fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dla budynków mieszkalnych, których wysokość kondygnacji wynosi 280 centymetrów, a szerokość traktu 270 centymetrów można stosować schody policzkowe typu ZOR-5. Warunkiem jest, aby dopuszczalne obciążenie użytkowe w klatkach schodowych tych budynków wynosiło 300 kg/m2. Schody takie składają się ze stopni, belek policzkowych i spocznikowych oraz płyt spocznikowych. Belki ważą 130-170 kg, płyty spocznikowe 150-200 kg, a stopnie 55-76 kg. Takie schody mogą być montowane bez używania żurawia. Dla większych wysokości kondygnacji wynoszących 300 i 330 centymetrów i szerokościach traktu wynoszącej 300 centymetrów stosowane są elementy schodowe policzkowe typu ZOR-6 i ZOR-7. Elementy takich schodów są cięższe od typu ZOR-5.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Schody w budynkach mieszkalnych

Budownictwo rolnicze w Rosji

Budownictwo rolnicze w Rosji nie ma charakteru rozproszonego. Stopniowo wsie są tam przeistaczane w miasteczka. Przez to niezbędne jest rozdzielenie strefy mieszkalnej od strefy produkcyjnej. Ten podział umożliwia również ograniczenie nadmiernej rozbudowy dróg oraz urządzeń komunalnych. Dla dużych spółdzielczych lub państwowych gospodarstw rolnych buduje się domy mieszkalne wielorodzinne. Ich wysokość ma zazwyczaj najwyżej 3 kondygnacje.[uprawnienia budowlane]

Budynki inwentarskie i składowo-magazynowe

Budynki inwentarskie i składowo-magazynowe są wykonywane jako obiekty długotrwałe zwane inaczej kapitalnymi. Bardzo duży nacisk jest tu kładziony na typizację oraz unifikację sekcji oraz elementów. Dla obecnych projektów unifikuje się szerokość, długość i wysokość pomieszczeń. Dopuszczalne są jednak przejściowe zasady, które były wcześniej stosowane do rozpiętości i wielkości obiektów. Dzięki temu możliwa jest unifikacja sprzętu mechanicznego dla obsługi budynków inwentarskich, które mają różne programy technologiczne. W roku 1954 konstrukcje prefabrykowane dla budownictwa wiejskiego nie były szeroko stosowane. W dzisiejszych czasach szkielety żelbetowe są realizowane w dużym zakresie z prefabrykatów typowych według katalogów dla budownictwa wiejskiego oraz przemysłowego. Możliwa jest tu wymienność prefabrykatów.[uprawnienia budowlane testy]

Prefabrykaty słupowe

Prefabrykaty słupowe w katalogach budownictwa wiejskiego z obiektami posiadającymi słupy zewnętrzne są konstrukcjami lżejszymi i ekonomiczniejszymi porównując do podobnych elementów w katalogach budownictwa przemysłowego. Jest tu mniejsze zużycie stali oraz betonu o nawet 22%. Ciężary słupów żelbetowych dla budynków inwentarskich bezsłupowych z większymi rozpiętościami są zbliżone do ciężarów słupów w przemysłowym budownictwie.[akty uprawnienia budowlane]

Rozwiązania budynków kiedyś

Do 1965 roku optymalnym rozwiązaniem budynków inwentarskich była szerokość wynoszącą 18 metrów. Ważne jest, żeby w tej konstrukcji nie było wymagane oświetlenie wnętrza świetlikami. W Rosji do 1965 stosowane były prefabrykowane szkielety żelbetowe w budynkach uniwersalnych wiejskich. Wykonywało się je na siatce słupów o wymiarach 6×6 metrów. Posiadały one pełen szkielet lub mieszany. W tym drugim przypadku na obrysie budynku stosowane były ściany nośne.[segregator uprawnienia budowlane]

Warianty wykonywania szkieletów żelbetowych

Możemy wyróżnić kilka wariantów wykonywania szkieletów żelbetowych. W przypadku I i V belki są układane na słupach w poprzek budynku. Płyty dachowe natomiast są wykładane wzdłuż. Warianty II, IV, VI posiadają podciągi o równoległych pasach, które układa się wzdłuż budynku. Płyty dachowe natomiast układa się w poprzek. Wariant III podciągi stropowe są układane wzdłuż budynku. Belki stropowe natomiast w poprzek co 3 metry. Płyty dachowe są małowymiarowe i mają wymiar 0,5×3 metry. Wariant V i I stosuje belki stropowe kanałowe. W wariancie VI natomiast używa się podciągów kanałowych. Dla innych rodzajów używa się belek stropowych i podciągów. Najmniejsze zużycie betonu i stali ma miejsce w wariancie III i V. Dla wariantu III niezbędna jest większa liczba złączy. To łączy się ze zwiększeniem robocizny.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com