Sąsiadujące płyty

Sąsiadujące płyty

Przy umonolitycznieniu stropowej płaszczyzny należy zapewnić odpowiednią współpracę sąsiadujących ze sobą płyt, podczas przenoszenia pionowych obciążeń. Aby to osiągnąć trzeba odpowiednio uformować spoinę pomiędzy prefabrykatami i pomiędzy płytami stworzyć betonowy „korek” (uprawnienia budowlane).

Sąsiadujące płyty
Sąsiadujące płyty

Dodatkowe zbrojenie

W projektach dotyczących m. in. norm PN B-03260 oraz na podstawie innych źródeł określa się wytyczne odnośnie grubości minimalnej, jaką musi posiadać strop oraz zbrojone płyty dachowe wykonane z lekkich i ciężkich betonów. Na grubość stropu wpływa również możliwość jego uginania się. Jest ona sprawdzana w przypadku stropów nowego typu lub wtedy, kiedy do typowych stropów chcemy zastosować stal o większej granicy plastyczności. W stropach wykonanych z panwi, które posiadają cienkie niebezpieczne płyty, występuje skupione obciążenie, co uwzględnia się podczas obliczeń (testy uprawnienia budowlane).

Stropowe prefabrykaty o kasetonowej lub gęstożebrowej konstrukcji

Stropowe prefabrykaty o kasetonowej lub gęstożebrowej konstrukcji są stosowane rzadko w stosunku do jednomateriałowych płyt wykonanych ze żwirowego betonu. Kasetonowe i gęstożebrowe konstrukcje wypełnione są pustakami ceramicznymi, gipsowymi, gazobetonami. Złożona struktura materiałowa stropowych płyt daje utrudnienia na liniach produkcyjnych (program egzamin uprawnienia 2021). W związku z tym korzyści z zastosowania ich są skutecznie przekreślone pomimo wykorzystania tańszych oraz lżejszych materiałów. W budownictwie mieszkalnym często trudno zastosować je, ponieważ mają odmienny podział dotyczący powierzchni działowymi ściankami.

Zastosowanie w stropowej konstrukcji dwóch płyt

Często stosowanym rozwiązaniem przy stropowych konstrukcjach jest wykorzystanie dwóch płyt, które są niezależne. Jedna z nich to płyta górna podłogowa, a druga dolna sufitowa. Są one przedzielone warstwą akustycznej izolacji (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Konstrukcję nośną stanowi górna płyta, natomiast samonośną dolna. W ten sposób ciężar nośnej płyty zmniejsza się, co wpływa na zwiększenie powierzchni prefabrykatów przy takim samym udźwigu montażowych żurawi. Wymogi dotyczące akustyki decydują o wysokości stropów z jednorodnych materiałów.

Normy dotyczące wymiarowania oraz zbrojenia betonowych płyt

Zgodnie z normą PN-56/B-03260 można wykonać zbrojenie betonowych ciężkich płyt oraz wymiarowanie. Przy lekkich betonach komórkowych i kruszywowych odbywa się to zgodnie z instrukcją dotyczącą projektowania tego rodzaju stropów. Została ona opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej. Na jego treść miał także wpływ m.in. B. Lewacki. Zbrojenia prefabrykatów składają się z głównego zbrojenia oraz dodatkowego. Na ilość zastosowaną przy głównym zbrojeniu wpływają normy dla III stadium pracy. Przy dodatkowym zbrojeniu jego ilość oraz kształt są powiązane z pracą prefabrykatów w I i II stadium. Najlepszą opcją jest dążenie do wykorzystania minimalnych ilości dodatkowego zbrojenia.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.