fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Technologię produkcji zespołów przestrzennych dzieli się na dwa ciągi. Pierwszy z nich obejmuje etap produkcji elementów płaskich. Drugi natomiast związany jest z ustawieniem w pionie przygotowanych wcześniej elementów w odpowiednich odległościach. Również w tym etapie się je mocuje, sprawdza oraz łączy w konstrukcję przestrzenną. Elementy płaskie wykonuje się na stałych pomostach, które oparte są o ruszt. Można również wykonywać je na pomostach przechylnych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Muszą być one odpowiednio dostosowane do danego rodzaju urządzeń chwytających oraz zawiesi. Pomosty powinny posiadać formy, które są dostosowane do wymiarów płaskich elementów zbrojeniowych. Elementy te są przymocowywane do form przy użyciu ścisków lub spoin szczepnych. Robi się to, żeby uniknąć odkształceń termicznych konstrukcji podczas procesu spawania. Następnym etapem jest ustawienie elementów obok pionowych stojaków, które przymocowane są do rusztu. Potem zakotwicza się kolejne elementy i sprawdza ich wzajemne położenie. Następnie należy wyznaczyć miejsce oraz długość potrzebnej spoiny. Ostatnim etapem jest proces spawania. Tak przygotowany zespół może zostać przetransportowany do miejsca składowania lub na miejsce budowy.[uprawnienia budowlane]

Technologia produkcji
Technologia produkcji

Środki transportu wewnętrznego

W wytwórniach zbrojenia mamy do czynienia z różnymi środkami transportu wewnętrznego. W praktyce najczęściej stosuje się nośniki bliskiego zasięgu. Są nimi między innymi żurawie masztowe typu Derrick. Mogą być one stałe lub przesuwne. Innymi wykorzystywanymi środkami są żurawie wieżowe, suwnice bramowe oraz dźwigi linowo-torowe. Ostatnie wymienione dźwigi można stosować jedynie w dużych wytwórniach.

Wytwórnie

W przypadku dużych budów hydrotechnicznych konstrukcje zbrojarskie wykonuje się w takich samych wytwórniach jak w przypadku budownictwa lądowego. Dzielą się one na kategorie w zależności od ich zdolności produkcyjnej. Najniższą możliwą wytwórnią są te, których produkcja wynosi poniżej 50 ton zużywanej stali na zmianę. Zmiana taka trwa 8 godzin. Każda z wytwórni dzieli się na różne działy. Po pierwsze możemy wyróżnić skład, gdzie znajduje się surowa stal przeznaczona do dalszej obróbki. Mamy również skład gotowych konstrukcji zbrojenia. Oprócz tego możemy wyróżnić jeszcze dział czyszczenia oraz prostowania stali, obróbki stali na zimno, spawania doczołowego, cięcia, gięcia, przygotowania konstrukcji zbrojenia oraz działy pomocnicze.[uprawnienia budowlane testy]

Miejsce wytwórni

Wytwórnie powinno umieszczać się jak najbliżej zbrojonej konstrukcji. Dostarczanie surowca oraz transport gotowych konstrukcji na plac budowy odbywa się środkami przeznaczonymi do przewozów masowych. Powinny być one odpowiednio dostosowane do warunków terenowych. Do transportu masowego zalicza się transport kołowy, linowy oraz kolejowy. W przypadku transportu kołowego niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej szerokości, promieni na łukach oraz spadków podłużnych.[akty uprawnienia budowlane]

Zasady projektowania wytwórni

Najważniejszą z zasad podczas projektowania wytwórni jest zapewnienie jednokierunkowego przebiegu produkcji. Jest to powodem, dlaczego składy stali są umiejscawiane w jednym ciągu znajdującym się przed stanowiskiem prostowania, zgrzewania doczołowego prętów i cięcia ich na wymaganą długość. Wydajność maszyn i urządzeń powinno się odpowiednio dobierać. Ważne jest, żeby zapewniały one ciągłą pracę całego zakładu. Pomiędzy poszczególnymi stanowiskami roboczymi oraz maszynami powinna być możliwie jak najmniejsza odległość. Należy podczas jej doboru zadbać o niezbędne warunki technologiczne. Podczas projektowania układu dróg wewnętrznych bardzo ważne jest zapewnienie sprawnej oraz bezkolizyjnej pracy.[segregator uprawnienia budowlane]

Wytwórnie zbrojenia

Wytwórnie zbrojenia znajdujące się na budowach zazwyczaj mają typ otwarty. Takie rozwiązanie utrudnia produkcję. W przypadku wytwórni stałych większość agregatów oraz urządzeń znajduje się wewnątrz w pomieszczeniach zamkniętych. W działach pomocniczych powinny znajdować się działy związane ze sprężarkami powietrza oraz zaopatrzeniem w wodę przemysłową. Oprócz tego powinny być tam stacje lub podstację transformatora. Do działów pomocniczych należą również magazyny służące do przechowywania butli z tlenem i acetylenem. Ważne jest również zadbanie o zagospodarowanie miejsca na warsztaty naprawcze i pomieszczenia socjalno-bytowe.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com