fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Realizowanie inwestycji z zapewnieniem ochrony dla płazów

Zagadnienie związane z ochroną płazów oraz realizowanie go w praktyce podczas przeprowadzania inwestycji jest jednym z kluczowych problemów wiążących się z ochroną przyrody podczas realizowania budowlanych inwestycji. Pojawiający się problem związany z ochroną płazów obejmuje głównie inwestycje liniowe, do jakich zalicza się budowy bądź modernizacje autostrad, dróg czy kolejowych linii, jakie wchodzą w skład inżynieryjnych obiektów. Są to warunki terenowe, gdzie występować mogą płazy. Ich siedliskiem są cieki wodne, zbiorniki, podmokłe obszary, czy wykopy, w jakich może gromadzić się woda. Konieczność ochrony tych zwierząt występuje także, kiedy realizacja inwestycji przecina szlak, po którym migrują płazy do miejsc zimowania albo rozrodu.  (uprawnienia budowlane 2023)  

Realizowanie inwestycji z zapewnieniem ochrony dla płazów
Realizowanie inwestycji z zapewnieniem ochrony dla płazów

Ogrodzenie placu budowy

Tymczasowe ogrodzenia powinno stosować się już od początkowego etapu budowy aż do czasu jej zakończenia. Lokalizacja ogrodzeń tymczasowych wyznaczana jest przez eksperta herpetologa. Opiera się on o wyniki herpetologicznej inwentaryzacji, kiedy doszło już do jej przeprowadzenia albo na podstawie szlaków potencjalnej migracji. Szlaki te wyznacza się na podstawie rozmieszczenia rozrodczych zbiorników oraz ważnych lądowych siedlisk. Kolidują one z miejscem realizowania budowlanych prac. (uprawnienia budowlane segregator)  

Ochronne ogrodzenia dla płazów

Do głównej roli ochronnych ogrodzeń podczas migrowania wiosennego i jesiennego płazów zalicza się zatrzymanie ich przemieszczania i zmuszenie do zmiany kierunku. Niekiedy naprowadza się je do okresowych łownych pułapek. Z tych pułapek regularnie się je odławia i uwalnia w bezpiecznych miejscach. W czasie migrowania letniego ogrodzenie ma na celu zatrzymać przemieszczające płazy i nie pozwolić im przedostać się na teren budowy. Nie ma tu konieczności odławiania ich z łownych pułapek. Migracje te w tym wypadku mają na charakter krótkodystansowy. Są one ukierunkowane na szukanie pożywienia. (uprawnienia budowlane testy) 

Egzystencja płazów

Płazy są to wyjątkowo podatne stworzenia na środowiskowe przekształcenia. Ich egzystencja w dużej mierze zależy od występowania odpowiedniej ilości oraz typów wodnych zbiorników,. Zbiorniki te pozwalają im na rozmnażanie się. Dla płazów ważne są także lądowe siedliska, które dają możliwość żerowania, zimowania i schronienia. Zapewnienie im w związku z tym podczas realizowania inwestycji dostępu do wszystkich siedlisk, jakie są im niezbędne do życia sprawi, że ich ochrona będzie przebiegać skutecznie. Przed rozpoczęciem prac poprawne zaplanowanie inwestycji i realizowanie podczas jej trwania działań ochronnych oraz minimalizujących oddziaływanie negatywne na płazy nie wymagają ponoszenia w związku z tym wysokich kosztów. Nie wpływają one także na utrudnienia w realizowaniu inwestycji. Podejmowanie z kolei niepoprawnych działań albo całkowite ich zaniechanie może powodować kłopoty podczas realizowania budowlanych prac. Dla płazów natomiast może to oznaczać bardzo duże zagrożenie dla zachowania odpowiedniego stanu ochrony oraz funkcjonowania wszystkich krajowych populacji gatunków. (uprawnienia budowlane cena) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com