fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wymienić i opisać rodzaje stosowanych skrzydeł drzwi drewnianych

Skrzydło stanowi zamknięcie otworu drzwiowego. Skrzydła najczęściej wykonywane są z drewna, stali, szkła i tworzyw sztucznych. W zależności od sposobu przylegania skrzydła do odrzwi (przymyku) wyróżnia się drzwi przylgowe, tępe oraz półtępe. W zależności od sposobu otwierania, skrzydła mogą być lewe lub prawe.

Ze względu na ilość skrzydeł zawieszanych w ościeżnicy wyróżnia się drzwi:

 • Jednoskrzydłowe
 • Dwuskrzydłowe
 • Półtora skrzydłowe

Ze względu na sposób otwierania skrzydeł wyróżnia się drzwi:

 • Rozwierane
 • Wahadłowe
 • Obrotowe
 • Harmonijkowe
 • Przesuwne

Drzwi drewniane

Drzwi ażurowe: zaliczamy do nich najprostsze konstrukcje skrzydeł – listwowe i deskowe

 • Drzwi listwowe – wykonywane są najczęściej z drewna niestruganego, z listew o szerokości 38-75 mm i grubości 25-38 mm. Listwy te przybijane są gwoździami do poprzeczek i zastrzałów (około 38-75mm) z odstępami nie większymi niż 35mm. Drzwi zawieszane są na zawiasach mocowanych bezpośrednio w ścianie, bez ościeżnicy. Stosowane są najczęściej w komórkach lokatorskich piwnic budynków wielorodzinnych.
 • Drzwi deskowe – wykonywane są z desek struganych, łączonych między sobą na pióro i wpust. Deski przybijane są do dwóch poprzeczek i usztywnione zastrzałem. Mogą być zawieszane bezpośrednio w murze lub na ościeżnicy.
 • Drzwi ażurowe są stosowane w piwnicach, budynkach gospodarczych, inwentarskich lub magazynowych.

Drzwi klepkowe

 • Skrzydła drzwi klepkowych skonstruowane są z ram wzmocnionych poprzeczkami.
 • Wewnętrzna i zewnętrzna płaszczyzna skrzydła wypełniona jest deszczułkami o grubości 15-19mm i szer. 40-80mm, połączonymi ze sobą na nakładkę. Układy deszczułek mogą być pionowe lub poziome, albo bardziej ozdobne – ukośne.
 • Przestrzeń pomiędzy deszczułkami może być pusta lub wypełniona materiałem izolacyjnym, np. płytą pilśniową. Skrzydła zawieszana na ościeżach drewnianych.
 • Drzwi klepkowe stosowane są w budynkach mieszkalnych jako drzwi zewnętrzne wejściowe na klatki schodowe lub do pomieszczeń zaplecza.

Drzwi płycinowe

 • Konstrukcja skrzydła złożona jest z ramy zewnętrznej podzielonej na pola z wyżłobionymi krawędziami wewnętrznymi. W wyżłobienia te wpuszczane są płyciny z drewna litego, sklejki lub twardej płyty pilśniowej, tworząc pola o gładkiej lub profilowanej powierzchni.
 • Jako wypełnienie pól skrzydła mogą być też stosowane szyby.
 • Drzwi płycinowe stosowane są najczęściej wewnątrz lokali, w budownictwie jedno- lub wielorodzinnym oraz usługowym.

Drzwi płytowe

 • Konstrukcja skrzydła składa się z wewnętrznej ramy, usztywnionej poziomymi poprzeczkami.
 • Rama oklejona jest twardą płytą pilśniową lub sklejką o grubości 3-4 mm.
 • Płyty zewnętrzne mogą być gładkie lub tłoczone w ozdobne wzory.
 • Część skrzydła może być także przeszklona
 • Wnętrze skrzydła wypełnione jest płytą wiórową, tworzywem piankowym lub kratownicą z płyty pilśniowej albo sklejki.
 • Drzwi płytowe stosowane są przeważnie jako drzwi wewnętrzne.

 

Zasady i sposoby mocowania ościeżnic drzwiowych

 • Ościeżnice drzwiowe najczęściej osadza się podczas murowania ścian.
 • Po ustawieniu i wypoziomowaniu ościeżnic w miejscu wbudowania powinny być one dodatkowo usztywnione od wewnątrz sztywnymi rozpórkami – zabezpiecza to przed deformacją ościeżnic pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy.
 • Elementy mocujące, czyli kotwy i wkręty powinny być umieszczone w odstępach ok. 20cm od nadproża i progu ościeżnicy. Dodatkowe mocowania rozmieszcza się równomiernie na wysokości stojaków w odległościach nie przekraczających 75-80 cm.

Sposoby mocowania:

 • Za pomocą kotwi przybitych do ościeżnic drewnianych lub przyspawanych do ościeżnic stalowych; kotwie są zamurowane lub zabetonowane w ścianie
 • Za pomocą wkrętów wkręcanych przez ościeżnice drewniane w zamurowane klocki drewniane lub za pomocą kołków rozporowych kotwionych bezpośrednio w murze
 • Za pomocą listew przybijanych do krawędzi ościeżnicy (w ściankach grubości ½ cegły lub ¼ cegły)
 • Przez wypełnianie profilu ościeżnicy stalowej materiałem ścianki i zaprawą
 • Jeżeli ościeżnica jest osadzana po wykonaniu ścianek działowych to najpierw powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz oczyścić.
 • Po ustawieniu ościeżnicy w otworze i wypoziomowaniu krawędzi stabilizuje się jej położenie klinami i rozpórkami.
 • Następnie mocuje się ościeżnicę do muru wkrętami a połączenie uszczelnia się pianką poliuretanową.
 • Skrzydło drzwiowe zaleca się zawiesić dopiero po 4-5 dniach.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com