fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Średnio napięciowe kable zmieniające położenia

Dokonanie zgłoszenia geodezyjnych prac wraz z wpisem o tym, że są one niezgodne z zatwierdzonym planem zagospodarowania może być powodem, dla którego koniecznie będzie dokonanie w projekcie zagospodarowania aktualizacji. Nie dotyczy to sieci uzbrojonego terenu oraz przyłączy znajdujących się w granicach budowlanej działki. Minister właściwy do spraw budownictwa oraz planowania przestrzennego zagospodarowania i mieszkalnictwa musi określić za pomocą rozporządzenia geodezyjną ewidencję sieci terenu, jaki jest uzbrojony. (uprawnienia budowlane 2022)  

Średnio napięciowe kable zmieniające położenia
Średnio napięciowe kable zmieniające położenia

Zmiana trasy a zatwierdzony projekt budowlany

Praktyka wskazuje że zmieniająca się trasa kabli w stosunku do trasy, jaka została zatwierdzona w budowlanym projekcie w obrębie granicy budowlanej działki jest nieistotną zmianą.  (uprawnienia budowlane) Nie wymaga to zgłoszeń, jeżeli nie ma tu konieczności stworzenia nowych branżowych uzgodnień. Dobrym rozwiązaniem jest jednak po podjęciu odpowiednich decyzji mieć na uwadze to, że organy państwowe mogą zakwestionować taką decyzję. To sprawia, że dobrze byłoby, aby przyjęte stanowisko zostało potwierdzone w odpowiednim urzędzie. Technologiczne wykonanie zmiany trasy średnio napięciowych kabli niesie za sobą korzyści, kiedy pozostawimy na trasie inwestycji bądź w jej pobliżu inne urządzenia, czynnie wykonujące swoją pracę. Takie rozwiązanie zawarte jest w rozporządzeniu odnośnie BHP przy energetycznych rodzajach urządzeń, gdzie dodatkowo należy uwzględnić §23 ust. 7. Rozporządzenie to obowiązuje od 26 września 2020 roku. (uprawnienia budowlane program) 

Podejmowanie decyzji przez projektanta

Kiedy zadanie ma zostać zrealizowane w oparciu o zgłoszenie, projektant jest zobowiązany podjąć decyzję odnośnie istotności wprowadzanych zmian od projektu pierwotnie obowiązującego. Dokonywanie zmian na trasach podziemnych linii infrastruktury jest dość częstymi praktykami. Zwykle jest to podyktowane warunkami, o których podczas wykonywania projektu nikt nie wiedział i nie szło tego w żaden sposób przewidzieć. Dzieje się tak także w sytuacji, kiedy na trasie jest już inna uzbrojeniowa linia podziemnej infrastruktury i na tej właśnie trasie nie można ułożyć linii, jaka została zaprojektowana. W takim wypadku faktyczny stan nie pokrywa się z geodezyjnym naniesieniem istniejącego już podziemnego uzbrojenia na zasadniczej mapie, która znajduje się w geodezyjnym zasobie. (uprawnienia budowlane segregator )  

Zmiany związane z pierwotną decyzją

Realizując zadania w oparciu o decyzję wydaną w związku z pozwoleniem na budowę, szczególną uwagę trzeba zwrócić na szczegóły zapisów decyzji, czy nie jest zawarty w niej wymóg albo też wpis o obowiązku otrzymania na użytkowanie pozwolenia. Decyzję odnośnie pozwolenia na użytkowanie można uzyskać od właściwego organu budowlanego nadzoru w oparciu o wymagane dokumenty. Musi znaleźć się w nich również oświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu prac budowlanych zgodnie z założonym projektem. Zmiana trasy kablowej linii może niekiedy powodować istotną zmianę która wpłynie na to, że będzie wymagany zamienny projekt oraz decyzja.  (uprawnienia budowlane kontakt)  

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.