fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rodzaje konstrukcji ramowych

Ramy spotykane w konstrukcjach możemy podzielić według kryterium Kerstena na jedno, dwu i wielosłupowe. Dalszym podziałem jest klasyfikacja ze względu na rodzaj rygla na: proste, łamane i łukowe. Ramy jednosłupowe muszą być zamocowane w fundamencie. W ramach tak zamocowanych słupy mają zazwyczaj niezmienny przekrój na całej wysokości. Dodatkowo przy oparciu przegubowym są one zbieżne ku przegubowi. U swojego szczytu przechodzą one we wspornikowe rygle, które niosą przekrycie hali. Rygle mogą mieć też przekrój niezmienny, ale zazwyczaj wykonuje się skosy przy połączeniu ze słupem.[segregator uprawnienia budowlane]  Jeśli ustawimy obok siebie parę takich samych ram utworzą nam one wiatę. Jeśli chcemy, aby nasza hala była zamknięta, należy wiaty ustawić wzdłuż hali lub w poprzek i zamknąć prześwity między nimi za pomocą świetlików. Pierwsze rozwiązanie stosowane jest przeważnie w magazynach, gdyż daje od razu przekrycie ramp wyładunkowych. W halach produkcyjnych wiaty ustawia się raczej poprzecznie.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Rodzaje konstrukcji ramowych

Ramy dwusłupowe

Gdy zdecydujemy się na ramy dwusłupowe to powinny być one ustawiane w poprzek hali jednonawowej. Ramy tego rodzaju mogą być bezprzegubowe, dwu lub trójprzegubowe. Możemy zauważyć, że Ramy jednoprzęsłowe o słupach połączonych przegubowo z fundamentami są mniej wrażliwe na nierównomierne osiadanie niż ramy o słupach połączonych sztywno. Rygle w ramach dwusłupowych mogą być proste poziome lub pochyłe, łamane i łukowe. Przy użyciu tego rodzaju ram głównie są konstruowane hale jednonawowe. Stosuje się je również na gruntach niejednorodnych do tworzenia hali wielonawowych. W  takim przypadku ramy stanowią konstrukcje co drugiej nawy. Przekrycia naw pośrednich układa sią na wspornikach ram, bądź na belkach opartych przegubowo na ramach.[akty uprawnienia budowlane]

Ustawienie sposobu połączenia słupów

Podczas ustalania w jaki sposób słupy zostaną połączone ze stopami brane jest pod uwagę kilka aspektów. Głównie wskazują one na rodzaj gruntu oraz należy rozpatrzeć czy mogą powstać różnice w osiadaniu poszczególnych fundamentów.

Ramy wielosłupowe

Gdy mamy do czynienia z ramami wielosłupowymi, słupy pośrednie mogą być łączone sztywno z ryglem lub stanowić wahacze połączone przegubowo.[uprawnienia budowlane testy]

Wymiary rygla

Wymiary rygla w głównej mierze zależą od wielkości obciążenia. Co za tym idzie w znacznym stopni zależą również od odstępu ram. Gdy wynosi on między 6 a 12m wysokość rygli stosuje się w granicach l/15-l/20 rozpiętości. Taka szerokość musi umożliwiać rozmieszczenie prętów zbrojenia głównego w ryglu. Powinna być ona wystarczająca do przejęcia naprężeń ścinających przy podporach. Szerokość rygli ze względów wykonawczych daje się przeważnie równą szerokości słupów.[uprawnienia budowlane]

Przekrój poprzeczny rygla

Przekrój poprzeczny rygla jest zazwyczaj prostokątny. Zdarzają się jednak sytuacje, gdzie zachodzi konieczność umieszczenia w płaszczyźnie poziomej lub pionowej rygla przewodów instalacyjnych. W takim przypadku rygiel w miejscu kanałów projektuje się jako dwudzielny.

Rygle obciążenia

Po utwierdzeniu rygli w ramach słupów zmniejsza się moment przęsłowy w ryglu w stosunki do belki swobodnie podpartej. Jest to powodem, dlaczego gdy chcemy uzyskać możliwie najmniejszą wysokość konstrukcyjną rygla dąży się, aby utwierdzenie go w słupach było możliwie największe. Taki zabieg możemy uzyskać poprzez zwiększenie sztywności słupów w stosunku do sztywności rygla. Momenty zginające w przęśle rygla można również zmniejszyć stosując ramy ryglami przewieszonymi lub też słupy w kształcie litery V lub dwugałęziowe.

Skosy

Skosy stosuje się w celu zwiększenia na konkretnym odcinku przekroju rygla. Powodem zwiększania przekroju na danym odcinku jest fakt, że przekrój rygla jest niewystarczający do przeniesienia momentów przywęzłowych. Skosy w ogólności są zawsze wskazane, ponieważ powodują równomierniejszy rozkład naprężeń w narożu ramy.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com