fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W celu oceny, czy do systemu doprowadzającego wodę do siłowni o wysokim spadzie należy dodać komorę wyrównawczą, trzeba przeprowadzić analizę ekonomiczno-techniczną. Komory wyrównawcze mogą pełnić kilka funkcji. W przypadku zmniejszenia wartości uderzenia hydraulicznego zarówno dodatniego jak i ujemnego zmniejszają się nakłady na budowę. Zmniejszone są również koszty zbrojenia sztolni doprowadzającej, rurociągów ciśnieniowych oraz zespołów prądotwórczych. Można więc stwierdzić, że budowanie komór jest bardzo korzystnym oraz oszczędnym rozwiązaniem.[uprawnienia budowlane] Komór wyrównawczych można nie instalować dla sytuacji, gdzie przyrost ciśnienia, które wywołane jest przez uderzenie hydrauliczne jest mniejsze od 30-40% wartości całego spadu. Zasada ta jest słuszna dla spadów, których wartości są mniejsze od 120-150 metrów. Dla ich wyższych wartości niezbędne jest głębsze przeanalizowanie wartości maksymalnych oraz minimalnych ciśnień wewnątrz sztolni. Jest to spowodowane tym, że może dojść ram do rozsadzenia obudowy lub oderwania się jej od podłoża skalnego. W celu zwymiarowania komory wyrównawczej należy brać pod uwagę ekstremalne poziomy wody wewnątrz komory i zadbać o zachowanie warunków stateczności w wahaniach poziomu wody.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Stosowanie komory wyrównawczej
Stosowanie komory wyrównawczej

Konstrukcja komory

Najczęściej w obecnych czasach spotyka się komory, które budowane są pod ziemią. Jeżeli chcemy uzyskać konstrukcję naziemną, to można wykonać ją jednie bez zbiorników ekspansyjnych. Każda z komór niezależnie od tego jaką ma konstrukcję oraz typ powinna posiadać pionowy szyb. Jest on zawsze wykonywany z żelbetu dla konstrukcji naziemnych. Dla budowli podziemnych może być on wykonany z żelbetu, betonu lub z okładziny torkretowej. Jeżeli wykorzystujemy beton, to należy zadbać aby był on wodoszczelny. Żelbetowe konstrukcje należy zbroić w dwóch strefach: zewnętrznej oraz wewnętrznej.[uprawnienia budowlane testy]

Zbrojenie główne

Minimalny procent zbrojenia dla każdej z warstw musi wynosić 0,15%. Zbrojenie układa się w sposób pierścieniowy. Podczas jego budowy pręty montażowe ustawia się pionowo w odstępach wynoszących od 15 do 33 centymetrów. W przypadku szybu komory wykonanego z betonu wymiary obudowy są uzależnione od warunków skalnych.[segregator uprawnienia budowlane] Dla bardzo dobrych skał, w których nie występuje parcie poziom charakter obudowy może być czysto konstrukcyjny. Jej grubość powinna wynosić do 15 centymetrów. Dla skał o gorszej jakości grubość ta uzależniona jest od względów wytrzymałościowych. Czasami obudowa może być wykonana z torkretu zbrojonego. Wykonuje się ją jedynie dla skał, które mają dobrą jakość i nie mogą one wywierać parcia poziomego. W tym przypadku ciśnienie wody jest zwykle bardzo duże. Obudowę taką wykonuje się na warstwie wyrównawczej zrobionej z betonu. Grubość każdej z warstw powinna wynosić więcej niż 8-10 centymetrów. Minimalna wartość tego rodzaju zbrojenia opiera się na prętach o średnicy 10 milimetrów rozstawionych co 10-15 centymetrów.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Zbiorniki ekspansyjne

W podziemnych komorach wyrównawczych mogą występować górne oraz dolne zbiorniki ekspansyjne. Wykonuje się je zazwyczaj jako ślepe sztolnie. Dolny z nich musi zawsze pracować na ciśnienie wody. Jego konstrukcja, kształt oraz wymiary są analogiczne do tych wartości dla sztolni ciśnieniowej energetycznej. Jeśli chodzi o zbiornik górny to bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, żeby był ona napełniony w całości wodą. Z tego powodu konstruuje się go podobnie do energetycznych sztolni bezciśnieniowych. Na komorę podziemną działają cztery główne obciążenia. Pierwszym z nich jest ciśnienie wewnętrzne od wody. Drugim obciążeniem jest ciśnienie pochodzące od wody gruntowej, która znajduje się za zewnętrzną ścianą obudowy. Na daną konstrukcję działa również poziome ciśnienie pochodzące od podłoża skalnego. Ostatnim z obciążeń jest odpór górotworu.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com