fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Hydrolit

Hydrolit (techniczny wodorek wapniowy) to substancja płynna o kolorze ciemnobrązowym. Produkowana jest w kraju, w skład którego wchodzą żywice syntetyczne, rozpuszczalniki organiczne, plastyfikatory i substancje barwiące Preparat tan nanosi się cienką równomierną warstwą na powierzchnię świeżego, wilgotnego jeszcze betonu przy pomocy pistoletu lub spryskiwacza ogrodowego (uprawnienia budowlane elektryczne).

Spryskiwanie powierzchni betonu
Spryskiwanie powierzchni betonu

Częstotliwość spryskiwania

Spryskiwać można już po 1-2h od momentu ułożenia betonu w zależności od temperatury otoczenia oraz intensywności operacji słonecznej. Spryskiwać powinno się beton wilgotny i matowy, ale nie mokry. Hydrolit wysycha szybko i tworzy na powierzchni betonu cienką błonkę, której trwałość wynosi kilka tygodni. W szczególności nadaje się do pielęgnacji betonów układanych na dużych powierzchniach. Przykładem są nawierzchnie mostów i dróg, pola startowe lotnisk, elementy betonowe budowli hydrotechnicznych oraz dachy betonowe płaskie i pilaste. Powierzchnie pionowe lub strome, po rozdeskowaniu, wymagają silnego nawilżenia wodą przed spryskaniem ich Hydrolitem.

Emulsje i suspencje

Są nanoszone na powierzchnię betonu zazwyczaj po upływie 24 godzin od chwili zabetonowania na wilgotną, lecz już częściowo utwardzoną powierzchnię betonu. Emulsje asfaltowe można nanosić po 3h od chwili ułożenia betonu w formie. Powłokę nanosi się w kilku warstwach, przy pierwszym razie przeprowadza się skrapianie, później 2-3 razy malowanie. Ochronną warstwę stanowić może sam nanoszony materiał albo szczelna powłoka, która tworzy się dopiero przy zetknięciu się tego materiału z alkalicznym cementem. Wspomnieć należy o emulsji żywicznej, która w alkalicznym środowisku tworzy warstewkę nierozpuszczalnych mydeł wapniowych. Mleczko cementowe służy jako podkład pod właściwą powłokę, ponieważ uszczelnia pory na powierzchni betonu. Najlepiej sprawdzają się powłoki bezbarwne i białe, ponieważ pochłaniają promienie słoneczne. Co za tym idzie powierzchnie emulsji ciemnych należy malować na biało, aby zabezpieczyć beton przed przegrzewaniem (uprawnienia budowlane testy program).

Przegrzewanie betonu

Zasada ta nie jest jednak uniwersalna, gdyż w pewnych przypadkach przegrzewanie betonu w wyniku nasłonecznienia jest zjawiskiem korzystnym, a nawet pożądanym np. w chłodne wiosenne i jesienne dni. Z kolei podczas gorących dni, przegrzewanie powierzchni betonu prowadzi do nadmiernych naprężeń termicznych, mogących powodować powstawanie rys i pęknięć wewnątrz betonu.
Błonki z tworzyw sztucznych można nanosić na wilgotną,ale nie na mokrą powierzchnię, już w 2-3 godziny od chwili ułożenia betonu (uprawnienia architektoniczne).

Zazwyczaj pojedyncza błonka nie spełnia należycie swego zadania i operację spryskiwania należy powtórzyć 2-3 razy. Korzystniejsze efekty daje spryskiwanie powierzchni betonu przy działaniu na niego promieni słonecznych, które powodują szybszą koagulację tworzywa i w efekcie tworzenie się na powierzchni betonu cieniutkiej ale bardzo szczelnej powłoki. Wykorzystywane mogą być w tym celu lateksy polioctanowinylowe oraz butadienostyrenowe, będące zawiesinami żywic pochodzenia syntetycznego-polimerów w wodzie. Z krajowych lateksów można stosować lateksy LBS 6041 i LBS 3012 (butadienostyrenowe) oraz lateks polioctanowinylowy Winacet D-5 (uprawnienia budowlane przepisy).

Lateksy LBS 6041

Pożądane efekty daje również stosowanie długołańcuchowych alkoholi alifatycznych. Jak dowiodły badania przeprowadzone przez A. Piątkowskiego, najlepsze wyniki z lateksów krajowych dają LBS 6041 powyższym wymaganiom czynią powłoki z emulsji parafinowych oraz specjalnych emulsji o nazwach Betonemulsion Al, A2 i A3, stanowiących środki patentowe. Ze stratami wody w procesie tężenia wiąże się ściśle uzyskana wytrzymałość betonu. Wynika z tego, że powłoka jest w stanie zapewnić prawidłowy wzrost wytrzymałości betonu w czasie (uprawniania budowlane egzamin ustny).

Zabezpieczenie powierzchni betonu przed utratą wilgoci przy pomocy chlorku wapniowego stosowane było często w USA przy tworzeniu betonowych nawierzchni drogowych. A. Abrams dowiódł,że posypka z suchego chlorku wapniowego daje bardzo dobre efekty. Swoje wnioski oparł na badaniach przeprowadzonych na płytach 20X30X75 cm z betonu 1:2: 3,5 (uprawnienia budowlane egzamin).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com