fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Samodzielne funkcje techniczne – jakie to obowiązki?

Prawo budowlane opisuje samodzielne funkcje techniczne jako określoną działalność, która jest związana z konkretnymi obowiązkami. Zaliczamy do nich fachową ocenę zjawisk technicznych a także rozwiązywanie problemów natury architektonicznej, technicznej i techniczno-organizacyjnej. Ogólnie zaś postrzega się samodzielne funkcje jako projektowanie, kierowanie budową lub pracami budowlanymi czy wykonywanie nadzoru inwestorskiego. Utożsamia się też z nimi rzeczoznawstwo budowlane i kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych. (program do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Wykształcenie oraz odbycie praktyki

Samodzielne funkcje techniczne mogą sprawować wyłącznie osoby, które odbyły praktykę zawodową i mają właściwe wykształcenie techniczne. W tym miejscu warto przypomnieć, że dla każdej specjalności oraz rodzaju i zakresu uprawnień praktyka i doświadczenie mogą mieć różne długości. Dostosowuje się wtedy nie tylko czas, ale i inne wymagania, które wynikają z pełnionej funkcji. Nie trzeba chyba nawet dodawać, że wszystko to musi potwierdzić decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych. (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych)

Samodzielne funkcje techniczne – istota egzaminu na uprawnienia

Uprawnienia budowlane nie zostałyby nadane, jeśli kandydat nie zaliczyłby egzaminu. Jest on ważny, ponieważ sprawdza znajomość nie tylko przepisów i charakterystyki procesu budowlanego ale też sprawdza stosowanie wiedzy technicznej w praktyce. Egzamin zdaje się w komisji egzaminacyjnej, którą wyznacza organ samorządu zawodowego. Wszelkie opłaty należy wnieść przed podejściem do egzaminu; oczywiście pokrywamy je z własnej kieszeni. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane)

Odpowiedzialność i istota zaświadczeń

Samodzielne funkcje techniczne niosą za sobą dużą odpowiedzialność, dotyczącą przede wszystkim bezpieczeństwa oraz jakości wykonywanych prac. Pełniąc jedną z samodzielnych funkcji ponosimy odpowiedzialność za działanie w zgodzie z regułami wiedzy technicznej i przepisami. To na nas spoczywa też dobra organizacja pracy. Aby móc działać na stanowisku samodzielnej funkcji technicznej musimy pamiętać o wpisie na listę członków centralnego rejestru i właściwej nam miejscem izby samorządu zawodowego. Koniecznie należy zachować zaświadczenie wydawane przez izbę, jest to bowiem potwierdzenie wpisu. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

DARMOWY PORADNIK
Podejdź do egzaminu na Uprawnienia Budowlane

Z poradnikiem otrzymasz wypełniony wzór zbiorczego zestawu praktyk oraz inne dokumenty.

Odkryj wiele ciekawych informacji o promocjach i nie tylko…

Nie zwlekaj, zapisz się do darmowej listy użytkowników i otrzymaj od nas specjalnie przygotowany poradnik.