fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Technologia Ytong była pierwowzorem dla technologii pianogazosilikatu. W pierwowzorze tym produkcja betonu komórkowego opierała się na suchej mieszance żużlowo-wapiennej. Metoda PGS ma jednak znaczące różnice od metody Ytong. Są nimi między innymi fakt, że przemiałowi popiołów lotnych z wapnem palonym jest poddawana jedynie część kruszywa pyłowego.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Pozostała reszta popiołów jest umieszczana w mieszarce produkcyjnej w formie nie zmielonej. Kolejną różnicą jest to, że proszek glinowy nie jest odtłuszczany w prażalniach aluminium. Trafia on natomiast do mieszarki w postaci nie odtłuszczonej. Dopiero jak znajdzie się w mieszarce to ulega zmydleniu poprzez roztwór Ca(OH)2. W przypadku metody PGS do wody zarobowej dodawane są środki powierzchniowo czynne. Dzięki temu uzyskuje się bardziej równomierne spulchnienie masy oraz pewne oszczędności w stosowaniu proszku glinowego. W metodzie tej zamiast cukru lub melasy używa się surowego gipsu mielonego z dodatkiem mieszanki wapiennej do zarobu. Dzięki temu proces przygotowania mielonego proszku gipsowego się upraszcza. Eliminuje się tu wstępne suszenie oraz instalowanie osobnego ciągu do mielenia gipsu.[uprawnienia budowlane]

Różnice między metodą PGS i Ytong

Pianogazosilikat

Pianogazosilikat oznaczany jako PGS na bazie popiołów lotnych możemy zaliczyć do betonów komórkowych. Jest on produkowany z popiołów lotnych, mielonego wapna palonego, surowego gipsu mielonego, wody oraz emulsji powierzchniowo czynnej. Pianogazosilikat jest spulchniany za pomocą proszku glinowego i następne hartowany w autoklawach nasyconą parą wodną o ciśnieniu 10-12 atm.

Popioły lotne

Popioły lotne nazywane inaczej dymnicowymi powinny posiadać zdolność do tworzenia ze spoiwem trwałych krzemianów. Z tego powodu muszą mieć one określony skład. Jest on następujący: krzemionka minimum 40%, węgiel maksymalnie 7%, siarka maksymalnie 2%, tlenek glinu maksymalnie 35%, tlenek żelaza maksymalnie 18% oraz tlenek magnezowy maksymalnie 1,5%. Popioły lotne, które są stosowane do PGS bez mielenia powinny być odpowiednio zmielone. Oznacza to, że na sicie o oczkach 0,25 milimetrów pozostałość nie powinna wynosić więcej niż 5%, a przez sito 0,063 milimetrów powinno przechodzić około 40-70%.[akty uprawnienia budowlane]

Wapno palone

Wapno palone również powinno posiadać określony skład. Powinien on zawierać tlenek wapniowy i magnezowy, który przeliczony na suchą masę substancji będzie wynosił minimum 90% oraz tlenek magnezowy wynoszący maksymalnie 2%. Wydajność ciasta wapiennego dla 1 kg powinna wynosić minimum 2,5.Czas gaszenia wynosi od 10 do 20 minut dla temperatury gaszenia wynoszącej minimum +60°C. W momencie, gdy pobieramy wapno do produkcji to suma tlenków wapniowego i magnezowego powinna wynosić minimalnie 90%.[segregator uprawnienia budowlane]

Warunki dla innego składu wapna palonego

Poprawne wyniki można również uzyskać dla innych zawartości CaO i MgO w wapnie palonym. Należy jednak przy tym zachować odpowiednie warunki. Po pierwsze temperatura gaszenia powinna wynosić co najmniej +60°C. Całkowite wygaszenie wapna powinno pojawić się w ciągu 20 minut. Pozostałe składniki powinny mieć właściwości takie jak wypełniacz. Nie mogą wpływać one ujemnie na proces wstępnego wiązania, autoklawizacji oraz jakości wyrobów.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Kamień gipsowy

Kamień gipsowy można dostarczać w postaci wstępnie skruszonych brył, których wielkość musi wynosić do 150 milimetrów lub w postaci zmielonej. Kamień gipsowy nie może zawierać zanieczyszczeń ciałami obcymi. Proszek glinowy musi być zgodny z wymaganiami podanymi w technologii BLB. Woda natomiast ma spełniać wymagania stawiane betonom zwykłym.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com