fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zalety i wady małych składów materiałowych

Zaletami małych składów materiałowych przede wszystkim jest szansa na o wiele wcześniejsze przygotowanie materiałów w okresie, który jest przed sezonem budowy. Oprócz tego zaletą jest dogodny transport (uprawnienia budowlane 2021). Jest to istotne zwłaszcza w przypadku wyładowywania materiałów na szlaku kolejowym lub z pobliskich wyrobisk. Kolejnymi zaletami są:

– bliski transport masy betonowej na budowę,

– dogodną łączność budowy ze składami materiałowymi.

Jednak takie małe składy materiałowe posiadają również swoje wady. Zalicza się do nich przede wszystkim:

– nieprodukcyjne duże straty materiałów (rozkurz),

– konieczność wielokrotnego przewożenia baraków, silosów oraz wytwórni masy betonowej przy zmianach miejsca składów,

– przerwy pracy wskutek przewożenia urządzeń składów na nowe miejsce,

– większe koszty magazynowania materiałów ze względu na dużą ilość składów.

składy rozdzielone
składy rozdzielone

Składy materiałowe przy stacjach kolejowych

Składy na placach-bazach w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej mają sens wtedy, kiedy wszystkie materiały lub ich większość jest dostarczana koleją i jednocześnie stacja nie znajduje się za daleko od miejsca robót. Takie składy powinny być wyposażone w takie urządzenia jak:

– magazyn i silosy na cement,

– magazyn na materiały pomocnicze,

– warsztaty pomocnicze: kowalski, ślusarski i ciesielski,

– odpowiednio przystosowane wydzielone place na poszczególne gatunki kruszywa,

– środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego w dostatecznej ilości,

– wewnętrzne drogi robocze,

– zespoły betoniarek jak konieczne by było przygotowanie masy betonowej na składach oraz dodatkowe maszyny, jak kruszarki, sortowniki, mechaniczne płuczkarki kruszywa,

– instalację wodociągową,

– laboratorium polowe (program na uprawnienia budowlane w wersji android).

Zaletami składów materiałowych, które znajdują się przy stacjach kolejowych są:

– oszczędność materiałów przez zmniejszenie ich strat,

– możliwość znacznego zmechanizowania robót,

– rzadkie przerwy robót wskutek małej ilości zmian miejsca składów,

– znaczny postęp robót.

Z kolei do ich wad można zaliczyć:

– trudniejsze uzgodnienie prac składów materiałowych z właściwą budową z powodu znacznych odległości,

– dłuższy transport materiałów wymagających większej ilości środków transportowych,

– kosztowne urządzenia i wyposażenie składów,

– możliwość tylko częściowego nagromadzenia materiałów w czasie zimowego sezonu.

Składy rozdzielone

Składy rozdzielone stosuje się najrzadziej. Spowodowane to jest trudnościami, które wynikają w koordynowaniu wszystkich robót. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy istnieją niedogodne warunki miejscowe. Mogą to być np. znaczne odległości stacji kolejowych od siebie i od budowanej drogi przy równoczesnych możliwościach zaopatrywania budowy w materiały pochodzenia miejscowego. W tej sytuacji konieczne jest zorganizowanie składów przy stacjach kolejowych oraz oddzielnych składów (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Przy stacjach należy magazynować cement bądź kruszywa granulowane. Z kolei oddzielne składy służą do przechowywania wyrobisk kamienia, piasku, pospółki czy żwiru.

Do ich zalet można zaliczyć:

– niskie koszty dostawy materiałów,

– niskie koszty transportu materiałów miejscowych na niewielkie odległości.

Wadami z kolei są:

– duże trudności organizacyjne przy urządzaniu składów oraz uzgadnianiu procesów budowy,

– konieczność zatrudnienia większej ilości pracowników nadzorczych.

Dodatkowe prace na składach materiałowych

Często jest tak, że na składach materiałowych konieczne jest wykonanie dodatkowych prac. Najczęściej są to:

– sortowanie,

– czyszczenie,

– płukanie,

– kruszenie materiałów.

Prace te prowadzą do utrudnień w organizacji robót. Z tego powodu ich wykonanie powinno się odbywać wyłącznie w specjalnych okolicznościach.

Powinno się pamiętać o tym, że na składach nie powinno się kruszyć kamienia na grysy granulowane. Jednak często zdarza się konieczność przerabiania pospółki. Jest to niezbędne wtedy, kiedy:

– są zbyt duże ziarna (>50 mm),

– zanieczyszczenie pyłem wynosi powyżej 3%,

– uziarnienie jest niezgodne z przepisami.

Przerabianie pospółki polega na:

– przepłukaniu pospółki w mechanicznych płuczkarkach,

– odsianiu nadziarn,

– rozdrobnieniu w kruszarkach uprzednio odsianych nadziarn,

– rozsortowaniu odsianej pospółki oraz rozdrobnionych większych ziarn według ustalonych frakcji (uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com