fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Studia pokrewne

Dzięki wprowadzeniu studiów pokrewnych możliwe stało się zwiększenie dostępności do uprawnień budowlanych. Takie kierunki studiów można nazwać inaczej elastycznymi, co oznacza, że uprawniają do uzyskania uprawnień w kilku specjalnościach. Jednak można tutaj uzyskać wyłącznie uprawnienia w ograniczonym zakresie (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane).

Studia pokrewne

Studia odpowiadające – specyfika

Jeżeli chodzi o studia odpowiadające, to są to kierunki bezpośrednio związane z konkretną specjalnością.  I tak dla uprawnień architektonicznych studia odpowiadające to architektura, z kolei pokrewne – budownictwo. Ważnym aspektem jest zatem podjęcie decyzji o planach zawodowych już na etapie wyboru studiów (nauka do uprawnień budowlanych). Wówczas możliwy będzie odpowiedni dobór kierunków. W załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) znajduje się spis kierunków odpowiednich.

Wymagane kierunki studiów dla poszczególnych specjalności

Oczywiście dla danej specjalności konieczne jest posiadanie określonych kierunków studiów (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). I tak dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie odpowiednie są studia w zakresie budownictwa. Z kolei specjalność architektoniczna bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie wymagają studiów na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka. W przypadku  specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – kierunek transport lub budownictwo. Specjalność inżynieryjna kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym – kierunek transport lub elektrotechnika.

Kierunki studiów a specjalności – dalsze zestawienie

Istotnie ukończenie odpowiedniego kierunku studiów umożliwia zdobycie określonych uprawnień w danej specjalności. I tak dla specjalności wyburzeniowej – kierunek budownictwo, górnictwo, geologia lub inżynieria wojskowa. Specjalność inżynieryjna drogowa i mostowa – kierunki w zakresie budownictwa (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). Natomiast dla specjalności instalacyjnej elektrycznej kierunek to elektrotechnika, inżyniera elektryczna, elektroenergetyka. Specjalność instalacyjna sanitarna – kierunek energetyka, inżynieria środowiska, inżyniera gazownicza, inżynieria naftowa, wiertnictwo nafty i gazu. Specjalność instalacyjna telekomunikacyjna – kierunek telekomunikacja, miernictwo elektryczne i telekomunikacji, elektrotechnika, elektronika. Z kolei  specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – kierunek budownictwo hydrotechniczne, melioracja, budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com