fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podczas projektowania składu betonu, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na jego szczelność (uprawnienia budowlane). W przypadku minimalnych grubości elementów konstrukcji, rzadko kiedy konieczne jest zastosowanie marek betonu, które będą większe niż 170.

Szczelność betonu może być zwiększona dzięki zastosowaniu domieszek uszczelniających. Warto jednak pamiętać o tym, że takie domieszki, które zastosuje się w większej ilości, mogą niekorzystnie wpłynąć na wytrzymałość betonu.

Cementy specjalne, które są odporne na agresję należy zastosować w przypadku natrafienia na wodę gruntową, która charakteryzuje się dużą agresywnością. Dotyczy to zwłaszcza wód kwaśnych, których pH jest większe od 6.

Szczelność betonu
Szczelność betonu

Zniszczenia

Przecieki oraz sączenia, które powstają ze względu na brak staranności podczas wykonywania betonowania są niebezpieczne w szczególności dla:

– tuneli,

– przejść,

– kanałów, które nie są wewnątrz wypełnione wodą.

Do zniszczenia betonu może dojść także dzięki agresywnym wodom gruntowym, które mogą sączyć się przez otwór w ścianie bądź przez tzw. raki w betonie. Są to takie miejsca, gdzie grubsze frakcje kruszywa nie są dobrze otoczone przez cement i frakcje drobniejsze (program egzamin uprawnienia 2021). Szybkość wody, która przepływa w miejscu wycieku, może doprowadzić do wymywania cząstek cementu, które są zneutralizowane na skutek działania agresywnej wody. Z kolei nowa woda, która ciągle dopływa, powoduje dalszą korozję, a także powiększenie otworu przepływu.

Wybór schematu konstrukcyjnego

Ustalając metody wykonawstwa robót w pierwszej kolejności należy wybrać schemat konstrukcyjny obudowy. Należy to dokonać w ten sposób, żeby części budowli w kolejnych fazach wykonawstwa robót odpowiadały warunkom stateczności i bezpieczeństwa. Kiedy uda się ustalić oba ustalenia, możliwe jest przystąpienie do wyboru schematu obciążeń dla obliczanej budowli.

Podczas wyznaczania obciążenia budowli podziemnej, należy uwzględnić:

– obciążenie od odziaływania otaczającego budowlę górotworu,

– parcie wody gruntowej, o ile budowla będzie znajdować się poniżej jej poziomu,

– obciążenie naziomu gruntu,

– obciążenie użytkowe wewnątrz budowli.

Obciążenie naziomu gruntu i obciążenia wewnętrzne

Obciążenie naziomu gruntu oraz obciążenie użytkowe wewnątrz budowli można z reguły pominąć (program z aktami na uprawnienia budowlane). Oddziaływanie obciążeń na powierzchnię gruntu szybko zmniejsza się z głębokością. Z tego też powodu nie ma to znaczenia w stosunku do ciężaru gruntu w przypadku grubości nakrycia tunelu większej od 2 m.

Z kolei obciążenie użytkowe wewnątrz tunelów komunikacyjnych jest przenoszone w sposób bezpośredni na podłoże gruntowe tunelu. W efekcie nie powstają większe naprężenia w obudowie. Obciążenia tego typu są istotne w przypadku rurociągów ciśnieniowych i należy je tam uwzględnić.

Obciążenia działające na budowlę

Obciążenia, które działają na budowlę można wyznaczyć zgodnie z dwoma kierunkami działania. Mowa tu o kierunku pionowym oraz poziomym. Kierunki naprężeń są takie same jak naprężenia główne w półprzestrzeni sprężystej środowiska gruntowego o naziomie poziomym. W przypadku innego kształtu naziomu, naprężenia główne mają inne kierunki. Dzięki temu nie komplikuje to rachunku, nawet w sytuacji naziomu nachylonego. Do obliczeń miarodajne są także obciążenia pionowe pv oraz poziome ph.

Obciążenie pionowe odpowiada wielkościom pełnego ciężaru gruntu, który znajduje się nad budowlą przy jej nieznacznym zagłębieniu. Zgodnie z rozwiązaniami wynikającymi z wielu teorii obciążeń tuneli, za zagłębienie, przy którym następuje redukcja obciążenia, uważa się takie, kiedy warstwa gruntu nad stropem tunelu przekracza 5-6 szerokości budowli podziemnej.

Stosując teorię Suqueta możliwe jest rozważenie zasadności zastosowania redukcji obciążenia pionowego (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Dotyczy to także sytuacji z mniejszym nakryciem stropu tunelu. Redukcję obciążeń pionowych można wykorzystywać do obliczeń statycznych w przypadku budowli o małych przekryciach poprzecznych (kanały rurowe), które wykonuje się w wykopach deskowanych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com