fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W przykładowym deskowaniu każdy z bloków został podzielony za pomocą szczelin roboczych poziomych na trzy pasy, które były kolejno betonowane. Deskowanie dolnego pasa miało postać przestawnego segmentu, którego wymiary wynosiły 21×4,2 metra. Segment ten był zakotwiony w betonowej płycie dna doku. Po wykorzystaniu deskowania do procesu betonowania jednego bloku było ono ustawiane na wałkach i przesuwane za pomocą wciągarki na nowe miejsce pracy.[uprawnienia budowlane testy] Podczas procesu przesuwania poprzecznego wałki były obracane o kąt prosty. Podczas przesuwania segment deskowania był w pozycji nachylonej. Po przesunięciu w odpowiednie miejsce segment ten był ustawiany za pomocą dźwigników pionowo. Dzięki temu zwalniały się podpory z wałków. Pas środkowy ścian był betonowany również w deskowaniu przestawnym. Występowała tu jednak pewna różnica. Mianowicie chodziło o długość segmentu, która była cztery razy mniejsza niż segmentu dolnego. Spowodowane było to udźwigiem żurawia wieżowego, który służył do przestawiania segmentów. Segmenty deskowania mają konstrukcję wspornikową. Górny z pasów ściany wykonuje się w tradycyjnym deskowaniu, ponieważ posiada on liczne otwory, kanały oraz inne skomplikowane szczegóły konstrukcyjne.[akty uprawnienia budowlane]

Przykład deskowania
Przykład deskowania

Deskowania budowli wodnych

W budowlach wodnych czasami stosuje się również deskowanie aktywne. Najczęściej wykorzystuje się tu deskowanie przestawne. Coraz częściej obecnie można spotkać się z wykorzystywaniem deskowań przestawnych stalowych w konstrukcjach budowli wodnych. Mają one postać dużych płyt, które są podnoszone i ustawiane za pomocą żurawi. Płyty te często wykonuje się z zespołem elementów stalowych, które służą do usztywniania. Dzięki ich stosowaniu można zaoszczędzić ilość zakotwień. Czasami można spotkać się również z zastosowaniem deskowania przesuwnego w budowlach wodnych. Najczęściej wykorzystywane są w tym przypadku deskowania jednostronne, portalowe oraz tunelowe. Ogólne zasady dotyczące konstrukcji są tu takie same jak panują w deskowaniach przesuwnych, które są stosowane w budownictwie powszechnym.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Deskowanie jazu

Analizowany jaz miał długość 140 metrów. Był on betonowany segmentami, które miały długość 5,5 metra. Masyw jazu miał wysokość wynoszącą 5,75 metra. Otrzymał on od razu deskowania na całym swoim obwodzie przekroju poprzecznego. Deskowanie to złożone było z dwóch tarcz stalowych, których długość wynosiła 6,2 metra. Tarcze złożone były z blach wzmocnionych za pomocą kątowników. Umocowane zostały one za pomocą cięgien śrubowych do dwóch ram portalowych, których konstrukcja była kratowa drewniana i obejmowała ona cały masyw jazu. Ramy portalowe opierały się na czterech wózkach i na nich były one przesuwane po szynach, które ułożone były wzdłuż jazu.[uprawnienia budowlane]

Deskowanie ślizgowe

Deskowanie ślizgowe czasami stosuje się do budowania budowli wodnych. Posiada ono jednak pewną różnicę. Polega ona na tym, że deskowania te muszą posiadać odpowiednio wzmocnione usztywnienia oraz stężenia. Jest to związane z o grubością ścian budowli wodnych, które zazwyczaj są znacznie grubsze niż w przypadku budownictwa powszechnego. Budowlami wodnymi, w których stosuje się te deskowania są na przykład nabrzeża oraz falochrony morskie i słupy budowli, które są wykonywane na morzu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Konstrukcja mola

Mola zazwyczaj mają konstrukcję, która składa się z żelbetowych skrzyń. Skrzynie te są wykonywane na brzegu morza. Następnie holuje się je drogą wodną na miejsce, gdzie mają być one umieszczone. Tam ustawia się je i zatapia poprzez obciążenie balastem. Ciąg skrzyń nabrzeża może zostać podzielony na kilkadziesiąt skrzyniowych bloków. W tej sytuacji na wyznaczonym terenie na brzegu morza w sposób tradycyjny są wykonywane płyty fundamentowe betonowych skrzyń. Później na tych fundamentach wytyczane są osie skrzyń i osie podpór dźwigarów portalowych. Na tak przygotowanym fundamencie montowane są deskowania ślizgowe i dźwigi portalowe. Łączy się je ze sobą za pomocą kratownic przestrzennych. Na kratownicy tej montowane są wciągarki elektryczne lub ręczne posiadające liny stalowe.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com