fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pręty zbrojenia mogą być powlekane mleczkiem cementowym bez dodatkowych domieszek. Jest to jednak zabezpieczenie mało skuteczne. Główną wadą tego rozwiązania jest mała przyczepność tego rodzaju powłoki do zbrojenia. Dla układania zbrojenia w formie słabe uderzenia mogą spowodować odpadanie powłoki. Według badań przeprowadzonych przez Schafflera mleczko cementowe może być dostatecznym zabezpieczeniem zbrojenia jedynie w sytuacji, gdy stosunek wodno-cementowy jest nie większy nić 0,35. Jednocześnie wilgotność betonu płyt w warunkach eksploatacji nie może być duża.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane

Stosowanie mleczka cementowego
Stosowanie mleczka cementowego

Roztwory wysokotopliwego asfaltu

Jako powłokę antykorozyjną można również stosować powłoki asfaltowe. Przykładem tej grupy jest roztwór wysokotopliwego asfaltu w benzenie z dodatkiem wypełniacza. Wypełniaczem tym może być na przykład pył lotny z węgla kamiennego. Poglądy dotyczące stosowanie tego rodzaju powłok są bardzo zróżnicowane. Szwedzkie i niemieckie laboratoria twierdzą, że powłoki te nie są dobrym rozwiązaniem. W Anglii natomiast szeroko stosuje się ten rodzaj powłok. Badania, które przytacza Short dają wyniki pozytywne. W Polsce powłoki asfaltowe znalazły jedynie zastosowanie podczas prób o charakterze doświadczalny. Ich stosowanie może być również utrudnione przez zawartość w nich benzenu, który jest materiałem łatwopalnym. Z tego powodu podczas przygotowywania zarobu należy zachowywać szczególną ostrożność.[segregator uprawnienia budowlane]

Obecnie stosowane powłoki

Można zauważyć próby zastosowania w przyszłości powłok, które wykonane będą z tworzyw epoksydowych. Obecnie jest to rozwiązanie zbyt drogie. Obecnie najbardziej ekonomiczną opcją jest stosowanie powłok kazeinowo-cementowych. Powłokę tą tworzy roztwór wodny cementu wraz z dodatkiem kazeiny i pewnych specyfików, które stanowią z reguły tajemnicę konkretnej firmy. W powłokach kazeinowych bardzo ważnym dodatkiem jest lateks. Powłoki, które posiadają go w swoim składzie po wyschnięciu są dużo mniej kruche i oprócz tego charakteryzują się lepszą szczelnością. Są one powszechnie stosowane nawet w polskim przemyśle sylikatowym. Często zamiast naturalnego lateksu stosuje się krajowy lateks syntetyczny. Produkują go Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Sprawdzanie przydatności powłok

Według Zakładu Badań i Doświadczeń Przemysłu Sylikatowego sprawdzanie przydatności powłok polega na badaniu przyczepności betonu komórkowego do powleczonego zbrojenia. Następnie bada się skuteczność powłoki jako ochrony przed zjawiskiem korozji. Przyczepność do zbrojenia powleczonego powłoką jaką charakteryzuje się beton badana jest poprzez wyrywanie pręta z próbki sześciennej, której bok ma 10 centymetrów. Skuteczność powłoki jako ochrony antykorozyjnej oceniana jest według normy niemieckiej DIN 4223. W normie tej przewiduje się badania podstawowe oraz badania skrócone.[uprawnienia budowlane]

Badania podstawowe

Pręty pokrywa się powłoką antykorozyjną bez żadnych śladów rdzy betonuje się w co najmniej trzech elementach gazobetonowych lub pianobetonowych. Elementy te powinny mieć wymiary 40x40x10 centymetrów. Pręty posiadają otulenie betonowe o grubości co najmniej 1 centymetra.[akty uprawnienia budowlane] Dokładnych wskazówek dotyczących średnicy prętów oraz procentu zbrojenia badanych elementów nie ma w normie DIN 4223. Najczęściej po upływie 2 dni od procesu autoklawizacji badane elementy są układane na dwóch podporach, których rozpiętość wynosi 30 centymetrów. Obciąża się je tam przez czas 30 minut siłą skupioną o wartości 100 kg. Po zdjęciu obciążenia elementy są przechowywane przez co najmniej rok w pomieszczeniach, gdzie temperatura wynosi około 20°C, a wilgotność względna 95%. W sytuacji, gdy po tym czasie na zabetonowanych prętach nie występują żadne ślady rdzy lub ślady są bardzo nieznaczne i równomiernie rozmieszczone na pręcie to badana powłoka antykorozyjna może być stosowana w celach praktycznych.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com