fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ściany szczelnie konstrukcji jazowych pełnią bardzo ważną funkcję. Służą one wydłużaniu dróg filtracji. Zabieg ten wykonuje się za przyczółkiem i jest analogiczny do sposobu wykonywanego wzdłuż konturu fundamentu korpusu oraz płyty jazowej danej konstrukcji. Ściany szczelne zazwyczaj są przedłużeniem ciągu ściany górnej, czyli korpusu oraz dolnej czyli płyty. W miejscach przecięcia przyczółka powinno zrobić się dylatacje.[uprawnienia budowlane testy]

Ściany szczelne
Ściany szczelne

Ściana szczelna poza przyczółkiem

W miejscach poza przyczółkiem ściana szczelna powinna być zaprojektowana w specjalny sposób. Jeśli chodzi o jej wysokość powinna wynosić około 50 centymetrów ponad poziomem górnej wody. W przypadku ścianki wykonanej z drewna jej wysokość powinna znajdować się 50 centymetrów poniżej zwierciadła wody.[segregator uprawnienia budowlane] Czasami dopuszczalne jest wykonywanie jej na minimalnym poziomie spiętrzonej wody. Robi się to w przypadku, gdy poziom ten ma większe wahania. Należy wtedy również wydłużyć ekran w górę. Służy do tego wkładka iłowa, która powinna znaleźć się 50 centymetrów ponad najwyższym poziomem górnej wody. Taka konstrukcja wymaga zachowywaniu odpowiednich odstępów pomiędzy powierzchnią terenu wynoszących od 1 do 1,5 metra.  Służy to zabezpieczeniu powierzchni przed niebezpiecznym wpływem mrozu.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Schodkowy profil

W sytuacji, gdy odległość między poziomem wody spiętrzonej do części spodu czołowej ścianki jazu ma wartość s, to zatacza się ćwiartkę koła o promieniu s. Robi się to z punktu, który leży w miejscu przecięcia zwierciadła wody górnej i lica. W taki sposób tworzy się schodkowy profil wbicia ścianki. Jeżeli skarpa wykopu przyczółka jest większa od narysowanej krzywej, to ściankę się wydłuża. Powinno robić się to tak, aby zakotwienie w gruncie wynosiło co najmniej metr. W przypadku przyczółków posiadających pochyłą ścianę od strony gruntu powinno dodatkowo wypełnić i uszczelnić klin. Robi się to robiąc pionową przeponę wykonaną z betonu w miejscu tylnej części przyczółka. Analogicznie wykonuje się obrysy dolnej części ekranu szczelnego.[akty uprawnienia budowlane]

Przyczyny katastrof jazów

Głównie katastrofy występujące w jazach są spowodowane nie przestrzeganiem powyżej opisanych zasad wykonania elementów konstrukcji wodnych. Najczęściej występują szkoda związane z rozmyciem gruntów w miejscach poza przyczółkami. Rzadziej mamy do czynienia z podmywaniem budowli na skutek zjawiska sufozji. Groźne są również zjawiska polegające na rozmywaniu w miejscu bocznych skarp dolnej wody koryta. Towarzyszy im zjawisko erozji wstecznej.

Powstawanie kawern i sposoby ich zapobiegania

Kolejnym możliwym zjawiskiem do wystąpienia jest tworzenie się kawern. Dzieje się to na granicach zasypki oraz przyczółka. Takie działanie powoduje powstanie dróg filtracji, które mogą w dalszych etapach powodować zniszczenie konstrukcji budowli.[uprawnienia budowlane] Opisane niepożądane zjawisko można wyeliminować. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio zaprojektować i wykonać daną konstrukcję. Dodatkowym zabiegiem chroniącym może być dodanie przepon w miejscu pochyłej ściany przyczółka. Innym sposobem jest wykorzystanie gradacji w materiale zasypkowym. Robi się to w górnej części z szczelniejszych materiałów, a w dolnej ze żwiru, grubego piasku lub kamieni. Takie działanie w dolnej części tworzy drenaż, który ułatwia szybszy odpływ wody. Zasypka powinna być odpowiednio ubita.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com