fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

System ewakuacyjnego oświetlenia w obiektach publicznych

Rozporządzenie odnośnie technicznych warunków mówi, że instalacje ewakuacyjnego oświetlenia należy projektować oraz użytkować w zgodzie z normami obowiązującymi na terenie Polski. Jest to odpowiednio norma PN-EN 1838:2005 mówiąca o oświetleniu awaryjnym, PN-EN 50172:2005 dotycząca awaryjnego systemu ewakuacyjnego oświetlenia oraz norma PN-HD 60364-5-56 w zakresie elektrycznych instalacji o niskim napięciu oraz o doborze i montażu elektrycznego wyposażenia. Wymagania, jakie stawia norma PN-EN 1838:2005 odnośnie projektowania instalacji awaryjnego oświetlenia to minimum, jakie należy przyjąć dla okresu pełnego związanego z eksploatacją oświetlenia. (uprawnienia budowlane cennik) 

System ewakuacyjnego oświetlenia w obiektach publicznych
System ewakuacyjnego oświetlenia w obiektach publicznych

Natężenie ewakuacyjnego oświetlenia

Wraz z pojawiającą się koniecznością zapewnienia odpowiedniego stopnia natężenia oświetlenia ewakuacyjnego awaryjne oprawy montuje się przy każdych drzwiach i w miejscach ewakuacyjnej drogi. Na terenie budynku sprzęt bezpieczeństwa także powinien zostać odpowiednio oświetlony, aby w razie potrzeby móc go szybko zlokalizować. W związku z tym awaryjne oprawy powinno umieszczać się przy każdych wyjściowych drzwiach do ewakuacyjnego wyjścia, nieopodal schodów, przy każdej zmianie poziomu, przy znakach bezpieczeństwa, na skrzyżowaniu się korytarzy oraz przy zmianie kierunku. Awaryjne oprawy montuje się także na zewnątrz niedaleko każdego z końcowych wyjść, obok punktów służących do udzielania pierwszej pomocy, a także niedaleko przeciwpożarowych urządzeń i alarmowych przycisków.  (uprawnienia budowlane program) 

Oświetlenie całej przestrzeni

Ogólne założenia ujęte w normie projektowej odnośnie ewakuacyjnego oświetlenia mówią, jak ważną kwestią jest zapewnienie oświetlenia w całkowitej przestrzeni pomieszczenia. Wymaga się w związku z tym tego, aby oświetleniowe oprawy umieszczać na wysokości minimalnej nad podłożem, która to wynosi 2 metry. Umieszczone na ewakuacyjnych drogach znaki muszą zostać odpowiednio oświetlone, aby wskazywały kierunek i drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Kiedy awaryjne wyjście nie jest widoczne, umieszcza się w tym wypadku znaki kierunkowe, albo też cały szereg znaków. (uprawnienia budowlane segregator)   

Norma PN-EN 1838:2005

Zgodnie z zapisami w PN-EN 1838:2005 kiedy punkty do pierwszej pomocy albo przeciwpożarowe urządzenia i alarmowe przyciski nie są zlokalizowane na ewakuacyjnej drodze ani w otwartej strefie, w takim wypadku trzeba je tak oświetlić, żeby oświetleniowe natężenie na podłoże niedaleko nich kształtowało się na poziomie minimum 5 lx. Wersja nowsza normy, jaka powstała w 2013 roku mówi, że natężenie pionowe oświetlenia wynosić powinno na poziomie 5 lx dla każdej z apteczki do pierwszej pomocy albo do przeciwpożarowych urządzeń i alarmowych przycisków. Ma to mieć miejsce niezależnie, czy znajdują się one na ewakuacyjnych drogach, czy na otwartych przestrzeniach, albo też w innych miejscach. Wykonany projekt ewakuacyjnego oświetlenia w oparciu o wymogi ujęte w nowszej normie z 2013 roku ujmuje fakt, że do doświetleń apteczek do pierwszej pomocy, bądź też do innego przeciwpożarowego sprzętu używa się oświetleniowych opraw z asymetryczną optyką. Pozwalają one osiągać wymagane natężenie pionowe oświetlenia. (uprawnienia budowlane 2023)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com