fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W obliczeniach dotyczących rurociągów wykonanych z żelbetu może dojść do pewnych błędów. Jest to spowodowane tym, że podczas obliczeń pomija się wpływ jaki wywiera ciężar własny danej konstrukcji. Pomijany jest również wpływ jakie wywierają nierównomierności w ciśnieniu wody na obwodzie rurociągu.[uprawnienia budowlane] Jest on spowodowany zależnością pomiędzy ciśnieniem hydrostatycznym a głębokością. Podczas obliczeń pomija się również mogące wystąpić obciążenie od zasypki. Te dodatkowe obciążenia mogą być pomijane w przypadku dużych wartości ciśnień wewnętrznych, ponieważ wywierają one niewielki wpływ. Dla niedużych wartości ciśnień wewnętrznych wzrasta znaczenie tych dodatkowych obciążeń. Czasami może dochodzić wtedy do sytuacji, że najbardziej niekorzystna sytuacja obciążenia ma miejsce dla rurociągu, który opróżniony jest z wody. Bardzo ważne jest, aby sprawdzić możliwość wystąpienia takiej sytuacji dla rurociągów o większych średnicach oraz dla rurociągów, które są obsypane ziemią. Również sprawdza się to dla miejsc, gdzie trasa  przechodzi poniżej nasypu kolejowego lub drogowego.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Statyczne obliczanie rurociągów żelbetowych
Statyczne obliczanie rurociągów żelbetowych

Obciążenia zewnętrzne w rurociągach

Podczas analizy jakie obciążenia wpływają na dany rurociąg trzeba oddzielnie rozważyć jaki wpływ ma każde z nich na daną konstrukcję. Następnie przy wykorzystaniu superpozycji dobiera się odpowiedni schemat, który jest najbardziej niekorzystny. Trzeba mieć tu na uwadze fakt, że schematy te mogą być różne dla różnych przekrojów. W tym rozważeniach trzeba analizować wszystkie możliwe obciążenia zewnętrzne. Możemy wyróżnić cztery główne z jakimi się spotykamy.[akty uprawnienia budowlane] Pierwszym z nich jest ciężar własny obudowy. Analizuje się również poziome oraz pionowe ciśnienie pochodzące od górotworu. Trzecim obciążeniem zewnętrznym jest ciśnienie jakie wywiera woda we wnętrzu sztolni. Ostatnim z obciążeń jest odpór górotworu. Ciśnienie wody znajdujące się w górotworze, które działa na obudowę sztolni może być obliczane jako ciśnienie wewnętrzne ze znakiem minus.

Rurociągi żelbetowe

Rurociągi wykonane z żelbetu mogą być wykonywane w postaci sprężonej konstrukcji. Konstrukcję taką wykonuje się zazwyczaj w trzech fazach. Fazy te składają się z kilku zasadniczych elementów. Po pierwsze wykorzystuje się przewód zasadniczy. Wykonuje się go z prefabrykatów w sposób wirowy lub betonowany na miejscu. W nich zbrojenia podłużna są naciągane. Po procesie związania betonu ściągi są zwalniane i uzyskuje się w ten sposób wymagane naprężenia podłużne ściskające. Kolejnym z elementów są obandażowania przewodu zasadniczego. Stosuje się je w celu wywołania wstępnych naprężeń ściskających. Również wykorzystywane są przewody ochronne, które wykonuje się z betonu. Pokrywają one obandażowanie przewodu zasadniczego.[uprawnienia budowlane testy]

Rurociąg sprężany układany na miejscu

Jednym z przykładów rurociągu sprężanego, który układa się na miejscu występuje w siłowni Lardit znajdującej się we Francji. W tym przypadku przewody żelbetowe układane są w sposób ciągły. Robi się to na podsypce lub na ławach wykonanych z betonu, które biegną wzdłuż osi przewodu.[egzamin na uprawnienia budowlane] Rurociągi wykonywane ze stali w porównaniu z rurociągami żelbetowymi układane są na oddzielnych podporach. Jest to spowodowane możliwością ich późniejszej konserwacji. W rurociągach z żelbetu, które układa się na miejscu nie występują dylatacje termiczne. Problemy dla tych konstrukcji pojawiają się podczas łączenia odcinków przewodów prefabrykowanych. Jest to spowodowane tym, że przewody te są elementami krótkimi. Posiadają one również często małe średnice. Łączone są one zazwyczaj przy użyciu końcówek kielichowych, które wykonuje się podczas betonowania danego odcinka. Rury o większych średnicach łączy się natomiast przez pierścienie, które nasuwa się na złącza.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com