fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jakie wyróżnia się specjalności uprawnień budowlanych?

Uprawnienia budowlane są bardzo przydatnymi uprawnieniami w branży budowlanej. Osoba, która je posiada, może pełnić dzięki temu samodzielne funkcje techniczne na budowie. Ma prawo również tworzyć projekty obiektów budowlanych różnego typu. Należy jednak pamiętać o tym, że uprawnienia budowlane dzielą się na konkretne specjalności. (uprawnienia budowlane)

Poniżej prezentujemy listę specjalności uprawnień budowlanych. Lista ta zgodna jest z aktualną nowelizacją prawa budowlanego. Zasady nadawania uprawnień budowlanych opierają się przede wszystkim na rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nie należy zapomnieć także o ustawie o samorządach zawodowych. W niej także znajdują się niezbędne informacje na temat zasad przyznawania uprawnień budowlanych osobom się o nie ubiegającym. (testy 2020 uprawnienia)

Specjalności uprawnień budowlanych:

-Konstrukcyjno budowlana
-Specjalność architektoniczna
– Inżynieryjna drogowa
– Specjalność wyburzeniowa
– Inżynieryjna kolejowa (zakres kolejowych obiektów budowlanych)
– Inżynieryjna kolejowa (zakres sterowania ruchem kolejowym)
– Specjalność hydrotechniczna
– Inżynieryjna mostowa
– Sieciowa w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych
– Sieciowa w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (programy do uprawnień budowlanych)

Uprawnienia budowlane a przystąpienie do egzaminu

Egzamin na uprawnienia budowlane w wyżej wymienionych specjalnościach, składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest część pisemna. Jej termin wyznaczany jest odgórnie i jest jednolity dla całego kraju. Drugą częścią jest część ustna. Przystąpienie do niej jest możliwe jedynie w przypadku pomyślnego przejścia przez etap pisemny. Aby etap pisemny został zaliczony, należy przekroczyć próg minimum 70% poprawnych odpowiedzi.

Zanim jednak kandydat na uprawnienia budowlane będzie mógł przystąpić do egzaminu, jego kandydatura będzie musiała zostać rozpatrzona przez komisję kwalifikacyjną. Jej uczestnicy, w procesie dopuszczenia do egzaminów, wezmą pod uwagę stopień wykształcenia, a także zakres wiedzy i doświadczenia, jakie objęły praktyki zawodowe. ( program z aktami na uprawnienia budowlane )

Ważnym etapem pracy w budownictwie jest moment zdobycia uprawnień budowlanych. Dzięki nim możemy w samodzielny sposób pełnić funkcje techniczne w budownictwie. Za tym idzie oczywiście odpowiedzialność zawodowa. Nie można jednak zapomnieć o ważnej kwestii, która pojawia się jeszcze przed rozpoczęciem starań o nadanie uprawnień. Wśród tylu specjalności uprawnień budowlanych, którą z nich wybrać? (program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Specjalności uprawnień budowlanych – wyszczególnienie

Obecnie możemy wybierać pomiędzy różnymi specjalnościami, rodzajami a także zakresami nadawanych uprawnień budowlanych. Do wyboru mamy specjalizację architektoniczną oraz konstrukcyjno-budowlaną. Jeśli interesują nas specjalności inżynieryjne, możemy wybrać tą jedną właściwą mając 6 do wyboru: drogową, mostową, wyburzeniową, hydrotechniczną czy kolejową, która dzieli się na kolejne dwie. Kandydat może ubiegać się o specjalizację kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Wśród specjalności instalacyjnych wyróżniamy tą w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń telekomunikacyjnych oraz tą w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Jest także specjalizacja instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Specjalności uprawnień budowlanych – wykształcenie

Aby ubiegać się o pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, musimy przede wszystkim posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Od kierunku studiów zależy to, jaką specjalizację możemy wybrać. Przepisy określają, które kierunki są dla poszczególnych specjalności pokrewne, a które odpowiednie. Odpowiedni kierunek wraz ze zdobyciem tytułu magistra inżyniera da nam w wybranej specjalności uprawnienia bez ograniczeń. Co ważne, dadzą nam one projektować lub kierować pracami budowlanymi – zarówno oddzielnie, jak i łącznie (do projektowania i kierowania jednocześnie). Ograniczony zakres uprawnień zostanie nam nadany gdy ukończymy odpowiedni kierunek z tytułem inżyniera bądź pokrewny kierunek z dyplomem magistra inżyniera. (egzamin na uprawnienia architektoniczne) (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com