fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Stabilizacja podtorza za pomocą georuszty heksagonalnych

Heksagonalne georuszty, są to inaczej ruszty trójosiowe. Ich zastosowanie powoduje ograniczenie w przemieszczaniu się podsypek, co wpływa na zredukowanie się odkształceń powstających w podtorze. Georuszt heksagonalny utrzymuje na odpowiednim poziomie kolejową nawierzchnię. Jest to ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz poprawnego funkcjonowania nowo powstałych oraz zmodernizowanych kolejowych linii. Wszelkie zabiegi związane z utrzymaniem poprawnych nawierzchni generują koszty, a te są związane z częstotliwością przeprowadzania prac (uprawnienia budowlane kontakt). Wykorzystanie tłuczniowej podsypki do utrzymania stabilnego podtorza wydłuża czas związany z częstotliwością prac międzyutrzymaniowych poprzez skuteczne ograniczenie powstawania nierównomierności oraz geometrycznych odkształceń torów(uprawnienia budowlane 2022).

Stabilizacja podtorza za pomocą georuszty heksagonalnych
Stabilizacja podtorza za pomocą georuszty heksagonalnych

Inwestycje w Polsce z wykorzystaniem georusztu heksagonalnego

Inwestycje kolejowe w Polsce wykorzystywały stabilizację tłuczniowej podsypki oraz podtorza stosując trójosiowy georuszt. Jedną z takich inwestycji była modernizacja w latach 20212-2014 linii kolejowej E65. Podczas przeprowadzonej geotechnicznej ekspertyzy na trasie Pruszcz Gdański – Gdańsk Południowy stwierdzono, że pod kolejowym nasypem lokalnie znajdują się nieodpowiednie warunki gruntu. W podłożu stwierdzono występowanie torfów, których miąższość wynosiła do 4,5 m. (uprawnienia budowlane program) Nasyp, który już istniał składał się z piaszczystych gruntów oraz domieszki pyłów. Warstwa ochronna musiała spełnić wymagania, które to wskazywały, że trzeba ją doprowadzić w bezpośredni sposób pod tłuczniową podsypkę na nośność wynoszącą E₂≥120 MPa. Istniejący rodzaj podłoża miał natomiast wtórny moduł związany z odkształceniem wynoszący E₂≥25 MPa. Przeprowadzono obliczenia, na podstawie których stwierdzono, że grubość konstrukcyjna musi mieć osiągać wartość 50 cm, a w jej skład wchodzi: geowłóknina o właściwościach separacyjno – filtracyjnych, trójosiowy georuszt, warstwa łamanego kruszywa i ponownie trójosiowy georuszt. Warstwa łamanego kruszywa 0/31,5 powinna mieć grubość 25 cm. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Działanie trójosiowych georusztów

Modelowe badania wykonane w rzeczywistej skali wskazują, że trójosiowe georuszty mają skuteczne działanie. Skuteczność wykazują zarówno w warstwie podsypki, jak i w warstwie ochronnej. (segregator egzamin ustny uprawnienia) Chcąc wykorzystać do warstwy ochronnej trójosiowych georusztów jego główną funkcją, jaką musi spełniać jest zwiększenie poziomu nośności w podtorzu. Stosując je w warstwie podsypki georuszty muszą przede wszystkim zapewnić stabilizację kruszywa i ograniczyć jego przemieszczanie się.

Funkcja stabilizacji georusztów

Europejska Organizacja do spaw Aprobat Technicznych definiuje funkcje stabilizacji georusztów, która to oznacza poprawienie się wytrzymałościowych parametrów zastosowanego kruszywa. Taka sytuacja będzie mieć miejsce, gdy ograniczeniu ulegną przemieszczenia związane z obciążeniem. (program egzaminu na uprawnienia) W georuszcie ziarenka kruszyw zazębiają się w oczkach, a w warstwie zazębionych ziaren kolejne z nich klinują się. W konsekwencji uzyskuje się większą odporność obciążeniową i warstwy tłucznia mają ograniczoną możliwość przemieszczania się. Georuszt trójosiowy pełniąc funkcję stabilizacyjną poprzez zachodzące z kruszywem interakcje powoduje zwiększenie się do min 45° kąta związanego z rozkładem obciążenia a redukcji ulega grubość zastosowanej warstwy kruszywa do maksymalnie 50%. Jednostkowy nacisk ulega zmniejszeniu w płaszczyźnie, tam gdzie kontakt ze sobą ma podłoże gruntowe i kruszywo.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com