fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Specyfika pracy kierownika budowy

Z pewnością stanowisko pracy kierownika budowy wiąże się z pełnieniem wielu odpowiedzialnych funkcji (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Istotnie kierownikiem może zostać wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi łącznie. Oczywiście wszystkie obowiązki, które musi wypełniać kierownik budowy są określone w prawie budowlanym.

Specyfika pracy kierownika budowy

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Istotnie jednym z obowiązków kierownika jest sporządzenie lub zlecenie sporządzenia planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Ten dokument należy przygotować jeszcze przed rozpoczęciem budowy. W celu sporządzenia planu kierownik wykorzystuje informacje znajdująca się w projekcie budowlanym. Ważnym aspektem jest także przejęcie przez kierownika terenu budowy od inwestora (program egzamin uprawnienia 2019). Musi to odbyć się w sposób protokolarny, a teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć.

Pozostałe obowiązki kierownika budowy

Choć wymienione wcześniej zadania, które musi wykonywać kierownik są kluczowe, to jednak ta lista wciąż jest długa. Przede wszystkim w gestii kierownika leży zadbanie o umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Musi on również odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, aby osoby nieupoważnione nie miały do niego wstępu.

Ważnym aspektem jest także prowadzenie dokumentacji budowy, zwłaszcza dziennika budowy. Wpisywane są do niego wszystkie najważniejsze informacje dotyczące procesu budowlanego (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Co więcej, zadaniem kierownika jest zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz dopilnowanie, aby prace przebiegały zgodnie projektem. Z pewnością kierownik nie może zapomnieć o zapewnieniu pozwolenia na budowę oraz prowadzeniu robót zgodnie z przepisami. Kluczowe jest uwzględnienie przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad BHP.

Istotne kwestie związane z dokumentacją

Oczywiście prowadzenie dokumentacji jest konieczne podczas budowy, choć z pewnością nie należy do najciekawszych czynności. W tym zakresie kierownik przygotowuje dokumentacją powykonawczą obiektu. Co więcej, może wstrzymać roboty budowlane w przypadku stwierdzenia, iż istnieje możliwość powstania zagrożenia lub prace nie są prowadzone zgodnie z projektem czy przepisami. Wówczas taką decyzję wpisuje się do dziennika budowy (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Ważnym aspektem jest również przechowywanie dokumentacji budowlanej. Otóż kierownik przechowuje ją w trakcie wykonywania robót budowlanych (egzamin na uprawnienia budowlane). Musi także posiadać oświadczenia potwierdzające dopuszczenie materiałów budowlanych do zastosowania w budownictwie. Zadaniami, które należą do kierownika są również uczestniczenie w czynnościach odbioru oraz zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com