fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rzeczoznawca budowlany ekspertyzy i opinie. Sprawy trafiające do rzeczoznawcy budowlanego mają różną podstawę, dobiera się do nich różne metody pracy. Rzeczoznawcy są skupieni w różnych izbach rzeczoznawców. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Często też zakładają swoje firmy.

Pomoc rzeczoznawcy potrzebna jest między innymi, gdy trzeba przygotować ekspertyzę, wykonania robót budowlanych, sprawdzenie stanu konstrukcji, czy zużycia technologii. Ustalono również przyczyny usterek, pęknięć ścian, nieodpowiedniego ugięcia stropów, czy zawilgocenia konstrukcji. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Cechy rzeczoznawcy

Rzeczoznawca musi charakteryzować się nienaganną postawą moralną i etyczną, musi być też odporny na zagrożenia korupcyjne. Swoje obowiązki musi wykonywać rzetelnie.

Wykształcenie

Rzeczoznawca budowlany to zawód, który wiąże się z długim procesem zdobywania wykształcenia, musi posiadać wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu inżynierii budownictwa.

Pierwszym istotnym faktem jest ukończenie odpowiedniego  kierunków studiów, istotne są nie tylko praktyczne umiejętności zawodowe, ale także wiedza.

Następnym krokiem jest zdobycie uprawnień budowlanych. Kolejnym istotnym faktem jest uzyskanie pracy zawodowej, która daje możliwości wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego nadaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), a procedura  prowadzona jest zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego.

W zakresie nieuregulowanym przepisami regulaminu w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stosuje się, w szczególności, przepisy:

– ustawy z 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 poz. 1725),

– ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

– ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),

– Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

– regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

– regulaminu Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

– ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

– ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Zawód rzeczoznawcy budowlanego

Osoby ubiegające się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego muszą posiadać odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest oczywiście odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Kolejnym dokumentem jest potwierdzenie praktyki zawodowej, która powinna wynosić 10 lat w zakresie objętym rzeczoznawcą. Praktyka oraz znaczący dorobek praktyczny powinien być potwierdzony dokumentami oraz zeznaniami świadków w poszczególnych opiniach stowarzyszeń naukowo-technicznych. Należy złożyć także autoreferat dwóch najważniejszych twórczych osiągnięć wdrożonych w praktyce zawodowej. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

rzeczoznawca budowlany
rzeczoznawca budowlany

Dokumenty te powinny pozwolić na ocenę możliwości danego kandydata, jego umiejętności sporządzania ekspertyz budowlanych. (testy uprawnienia architektoniczne)

Co oznacza znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem?

Wśród dokumentów potrzebnych do zdobycia zawodu rzeczoznawcy budowlanego powinny być również złożone dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego. Praktykę tę odbywa się w zakresie objętym rzeczoznawcą. Dorobek ten obejmuje twórcze osiągnięcia w zakresie objętych rzeczoznawcą zgodnie z posiadaną specjalnością uprawnień budowlanych. Dotyczy on przede wszystkim autorstwa, czy też współautorstwa wdrożonych do praktyki nowych, znaczących rozwiązań w tym zakresie. Możemy wyróżnić: rozwiązania w projektowaniu obiektów budowlanych w zakresie konstrukcji lub instalacji i sieci sanitarnych, czy elektroenergetycznych,

Rozwiązania badawczo-techniczne, które powodują modernizacją technologii w robotach budowlanych, rozwiązania patentowe w formie wynalazków lub wzorów użytkowych w dziedzinie i zakresie specjalności uprawnień budowlanych i wnioskowanego rzeczoznawstwa budowlanego. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

W karcie znaczącego dorobku praktycznego i osiągnięć zawodowych, a także w  referatach, należy podać ogólną charakterystykę osiągnięcia, procentowy udział kandydata w zespołowym osiągnięciu, nazwisko współtwórców, zastosowaną technologię realizacji, szczególny opis techniczny wybranego osiągnięcia zawodowego, efekty techniczne, ilościowe, jakościowe osiągnięcia zawodowego, efekty ekonomiczne zastosowanie lub osiągnięć ich realizacji. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com