fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przyłączenie nowego budynku do sieci kanalizacyjnej

Podłączenie do publicznej sieci kanalizacyjnej wykonuje się w formie tzw. przykanalika. Najczęściej zakończony jest on studzienką rewizyjną, w której łączy się on z przewodem odprowadzającym ścieki z budynku.

Zasady przyłączania do sieci kanalizacyjnej

Zasady przyłączania do sieci kanalizacji reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zanim jednak będziemy mogli tego dokonać należy dopełnić kilka formalności. W pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek w miejscowym zakładzie kanalizacyjnym o wydanie warunków technicznych odprowadzenia ścieków. Następnie zamawiamy wykonanie projektów przyłączy u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Kolejnym etapem jest złożenie tego projektu w trzech egzemplarzach. Do projektu dołącza się odpowiednie dokumenty. Projekt składa się w zakładzie w celu uzgodnienia ich pod względem technicznym. Gdy zakład już zatwierdzi projekty możemy zatrudnić wykonawcę i kierownika budowy. Następnie należy zgłosić to ponownie w zakładzie i podpisać umowę o pełnieniu nadzoru nad budową.

Budowa sieci kanalizacyjnej

Budowę przyłącza można zlecić zakładowi wodociągowemu lub samodzielnie wybrać firmę wykonawczą specjalizującą się w tego typu robotach mającą wymagane uprawnienia do wykonywania sieci zewnętrznych. Po zakończeniu robót przedstawiciel zakładu przeprowadza kontrolę i podpisujemy umowę o odprowadzaniu ścieków. Ważne jest przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu interwencja geodety. Najpierw w celu wytyczenia trasy przyłącza, potem – sporządzenia tak zwanej inwentaryzacji, czyli sprawdzenia, czy jego przebieg jest zgodny z projektem, i odnotowania na nim ewentualnych odchyleń. Jeżeli budowa przyłączy jest prowadzona zgodnie z przepisami, nie trzeba jej zgłaszać w starostwie powiatowym. Jeśli chodzi o koszty przyłączenia to inwestorzy ponoszą pełne koszty budowy przyłączy kanalizacyjnych .Płacą za warunki przyłączenia, za projekty, wszelkie uzgodnienia, za wykonanie przyłączy oraz ich odbiory i próby technicznej. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne płaci za wodomierz główny. Ponadto ponosi koszty za jego nabycie, zainstalowanie oraz utrzymanie, i za tak zwaną wcinkę do sieci.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com