fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Remediacja i bioremediacja gruntu

Kiedy na inwestycyjnym terenie wykryje się zanieczyszczenia, w takim wypadku następuje konieczność przeprowadzenia remediacji. Można określić ją jako geotechniczne prace. Polega ona na poddaniu ziemi, gleby i gruntowych wód naprawczym działaniom, które mają na celu usunięcie albo zmniejszenie różnych zanieczyszczeń oraz kontrolowanie i ograniczanie rozprzestrzeniania się ich. Ma to na celu sprawić, aby zanieczyszczony teren nie stwarzał już zagrożenia dla środowiska oraz dla zdrowia. Patrząc pod kątem środowiska oraz pod kątem ekonomii, najlepszym sposobem na przeprowadzenie remediacji jest metoda in situ. Polega ona na oczyszczeniu gruntowych wód i gruntu bez powstania konieczności wywiezienia znacznych ich ilości poza inwestycyjny teren i dokonaniu ich zutylizowania, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Odpad nie transportuje się na składowisko niebezpiecznych odpadów, lecz oczyszcza się go na miejscu. Metodą in situ może być bioremediacja, stabilizacja zanieczyszczeń oraz metoda polegająca na praniu gruntu.  (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Remediacja i bioremediacja gruntu
Remediacja i bioremediacja gruntu

Bioremediacja gruntu

Chcąc oczyścić grunt za pomocą metody bioremediacja należy wykorzystać w tym celu zdolność mikroorganizmów do rozkładu ropopochodnych substancji na substancje proste, do jakich zalicza się woda oraz dwutlenek węgla. W związku z tym można dokonać redukcji lotnych związków nawet o 95%. Zastosowanie tej metody nie pozwala jednak na zmniejszenie poziomu stężenia zanieczyszczeń do poziomu poniżej 0,1 mg/kg. Bioremediację stosuje się na gruntowych pryzmach, które formują się z mas ziemi, jakie są wydobyte na powierzchnię.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Stabilizacja zanieczyszczeń

Stabilizacja zanieczyszczeń często nazywana jest także solidyfikacją. Polega ona na zmniejszeniu mobilności w gruncie niebezpiecznych substancji. Taką metodę stosuje się przy zanieczyszczonych gruntach przez ciężkie metale i inne nieorganiczne substancje. Poprzez ten proces zmniejsza się ryzyko związane z migrowaniem zanieczyszczeń w związku z przekształceniem zanieczyszczających substancji w substancje mniej rozpuszczalne. Są one immobilizowane i dlatego też nie stwarzają one zagrożenia dla środowiska i zdrowia. Pod ciśnieniem wprowadza się iniekt stabilizujący grunt, jaki jest zanieczyszczony, jednocześnie mieszając go. Zastabilizowany w ten sposób grunt może w procesie in situ zostać na miejscu, albo też wykorzystany być wtórnie jako budowlany materiał w procesie ex situ. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Metoda polegająca na praniu gruntu

Proces przemywania gruntu wykorzystuje się w celu usunięcia zanieczyszczeń, jakie są zaabsorbowane w gruntowych cząstkach.   (uprawnienia budowlane 2022) Za pomocą tej metody oczyszcza się masy ziemi o małej zawartości pyłowej albo iłowej frakcji, przede wszystkim piasków. Metoda ta pozwala eliminować półlotne organiczne związki, ropę naftową, ciężkie metale, resztki paliwa, pestycydy, WWA oraz PCB. Do przemywania gruntów wykorzystuje się wodę z dodatkami środków czynnych powierzchniowo. Powodują one obniżenie się międzyfazowego napięcia pomiędzy wodą a organicznym zanieczyszczeniem. W konsekwencji zwiększa się hydrauliczna przewodność gruntu i zanieczyszczeniowa dostępność.  (uprawnienia budowlane program) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com