fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Składy materiałów i cieczy

Skład materiałów łatwopalnych związany jest z niebezpieczeństwem pożarów i wybuchów (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). W związku z tym w czasie przyjmowania, przechowywania i wydawania towaru należy zachować szczególną ostrożność. Materiałami łatwopalnymi są:

– materiały pędne,

– smary,

– farby,

– rozpuszczalniki,

– chemikalia.

Składy materiałów
Składy materiałów

Takie materiały przechowuje się w zbiornikach bądź w opakowaniu transportowym. Specjalne przepisy mówią o:

– górnych granicach ilości przechowywanych cieczy i materiałów łatwopalnych w zakładach,

– ograniczeniach w przypadku magazynowania ich w budynkach niewydzielonych,

– sposobie magazynowania,

– odległości takich składów od pozostałych budynków w zależności od kategorii składowanej cieczy,

– określonej temperaturze zapłonu,

– stopniu zagłębienia budynku (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Wyróżnia się takie składy tego rodzaju:

a) podziemne:

– muszą spełnić warunek, że najwyższy punkt zbiornika bądź piwnicy, która będzie składem, powinien znajdować się 0,2 m poniżej poziomu przyległego terenu,

b) częściowo zagłębione w ziemi:

– dno zbiornika lub podłoga podziemia znajduje się do nie mniej niż połowy wysokości zbiornika albo sutereny,

– najwyższy poziom płynu w zbiorniku nie powinien znajdować się powyżej 2 m ponad terenem,

c) naziemne:

– posadzka jest obniżona w stosunku do poziomu rampy bądź przyległego terenu – kubatura zagłębienia powinna być większa lub równa pojemności zbiornika bądź łącznej objętości wypełnionych naczyń, żeby płyny nie wylewały się na zewnątrz budynku.

Konstrukcje budownictwa składowego

W momencie, kiedy stosuje się pochylnię, która prowadzi poniżej poziomu terenu, mogą pojawić się problemy w kwestii odprowadzania wód opadowych. Izolacja przeciwwilgociowa jest niezbędna w momencie, kiedy istnieje:

– duże zagłębienie budynków, które stwarza niebezpieczeństwo zetknięcia z wodą gruntową,

– przykrywanie budynków ziemią (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne).

W budownictwie składowym stosuje się takie konstrukcje jak:

– murowana,

– mieszana,

– żelbetowa monolityczna,

– żelbetowa prefabrykowana,

– stalowa.

Siatka słupów albo wymiary niektórych traktów budynków, które zależą od wielkości jednostek składowanego asortymentu, powinny być wielokrotnością modułu przemysłowego 3 m. Jest to warunek konieczny ze względu na to, że stosowanie prefabrykacji jest najwłaściwszą formą budownictwa składowego. Siatka nie powinna być większa od 6 m w momencie, kiedy występują obciążenia powyżej 1000 kg/m2. Dodatkowo siatka powinna być wielokrotnością szerokości regałów czy stert. Dotyczy to również odstępów, które są pomiędzy. W sytuacji, kiedy są większe rozpiętości to można polepszyć ustawność regałów, jednak pojawia się problem z przekryciem bali. Najbardziej ekonomiczna rozpiętość wynosi 18 m.

Stosowanie gęstszej siatki słupów jest możliwe w przypadku składów, gdzie musi być duża ilość odrębnych pomieszczeń, które są oddzielone siatkami działowymi. Jest to dobre rozwiązanie pod kątem przekrycia. Jednak należy pamiętać o tym, że są takie rodzaje materiałów, dla których nie można rozwiązać pomieszczenia w formie modułowej siatki słupów. Dotyczy to m.in. skór, które powinny być magazynowane na powierzchni, która ma szerokość ok. 1,8 m oraz przejście o szerokości ok. 2 m.

Stropy składów wielokondygnacjowych

Stropy składów wielokondygnacjowych nie powinny przenosić za dużych obciążeń. Najczęściej jest to 500-1500 kg/m2. Spowodowane to jest kwestiami ekonomicznymi. Jeżeli obciążenia byłyby większe niż 1500 kg/m2, to wówczas niezbędne jest wykorzystanie ciężkich stropów, najczęściej żelbetowych. Wówczas lepszym rozwiązaniem są budynki parterowe (egzamin na uprawnienia architektoniczne). 

Stosowane stropy czy stropodachy z reguły są ognioodporne. Konstrukcja stropodachów w dużej mierze zależy od rozpiętości. Najczęściej stosuje się takie konstrukcje jak:

– łuki staloceramiczne (mogą być ze świetlikami),

– dachy pilaste różnych typów (prefabrykaty),

– łupiny (prefabrykaty),

– konstrukcje sprężone (prefabrykaty),

– kratownice stalowe,

– konstrukcje drewniane (w uzasadnionych sytuacjach).

Te konstrukcje stosuje się również w przypadku budowy hal produkcyjnych. W przypadku budynków składowych, które mają małe rozpiętości konstrukcji (czyli do 6 m), kryje się je stropodachami płaskimi (systemu TK, DMS i inne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com