fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przyrost wytrzymałości betonu może zostać przedstawiony na wykresie. Na jego podstawie możemy zauważyć, że poprzez przerwanie pielęgnacji wodnej betonu przez kilka następnych dni uzyskuje się szybszy przyrost jego wytrzymałości na powietrzu porównując do wyników uzyskanych przy trzymaniu go w wodzie.[uprawnienia budowlane] Po upływie kilkunastu dni wytrzymałość betonów, które są przechowywane na powietrzu oraz tych, które są przechowywane w wodzie wyrównuje się. Później dochodzi do znacznego przyrostu wytrzymałości dla betonów z pielęgnacją wodą. W tym samym czasie dochodzi do zahamowania tego przyrostu dla betonów z pielęgnacją powietrzną. Zjawisko to szeroko było badanie między innymi przez A. Kleinlogela, P. Herrmanna, A. Hummla, O. Grafa oraz W. Nowarę.[uprawnienia budowlane testy]

Przyrost wytrzymałości betonu
Przyrost wytrzymałości betonu

Zasób energii sieciowej

Powodem dużego okresowego wzrastania wartości wytrzymałości betonu po procesie pielęgnacji wodnej według W. Nowary jest wzrost energii sieciowej kamienia cementowego. Wzrost ten spowodowany jest większym zbliżaniem się do siebie uwodnionych minerałów cementu. Oprócz tego na skutek występującego niedobory wody dochodzi do szybszej krystalizacji oraz wysychania już wytworzonego gelu. Taka sytuacja przyczynia się do znacznego zwiększenia wytrzymałości powstającego szkieletu cementowego. W dalszych etapach niedobór wody przyczynia się do zahamowania procesu hydratacji nieuwodnionych części ziarn cementowych. W rezultacie przyczynia się to obniżenia wytrzymałości betonu porównując do procesu ciągłej pielęgnacji wodnej.[akty uprawnienia budowlane]

Wiązania

Zasób energii sieciowej w kamieniu cementowym możemy zdefiniować jako sumę energii wszystkich wiązań, które występują pomiędzy elementami jego sieci strukturalnej. Jest on uzależniony od ilości jonów spoiwa, które uczestniczą w danej chwili w wiązaniach, od ilości więzi oraz od rodzaju i wartości poszczególnych sił więzi. Siły te w dużej mierze uzależniona są od ilości wody występującej w kamieniu cementowym. Konkretnie chodzi tu o wielkość sił pola elektrostatycznego, które tworzy się pomiędzy elementami sieci strukturalnej wiążącego się cementu.[egzamin na uprawnienia budowlane] Zależy również od odległości pomiędzy środkami ciężkości analizowanych elementów. Poszczególne jony, które tworzą kryształy oraz koloidy i występują w spoiwie cementowym wiążą się pomiędzy sobą głównie za pomocą sił walencyjnych. Siły występujące w tych wiązaniach są proporcjonalne do iloczynów ładunków oraz momentów dipolowych, a odwrotnie proporcjonalne do odległości występującej pomiędzy nimi do potęgi od trzeciej do siódmej. W przypadku występowania dostatecznej ilości wody w kamieniu cementowym i na skutek istniejącego potencjału termodynamicznego następuje ciągłe narastanie wiązań trwałych oraz walencyjnych. Oprócz tego dochodzi do wzrostu energii sieciowej, która wynika głównie z powiększenia się ilości mostków tlenowych, które łączą ze sobą tetraedry krzemu[segregator uprawnienia budowlane].

Nadmiar wody

Ważne jest, że nadmiar wody może powodować wzrost istotności roli sił polaryzacji, które działają pomiędzy drobinami wody w rozpatrywanym układzie. Przez to zjawisko dochodzi do wytworzenia na jonach spoiwa mineralnego wielowarstwowej osłonki dipolowej. Osłonki te przyczyniają się do powiększenia odległości pomiędzy środkami ciężkości jonów oraz pomiędzy nawarstwioną liczbą dipoli i jonów. Dochodzi tu również do pozornego spadku energii sieciowej kamienia cementowego. Wspomniane drobiny wodne są wiązane dużo słabszymi siłami polaryzacji. Umiejscawiają się one jedynie pomiędzy łańcuchami oraz wstęgami krzemianowymi.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com