fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Specjalne studzienki betonowe stosowane są w celu lepszego połączenia szeregu zbieraczy, które posiadają mniejsze średnice z głównym zbieraczem odpływowym. Studzienki te umieszcza się na terenach pól uprawnych. Zazwyczaj nie są one wyprowadzane na powierzchnię. Jest to spowodowane możliwością powstania przez nie dużej przeszkody w uprawie mechanicznej danego pola uprawnego. Typowym rodzajem studzienki jest drenowa zbiorcza kryta typu F-2.[akty uprawnienia budowlane]

Studzienka betonowa
Studzienka betonowa

Studzienka kontrolna

Studzienki kontrolne wykonywane są z kręgów betonowych. Posiadają one dodatkowy osadnik. Jego zadaniem jest zatrzymywanie zawiesin, które są niesione przez wodę. Są one stosowane w glebach kurzawkowych, pyłowych oraz glebach, które posiadają zwiększoną zawartość żelaza. To właśnie w nich istnieje duże ryzyko wystąpienia szybkiego zamulenia sieci drenarskiej. Studzienki kontrolne rozmieszcza się tu co 400-500 metrów na każdym ze zbieraczy, a ich górna krawędź wyprowadzona jest ponad teren. Studzienki kontrolne umożliwiają systematyczną kontrolę dla każdego z odcinków sieci drenarskiej. Mogą one również oczyszczać zbieracze.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Budowle melioracyjne

Cieki naturalne oraz sztuczne kanały, które służą do odwadniania lub nawadniania terenów rolniczych muszą być wyposażone w specjalne budowle. Posiadają one bardzo różne przeznaczenie. W skrócie są nazywane budowlami melioracyjnymi. Najprościej można podzielić je na dwie główne grupy. Robi się to ze względu na ich przeznaczenie. Pierwszą z grup są budowle, które regulują przepływ oraz poziom wody wewnątrz kanałów. Drugą natomiast są budowlę, które służą do przeprowadzania kanałów w przypadku wystąpienia przeszkód terenowych sztucznych lub naturalnych.[uprawnienia budowlane testy]

Budowle regulujące

Budowle regulujące dzielą się dalej na cztery główne podgrupy. Pierwszą z nich są jazy regulatory. Ich zadaniem jest regulacja dopływu lub odpływu wody z kanały. Zwane są one inaczej śluzami wpustowymi lub wypustowymi. Do drugiej grupy zaliczamy jazy piętrzące. Umieszcza się je na kanałach w celu regulacji poziomu wody wewnątrz kanału. Kolejną z grup są urządzenia zrzutowe. Umożliwiają one jałowe odprowadzenie wody z wnętrza kanału w przypadku jego przepełnienia lub awarii. Ostatnią grupą są śluzy płuczące.[segregator uprawnienia budowlane]

Budowle przeprowadzające

Budowle, które przeprowadzają kanały przez przeszkody terenowe również dzielą się na podgrupy. Możemy wyróżnić tu dwie główne. Po pierwsze mamy do czynienia z budowlami, które występują w miejscu skrzyżowania kanałów z innymi ciekami, liniami komunikacyjnymi czy wąwozami. Mogą być nimi przepusty, syfony, akwedukty oraz mosty kanałowe. Drugim rodzajem są budowle, które przeprowadzają wodę przez odcinki trasy, która znajduje się na złożonej rzeźbie terenu. Przykładem tego są rurociągi, stopnie, sztolnie, bystrza czy kaskady.[uprawnienia budowlane]

Cechy budowli wodno-melioracyjnych

Często wymienione powyżej budowle są stosowane również w innych dziedzinach wodnego budownictwa. Przykładowo jazy regulatorów mają taką samą konstrukcję jak jazy. Oprócz tego sztolnie oraz rurociągi budowane są analogicznie do budowli wodnoenergetycznych. Budowle wodno-melioracyjne zazwyczaj mają niewielkie wymiary. Mogą się one dostosowywać do małych przepływów oraz prędkości wody i spadów. Dostosowują się one również do światła budowli oraz przekrojów poprzecznych.

Zastawki

Zastawki są jazami, które służą do piętrzenia wody. Oprócz tego zajmują się one regulacją odpływu w mniejszych ciekach oraz doprowadzalnikach. Przykładem takiego elementu może być zastawka typu B-5. Jest ona wykonana z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Złożona jest ona z dwóch rodzajów prefabrykatów. Są nimi pale kierujące oraz brusy ścianki szczelnej.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com