fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podczas mijania pierwszych pięciu miesięcy wykres opisujący przyrost ugięć większości płyt jest prawie równoległy do wykresu opisującego przyrost ugięć płyt 1 i 2, które znajdują się pod wpływem obciążenia od prawie 6 miesięcy. Wraz z nastaniem ciepłej pory roku, a co za tym idzie ze zwiększaniem ilości wody występującej w powietrzu wzrasta wartość ugięcia. Podczas zimy dochodzi do jego ustabilizowania. Płyta 3, która zbrojona była stalą wysokowartościową zniszczyła się po upłynięciu około 700 dni jej obciążania. Ugięcie płyt w momencie ich zniszczenia wynosiło około 9 centymetrów, czyli 1/70 rozpiętości jaka występuje w świetle podpór.[uprawnienia budowlane]

Przyrost ugięć płyt
Przyrost ugięć płyt

Wpływ wilgotności powietrza

Wilgotność powietrza, a co za tym idzie wilgotność materiału dla stanu powietrzno-suchego ma duży wpływ na przyrostu ugięcia elementów żelbetowych. Wykazano to między innymi podczas badania sprężonych mostów. Elementy, które wykonywane są z betonów lekkich mają szczególnie wysokie własności sorbcyjne. Z tego powodu wilgotność jest jednym z najbardziej wpływających czynników na wielkość ugięcia elementów wykonanych z tego materiału.[uprawnienia budowlane testy]

Trzecia seria badań

Jedną z najbardziej interesujących serii badań pod względem wyników była seria trzecia. Przedmiotem jej badań były belki, których wymiary wynosiły 7x10x100 centymetrów. Wykonano je z pumeksobetonu o wytrzymałości 100 kg/cm2. Zawierała w sobie 300 kg/m3 cementu. Badane były również belki wykonane z betonu zwykłego o tej samej zawartości cementu, ale wytrzymałości na poziomie 230 kg/cm2.[segregator uprawnienia budowlane] Belki miały procent zbrojenia wynoszący 1,15% Obciążenie wynosiło około 0,55 obciążenia niszczącego. W celu stwierdzenia jaki wpływ ma wilgotność powietrza na ugięcie belek – część belek, która wykonana była z betonu pumeksowego została powleczona izolacją bitumiczną. Na wykresie stworzonym z tego badania można zauważyć, że ugięcia belek z betonu pumeksowego, które były powleczone izolacją jest praktycznie takie samo jak ugięcie belek wykonanych z betonu zwykłego. Na podstawie wykresu można zauważyć, że odizolowanie belki od wilgotności maj znaczący wpływ na przyrost wartości jej ugięcia.[akty uprawnienia budowlane]

Zbrojenie płyt z betonów kruszywowych

Płyty, które są wykonane z betonów kruszywowych i mają strukturę zwartą mogą być zbrojone. Robi się to analogicznie jak w płytach wykonanych z betonu zwykłego. Stosuje się w tym celu pojedyncze pręty, które są zakończone hakami lub poprzez zbrojenie spawane. Pręty należące do zbrojenia głównego miarę możliwości powinny znajdować się jak najbliższej czoła płyty. W celu uzyskania odpowiednie zakotwienia prętów należących do dodatkowego zbrojenia podporowego powinno się przyspawać je do prętów zbrojenia dolnego lub ewentualnie zakończyć je hakiem, który przewleka się przez pręt poprzeczny.[egzamin na uprawnienia budowlane] Według wytycznych ITB płyty, które są wykonane z betonu marki 110 lub niższej powinny być zbrojone prętami o średnicy 12 milimetrów. Jeżeli do budowy płyt wykorzystuje się beton marki 140 lub wyższej to można stosować większe średnice prętów. Zalecane jednak jest stosowanie prętów o średnicy 16 milimetrów. Pręty, które mają średnicę mniejszą od 8 milimetrów powinny być zakończone hakami.

Zakotwienie prętów

Pręty o średnicach większych od 12 milimetrów powinny mieć zakotwienie wzmocnione poprzez umieszczanie pod hakiem pręta poprzecznego. Średnica tego pręta nie może być mniejsza niż średnica pręta kotwionego. Dla prętów głównych, których średnica jest większa od 16 milimetrów pręty poprzeczne powinny według zaleceń być przyspawane do prętów głównych. Grubość otulenia prętów zbrojenie nie może być mniejsza niż 2 centymetry. Dla płyt tynkowych grubość otulenia można zmniejszyć do 1,5 centymetra.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com