fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Istotne w przypadku inżynierów jest posiadanie uprawnień, dzięki którym mogą samodzielnie pełnić funkcje techniczne w budownictwie. By uzyskać daną specjalność należy posiadać odpowiednie wykształcenie oraz odbyć praktyki przy sporządzaniu projektów bądź prowadzeniu robót budowlanych. Kluczowym elementem na drodze do uzyskania uprawnień w danej specjalności jest egzamin (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Podczas egzaminu sprawdzana jest znajomość przepisów oraz procesu budowlanego. Ustawa Prawa budowlanego określa, iż można zdobyć uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi oddzielnie lub łącznie.

Na co pozwala posiadanie uprawnień budowlanych?

Posiadanie uprawnień budowlanych umożliwia podejmowanie wielu działań. Zgodnie z Prawem budowlanym ww. uprawnienia do projektowania dają możliwość wykonywania projektów, czy też sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych. Ponadto daj a prawo do sprawowania nadzoru autorskiego, sprawowania kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych (uprawnienia budowlane – egzamin).

Z kolei uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi umożliwiają kierowanie budową oraz tzw. innymi robotami budowlanymi. Co więcej dają prawo do wykonywania nadzoru inwestorskiego, kierowania wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych. Jak również sprawowania nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych oraz sprawowania kontroli technicznej związanej z utrzymaniem obiektów budowlanych.

Podział uprawnień budowlanych

W ramach uprawnień budowlanych można zdobyć różne specjalności. Dzielą się on  m.in. na specjalność architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną mostową i drogową, inżynieryjną wyburzeniową i hydrotechniczną. Ponadto wyróżniamy: inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym (nauka do uprawnień budowlanych). Warto zwrócić uwagę także na instalacyjną w zakresie sieci, instalacji, urządzeń telekomunikacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wyróżnia się również specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Istotnie, niektóre z wymienionych specjalności zawierają wyodrębnione specjalizacje techniczno-budowlane (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com