fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Na właściwości pianobetonu istotny wpływ ma rodzaj jego wypełniacza oraz jego uziarnienie. Wypełniaczami w tym rodzaju betonu mogą być piaski, żużle wielkopiecowe granulowane oraz popioły lotne. Trzeba pamiętać, że im grubsze jest uziarnienie wypełniacza tym większy jest ciężar objętościowy otrzymywanego pianobetonu. Piasek, który stosuje się do wyrabiania pianobetonu powinien być ostroziarnisty i posiadać drobne uziarnienie. Jako wypełniacz najlepiej jest stosować piaski o dużej zawartości frakcji 0-1 milimetra. Nie powinno się stosować natomiast piasków zawierających ziarna powyżej 3 milimetrów.[egzamin na uprawnienia budowlane] W stanie naturalnym takie piaski występują rzadko. Z tego powodu podczas uruchamiania produkcji powinno przewidywać się przesiewanie grubszych frakcji lub ich mielenie. Piaski wykorzystywane do pianobetonów nie mogą posiadać zanieczyszczeń. Zawartość krzemionki w pianobetonach powinna być wysoka i wynosić nie mniej niż 70%.

Rodzaj wypełniacza w pianobetonach
Rodzaj wypełniacza w pianobetonach

Materiały wypełniające zmniejszające ciężar objętościowy

W pianobetonach można stosować materiały wypełniające, których zadaniem jest zmniejszenie ciężaru objętościowego pianobetonu. Mogą wykorzystywane być tu drobne frakcje kruszywa porowatego, wielkopiecowe żużle granulowane oraz popioły lotne. Warunkiem jest fakt, żeby nie posiadały one składników, które mogą mieć negatywny wpływ na pianobetony.[segregator uprawnienia budowlane]

Cechy pianobetonów

Pianobetonu, które są wykonywane na czystym piasku zazwyczaj maja niewielka wytrzymałość. Ich skurcz natomiast jest duży zarówno podczas dojrzewania w warunkach normalnych jak i podczas naparzania niskoprężnego. Skurcz jaki wykazują pianobetony z wypełniaczem piaskowo-żużlowym jest dużo mniejszy. Stosunek piasku do żużla uzależniony jest od sposobu dojrzewania pianobetonu. Podczas normalnego dojrzewania może wynosić 50:50. Podczas naparzania niskoprężnego wynosi natomiast do 75:25. Przed rozdrobnieniem ciężar nasypowy żużla granulowanego powinien wynosić od 600 do 800 kg/m3. W przypadku stosowania popiołów lotnych to zawartość w nich krzemionki powinna być duża.[uprawnienia budowlane testy]

Środki pianotwórcze

W produkcji pianobetonów bardzo ważnym składnikiem są środki pianotwórcze. Poprzez skłócenie jego wodnego roztworu otrzymuje się trwałą i elastyczną pianę. Jest to możliwe dzięki zawartości związków chemicznych, które zmniejszają napięcie powierzchniowe wody w składzie środków pianotwórczych. Jako pianę rozumiemy drobne pęcherzyki powietrzne, które są zamknięte otoczkami wodnego roztworu środka pianotwórczego.[akty uprawnienia budowlane] Piana przez pewien czas nie ulega zniszczeniu poprzez sprężystość pęcherzyków powietrznych. Po zmieszaniu się z zaprawą piana wytrzymuje bez zniszczenia nacisk stałych cząstek zaprawy przez okres 2-3 godzin. Wykazuje przy tym niewielkie osiadanie masy. Rozdrobnione cząstki stałe zaprawy wnikają do wodnych otoczek piany. Cząsteczki spoiwa wiążą się i twardnieją i przez to przekształcają otoczki piany w ciało stałe. O tym jaką wartość ma środek pianotwórczy świadczy stosunek uzyskiwanej objętości piany do objętości użytego wodnego roztworu piany. Jest on tym wyższy im wyższa jest wydajność środka pianotwórczego. Wydajność ta związana jest z powierzchniową aktywnością środka pianotwórczego, czyli zdolnością do zmniejszania napięcia powierzchniowego wody.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Piana

Oprócz wydajności mamy wymagania związane z trwałością ubitej piany. Zależy ona od ciężaru objętościowego pianobetonu. Im jest on niższy tym większa jest trwałość ubitej piany. Natomiast im grubsze jest uziarnienie wypełniacza tym większa jest trwałość ubitej piany. Zależy ona również od szybkości wiązania się spoiwa. Im wolniej się ono wiąże, tym trwalsza jest piana. Trwałość piany określana jest poprzez zmianę objętości lub stopień osiadania w określonym czasie. Jest ona związana z istnieniem na powierzchni podziały ciecz-powietrze adsorpcyjnej warstwy cząstek, które są skierowane swoimi biegunowymi grupami ku wodzie. Grupy węglowodorowe natomiast są skierowane ku fazie powietrznej. Im większa zdolność adsorpcyjną wykazuje ta warstwa tym trwalsza jest piana.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com