fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Woda występująca w betonie ma znaczący wpływ na jego cechy wytrzymałościowotwórze. Proces uwzględniania wody w procesie wytwarzania betonu jest jednym z bardziej znaczących ogniw w celu uzyskania odpowiednich cech technicznych oraz wytrzymałościowych jakimi ma się charakteryzować tworzywo betonowe.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Podczas badań na ten temat głównym celem było wyeksponowanie roli wody, która jest zawarta w betonie oraz tej, którą dostarcza się mu z zewnątrz podczas procesu tężenia. Wnioski tu przedstawione zostały wysnute na podstawie praktycznych badań dotyczących zmian wytrzymałości małych próbek. Należy jednak pamiętać, że zmiany te dla elementów występujących w normalnej praktyce budowlanej będą mieć analogiczny przebieg. Będą one jednak zachodzić z mniejszą wyrazistością. Związane jest z tą z większą bezwładnością elementów większych na zmiany związane z wilgotnością wewnętrzną kamienia cementowego na skutek działania zmieniających się warunków zewnętrznych.[uprawnienia budowlane]

Rola wody w betonie
Rola wody w betonie

Kamień cementowy

Wilgotność wewnętrzna jaką charakteryzuje się kamień cementowy uzależniona jest w znacznym stopniu od wymiarów ciała. Przykładowo beton w rdzeniu masywu o dużych wymiarach jest w praktyce zawsze dostatecznie wilgotny oraz niezależny pod względem wytrzymałościowym od tego czy masyw znajduje się w wodzie, czy na powietrzu, którego wilgotność jest naturalna. Przykładowo ściany betonowe, które mają grubość 2,5 metra potrafią zachować we wnętrzu nawet do 50% swojej pierwotnej wilgotności po 30 oraz więcej latach. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku nawierzchni drogowych, które wysychają bardzo szybko i z tego powodu wymagają długiego oraz starannego zraszania wodą.[uprawnienia budowlane testy]

Czynniki wpływające na cechy betonu

Silne nasłonecznienie oraz silne wiatry powodują, że straty wody przez proces parowania są znacznie większe. W tym przypadku szczególnie trzeba zadbać o właściwą pielęgnację świeżego betonu. Na cechy betonu wpływ mają również wymiary zewnętrzne oraz kształt wykonanego z niego elementu. Im większa jest wartość modułu powierzchni odkrytej dla procesu wysychania tym większa wpływ na wytrzymałość betonu mają warunki pielęgnacji.[akty uprawnienia budowlane] W przypadku większych elementów betonowych oraz żelbetowych zmiany w wilgotności otoczenia mogą przyczyniać się do powstawania niejednorodnych pól wilgotności. Jedne z bardziej niekorzystnych warunków powstają podczas wysychania elementów, gdy warstwy powierzchniowe ulegają dużo większemu skurczowi niż w przypadku warstw wewnętrznych. Może powodować to duże naprężenia wymuszone typu skurczowego. W późniejszych etapach naprężenia te przyczyniają się do powstania mikrorys oraz rys powierzchniowych, które obniżają jakość oraz trwałość stwardniałego betonu. Zjawiska tego należy przede wszystkim unikać w elementach, od których wymagamy odpowiedniej wodoszczelności oraz mrozoodporności.[segregator uprawnienia budowlane]

Wpływ czynników atmosferycznych

Na podstawie badań zauważono, że zmiany w wilgotności otoczenia tężejącego betonu mają znaczący wpływ na uzyskiwaną po upływie 28 dni tężenia wytrzymałość miarodajną. Zmiany w wilgotności najczęściej powodowane są przez czynniki atmosferyczne. Trzeba mieć na uwadze, że zjawiska te mogą oddziaływać na wartość wytrzymałości tężejącego betonu zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Przykładowo, gdy deszcz pada na świeży beton to jest to zazwyczaj zjawisko korzystne. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy deszcz spada w pierwszych godzinach procesu tężenia, ponieważ może wtedy dojść do wypłukania cementu oraz rozluźnienia powierzchniowej warstwy betonu.[egzamin na uprawnienia budowlane] Odwrotna sytuacja występuje w przypadku suszy oraz upalnej pogody. Dochodzi tu do zbyt intensywnego odparowywania wody z betonu i na skutek tego może dojść do zahamowania procesu hydratacji. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest odpowiednie zabezpieczeniu betonu należytą wilgotnością podczas takiej pogody. Możemy wtedy na skutek podwyższonej temperatury tężenia uzyskać przyśpieszenie procesu dojrzewania betonu oraz przyśpieszenie przyrostu jego wytrzymałości.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com