fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

System produkcyjny

Czym jest system produkcyjny? Jest to zbiór wzajemnie powiązanych i oddziałujących na siebie elementów składowych (nauka do uprawnień budowlanych). Jest to celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny. Służy do produkowania określonych produktów (wyrobów) w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb. Na system produkcyjny składa się pięć podstawowych elementów. Mowa tu o:

a) wektorze wejścia X, w skład którego wchodzą wszystkie czynniki produkcji,

b) wektorze wyjścia Y, w skład którego wchodzą wyroby, usługi,

c) procesach przetwarzania wektora wejścia w wektor wyjścia T nazywane procesem produkcyjnym,

d) procesach zarządzania systemem,

e) sprzężeniach materialnych, energetycznych i informacyjnych pomiędzy wyżej wymienionymi elementami systemu produkcyjnego.

Każdy z elementów może być samodzielnie systemem. Wszystko zależy od hierarchii i poziomu złożoności systemowej.

Proces produkcyjny określany jest przez przyjętą technologię budowania podczas realizacji obiektów budowlanych. Z kolei złożony proces budowlany to proste procesy robocze, które są ze sobą ściśle powiązane pod kątem technologicznym oraz organizacyjnym. Jego celem jest wytworzenie określonego elementu konstrukcyjnego.

System produkcyjny

Wektor wejścia do systemu produkcyjnego

Roboty monolityczne są procesem złożonym (testy 2021 uprawnienia). Podstawowymi elementami wektora wejścia do systemu produkcyjnego są:

– czynnik ludzki, załoga,

– czynniki energetyczne (np. woda, energia elektryczna, paliwa),

– środki techniczne produkcji (w tym teren budowy, wyposażenie technologiczne),

– informacje (w tym doświadczenie produkcyjne załogi), kapitał (np. kapitał zamrożony w środkach technicznych produkcji, w materiałach, półwyrobach),

– przedmioty pracy, czyli materiały, półwyroby przeznaczone do dalszej produkcji,

Wektor wyjścia z systemu produkcyjnego

Do podstawowych elementów wektora wyjścia z systemu produkcyjnego zalicza się obiekt budowlany, który ma określony stan zaawansowania realizacji, czyli np. stan surowy. Oprócz tego są to usługi produkcyjne (np. wykonywane dla sąsiedniej budowy) czy szkodliwe odpady zanieczyszczające środowisko w okresie trwania budowy:

– ścieki,

– hałas,

– zapylenie,

– odpady stałe.

Ostatnim elementem wektora wyjścia są informacje o:

– stanie obiektu,

– kształtowaniu się kosztów w poszczególnych fazach realizacji budynku,

– doświadczeniu produkcyjnym załogi,

– inne informacje wyjściowe.

Proces przetwarzania to proces przekształcania wektora wejścia systemu produkcyjnego w wektor wyjścia (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Podczas realizacji budowy w technologii monolitycznej w procesie przetwarzania wyróżnia się:

– proces produkcyjny,

– proces logistyczny.

Otoczenie systemu produkcyjnego

Określone otoczenie, w którym działa system produkcyjny ma wpływ na jego funkcjonowanie. Mówi się o dwóch otoczeniach:

– bliższe,

– dalsze.

Otoczenie bliższe to przedsiębiorstwo lub konsorcjum, w ramach którego funkcjonuje:

– konkretna budowa,

– podwykonawcy, jeśli takowi występują,

– konkurencja,

– sieć dróg komunikacyjnych.

Otoczenie dalsze to z kolei:

– sytuacja gospodarcza regionu,

– sytuacja gospodarcza kraju,

– warunki klimatyczne,

– środowisko społeczno-polityczne.

Proces robót monolitycznych

W procesie robót monolitycznych można wyróżnić procesy:

– podstawowe,

– pomocnicze.

Procesy podstawowe dzieją się bezpośrednio na budowanym obiekcie. W ich zakres wchodzą:

– montaż deskowania (urządzeń formujących),

– montaż zbrojenia,

– układanie mieszanki betonowej,

– pielęgnację świeżego betonu.

Z kolei procesami pomocniczymi są

– kompletowanie i wytwarzanie nietypowych elementów deskowań,

– przygotowanie siatek i szkieletów zbrojenia elementów konstrukcyjnych,

– przygotowanie mieszanki betonowej.

Aktualnie wykonawstwo robót monolitycznych odbywa się poza placem budowy. Dzieje się to w oddzielnych specjalistycznych zakładach produkcyjnych. Wyposażone są one w wysoko wydajne, często zautomatyzowane urządzenia. W większości z takich zakładów do dyspozycji pozostaje sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz laboratoria. Dzięki temu można produkować wyroby zgodne z wymaganiami jakościowymi wytwarzanych wyrobów. Obecnie procesy pomocnicze rzadko wykonywane są na placu budowy (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com