fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zasadnicze, dodatkowe i specjalne obciążenia

Rodzaje obciążeń, jakie mają wpływ na wielkość naciągnięcia dopuszczalnego to:

-zasadnicze obciążenia, takie jak obciążenie użytkowe, ciężar własny budowli, obciążenie ruchome spowodowane pojazdami, parcie wody, śnieg, nierówny wpływ temperatur w zbiornikach z ciepłymi płynami i kominami fabrycznymi, (uprawnienia budowlane kontakt)

-dodatkowe obciążenia, zależne od wielu różnych czynników, na przykład wiatr, obciążenie ruchome od żurawi montażowych, nierówne działanie dynamiczne zasadniczego obciążenia, wahania dobowe temperatury.

Rodzaje obciążeń

Podczas wyliczania budowli przyjmujemy najmniej korzystne obciążenie zasadnicze i dodatkowe. (uprawnienia budowlane 2021)

Specjalne obciążenia: obniżanie temperatury na skutek uszkodzenia urządzeń ogrzewających, wzrost temperatury na skutek naruszenia procesów technologicznych, parcie wody przy zwiększeniu stanu wód.

Takie specjalne obciążenia są brane pod uwagę, patrząc na warunki pracy i trwałość budynku, czasami łączy się je z obciążeniami zasadniczymi lub dodatkowymi. Nie bierze się pod uwagę dwóch lub więcej działających obciążeń specjalnych w tym samym czasie.

Pęknięcia

Jeżeli podczas robót zabezpieczających pęknięcia będą szybko się pojawiać, podczas czego łatwo będzie zauważyć rozdzielanie się muru na osobne słupki grubości v2 cegły bądź na bryły pękające na ukos, wtedy warto zastopować roboty, by nie narażać ludzi na niebezpieczeństwo. III faza zniszczenia pojawia się podczas obciążenia równemu wytrzymałości muru, kiedy różne słupki bądź bryły ukośne oddzielają się od muru, tracą równowagę i wypadają. (uprawnienia budowlane program)

Jeśli odpowiednio prędko zauważy się uszkodzenia i deformacje, i szybko podjęta zostanie próba naprawy, to prawie w każdej sytuacji da się uniknąć zniszczeń. Najważniejsze tutaj jest szybkość i refleks zastosowania środków zabezpieczających.

Dopuszczalne naprężenia

Dopuszczalne naprężenia wedle znaku zaprawy zero warto przyjmować dla zaprawy wapiennej, jeśli od wykonania muru do jego maksymalnego obciążenia wylicza się mniej niż trzydzieści dni o średniej temperaturze każdego dnia i nocy 5 °C i dla wszystkich zapraw, które nie miały okazji się związać przy zimowych murowych robotach. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Jeżeli nie bywają wykonywane testy wytrzymałości zapraw, to da się ustalić, że wytrzymałości miarodajne są równoznaczne proporcjom objętościowym zapraw. Naprężenia dopuszczalne na punktowy docisk kd dostaniemy ze wzoru, w którym występują takie oznaczenia: kc – naprężenie, Fd-powierzchnia bezpośredniego docisku, F0-powierzchnia obliczeniowa rozkładu docisku. Punktowy docisk jest w stanie pojawić się przy oparciu na murze słupów, belek, węższych ścian.

Przykłady gdzie F(/ = tiSi; F0 = t >s-2-, gdzie powierzchnia bezpośredniego docisku (zakreskowana) jest nierówna co do podłużnej osi środkowej muru, wtedy do opisania powierzchni obliczeniowej da się zastosować jedynie kawałek szerokości muru. Jeśli słup jest oparty na całej szerokości ściany, wtedy masa jest w stanie rozłożyć się jedynie w kierunku podłużnym, a jak mur jest obciążony wąską, podłużną ścianą – to wtedy ciężar rozchodzi się jedynie w kierunku poprzecznym. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Równania stanu granicznego

Równania stanu granicznego i naciągnięć dopuszczalnych dla obciążonego muru siłą osiową ściskającą, gdzie:

Pfc – elementy siły osiowej wyliczone zgodnie z normami obciążeń, vk – współczynniki hipotetycznego przeciążenia, M – współczynnik jednorodności materiału, M – współczynnik warunków pracy muru (współczynnik poprawkowy), R – odporność na ściskanie muru wyliczona, F – pole przekroju pracującego, przy wyliczeniu F nie włącza się do przekroju zwyczajnych węgarków przy oknach. Osłabienia pionowym kanałem V2 x V2 cegły da się pominąć, jeśli pole przekroju muru wynosi ponad 6000 cm2. (program egzaminu na uprawnienia)

Aby ułatwić najczęściej spotykane przypadki przyjmujemy do wyliczeń jeden, średni współczynnik ewentualnego przeciążenia. Współczynnik jednorodności materiału charakteryzuje odchylenie w dół od wytrzymałości muru R, o którym warto pamiętać na skutek wad czy uszczerbku cegły, wad zaprawy bądź źle stworzonego muru. Dla tradycyjnych przypadków u- = 0,5.

Wartości zwykłych naciągnięć dopuszczalnych i współczynników warunków pracy (współczynników poprawkowych). Normalne naprężenie dopuszczalne, które odnosi się wyłącznie do obciążeń zasadniczych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com