fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Jakie wyróżnia się specjalności uprawnień budowlanych?

Uprawnienia budowlane są bardzo przydatnymi uprawnieniami w branży budowlanej. Osoba, która je posiada, może pełnić dzięki temu samodzielne funkcje techniczne na budowie. Ma prawo również tworzyć projekty obiektów budowlanych różnego typu. Należy jednak pamiętać o tym, że uprawnienia budowlane dzielą się na konkretne specjalności. (uprawnienia budowlane)

Poniżej prezentujemy listę specjalności uprawnień budowlanych. Lista ta zgodna jest z aktualną nowelizacją prawa budowlanego. Zasady nadawania uprawnień budowlanych opierają się przede wszystkim na rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nie należy zapomnieć także o ustawie o samorządach zawodowych. W niej także znajdują się niezbędne informacje na temat zasad przyznawania uprawnień budowlanych osobom się o nie ubiegającym. (testy 2020 uprawnienia)

Specjalności uprawnień budowlanych:

-Konstrukcyjno budowlana
-Specjalność architektoniczna
– Inżynieryjna drogowa
– Specjalność wyburzeniowa
– Inżynieryjna kolejowa (zakres kolejowych obiektów budowlanych)
– Inżynieryjna kolejowa (zakres sterowania ruchem kolejowym)
– Specjalność hydrotechniczna
– Inżynieryjna mostowa
– Sieciowa w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych
– Sieciowa w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (programy do uprawnień budowlanych)

Uprawnienia budowlane a przystąpienie do egzaminu

Egzamin na uprawnienia budowlane w wyżej wymienionych specjalnościach, składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest część pisemna. Jej termin wyznaczany jest odgórnie i jest jednolity dla całego kraju. Drugą częścią jest część ustna. Przystąpienie do niej jest możliwe jedynie w przypadku pomyślnego przejścia przez etap pisemny. Aby etap pisemny został zaliczony, należy przekroczyć próg minimum 70% poprawnych odpowiedzi.

Zanim jednak kandydat na uprawnienia budowlane będzie mógł przystąpić do egzaminu, jego kandydatura będzie musiała zostać rozpatrzona przez komisję kwalifikacyjną. Jej uczestnicy, w procesie dopuszczenia do egzaminów, wezmą pod uwagę stopień wykształcenia, a także zakres wiedzy i doświadczenia, jakie objęły praktyki zawodowe. ( program z aktami na uprawnienia budowlane )

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.