Rzeczoznawca budowlany – jak nim zostać?

W jaki sposób zostać z rzeczoznawcą budowlanym?

Rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta. Taka osoba musi posiadać co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem, bardzo istotny jest dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem. (testy uprawnienia architektoniczne)

rzeczoznawca budowlany

rzeczoznawca budowlany

Osoba ta może być członkiem Właściwej Izby Samorządu Zawodowego.Kandydat ubiegający się o ten tytuł musi korzystać z pełni praw publicznych.W przypadku posiadania powyższych istotnych elementów można uzyskać decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz zostać wpisanym na listę rzeczoznawców budowlanych prowadzonych przez Krajowa Izbę Inżynierów Budownictwa. (program na uprawnienia architektoniczne)

Dokumenty, które należy złożyć, aby uzyskać uprawnienia budowlane

Aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego należy złożyć : wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, dyplom ukończenia studiów, decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu z pełni praw publicznych, zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, życiorys kandydata, dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe, dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętych rzeczoznawstwem, karta osobowa, dowód zapłacenia opłaty, dowód zapłacenia opłaty skarbowej. (testy 2019 uprawnienia)

Istotnym elementem są dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętych rzeczoznawstwem. Dorobek ten obejmuje twórcze osiągnięcia w zakresie objętym rzeczoznawstwem zgodnie z posiadaną specjalizacją uprawnień budowlanych. Powinien on zawierać rozwiązania danego kandydata dotyczące projektowanych budynków, realizację zadań badawczo –technicznych, które powodują modernizacją technologii. W robotach budowlanych rozwiązanie patentowe w formie wynalazków lub wzorów użytkowych w zakresie specjalności uprawnień budowlanych i wnioskowanego rzeczoznawstwa budowlanego. (program na uprawnienia architektoniczne)

Główne zadania rzeczoznawcy budowlanego

Do głównych zadań z rzeczoznawcy budowlanego zalicza się przygotowywanie opinii i ekspertyz na temat stanu technicznego badanych przez niego budynków. Opinie takie dotyczą również urządzeń budowlanych i technicznych. Czuwają nad bezpieczeństwem stawianych i odnawianych budynków, nad prawidłowym sporządzeniem i wykonaniem projektu. Rzeczoznawcy przeprowadzają również kontrole obiektów budowlanych oraz ich okresowe przeglądy. (program uprawnienia architektoniczne)

 

 

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.