnie tężejącym betonie trwa on 28 dni a podczas skracania go od kilku do kilkunastu godzin. Celem jest także zwiększenie stopnia w początkowym okresie związanym z dojrzewaniem betonu hydratacji cementu. Tylko w wybranych metodach osiąga się drugi cel tzn. uzyskanie większego poziomu uwodnienia ziarn danego cementu. Wykorzystuje się tu metodę autoklawizacji (uprawnienia budowlane – egzamin). Stosując wysokie ciśnienie para przenika w głąb ziarn cementu. Metodę termicznej obróbki betonu w formach zamkniętych zwiększa stopień hydratacji cementu. Kiedy beton zachowuje w sobie odpowiednią ilość wody, podczas poddania go termicznej obróbce można skrócić proces hydratacji. W ten sposób zwiększa się także jej stopień.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com