fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne to wdzięczny temat do pytań na egzamin ustny. Tematyka tych pytań jest różnorodna, poczynając od odległości jakie należy zachować a na materiałach z jakich należy wykonywać przewody kończąc.

przewody dymowe
przewody dymowe

 

Do jakiego rodzaju przewodów, dopuszcza się stosowanie cegieł wapienno-piaskowych klasy 150. Odpowiedź: do przewodów wentylacyjnych

Podaj zasady wykonywania wylotów przewodów dymowych przy dachach płaskich ( pochylenie < 12°). Odpowiedź: wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych.

Podaj minimalny wymiar przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych murowanych z cegły. Odpowiedź: nie powinny być mniejsze niż 14x14cm pół cegły na pół cegły ze spoinami.

Wymień co najmniej 5 rodzajów badań , obejmujących wykonane przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Odpowiedź: drożność, wielkość przekroju, grubość przegród, szczelność, wyposażenie otworów wycierowych i rewizyjnych, wyloty i wloty do przewodów, prawidłowość ciągu.

Podać rodzaje przewodów murowanych z cegły: Odpowiedź: spalinowe, wentylacyjne, dymowe i dymowe awaryjne.

Czy przewody murowane mogą być odchylone od pionu? Odpowiedź: mogą nie więcej niż 30%

Jakie powinny być powierzchnie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych? Odpowiedź: gładkie łącznie ze spoinami i bez występów lub wklęśnięć

Z jakich cegieł można wykonywać przewody spalinowe w budynkach zamieszkania zbiorowego? Odpowiedź: z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 lub 100

Gdzie i na jakich wysokościach należy sytuować otwory wycierowe przewodów dymowych w budynkach mieszkalnych? Odpowiedź: na wysokości 1m-1,20m w piwnicy. Przy paleniskach w pomieszczeniach 0,3m od podłogi

Na jakiej wysokości powinien być wylot przewodu dymowego usytuowanego na dachu płaskim, ale w odległości 1,0 m od ściany szczytowej sąsiedniego budynku wystającej ponad płaszczyznę dachu na wysokość 3,00 m? Odpowiedź: 0,3 ponad najwyższy punkt budynku sąsiedniego.

Proszę określić gdzie należy wykonać otwory rewizyjne w murowanych przewodach spalinowych w budynkach mieszkalnych. Odpowiedź: 0,4m poniżej wlotu do przewodu.

Jak powinien być skonstruowany wylot murowanego przewodu wentylacyjnego w budynku mieszkalnym? Odpowiedź: wierzch kominów powinien być nakryty czapką betonową zbrojoną z okapnikiem, odizolowaną warstwą papy

Na jakiej wysokości powinien być wylot przewodu kominowego dymowego usytuowanego na dachu płaskim, ale w odległości 8,00 m od ściany szczytowej sąsiadującego budynku wystającej ponad dach na wysokość 3,00 m? Odpowiedź: 0,6m powyżej kalenicy lub obrzeży budynku.

Na jakiej wysokości powinien znajdować się wylot przewodu dymowego, lub spalinowego usytuowany na dachu o nachyleniu 10%? Odpowiedź: 0,6m powyżej kalenicy lub obrzeży budynku.

Na jakiej wysokości powinien znajdować się wylot przewodu dymowego w dachu o nachyleniu 45o z pokryciem niepalnym, lub trudno – zapalnym? Odpowiedź: 0,3 od powierzchni dachu oraz w odległości 1m od powierzchni.

Na jakiej wysokości powinien być wylot przewodu dymowego usytuowanego na dachu płaskim, ale w odległości 2,50 m od ściany szczytowej sąsiadującego budynku wystającej ponad płaszczyznę dachu na wysokość 3,00 m? Odpowiedź: powinien być równy z ścianą szczytową budynku sąsiedniego

Czy można dopuścić aby przewód kominowy w budynku mieszkalnym nie był pionowy. Jeżeli tak, to jak wielkie odchylenie do pionu można dopuścić i na jakiej długości? Odpowiedź: można dopuścić odchylenie max 30% na max 2m

Jaki minimalny przekrój poprzeczny musi mieć murowany przewód kominowy w budynku mieszkalnym? Odpowiedź: 14x14cm

Jak duże odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji wymiarów przekroju poprzecznego przewodu kominowego murowanego z cegły można uznać za dopuszczalne? Odpowiedź: +1cm, – 0,5cm

Proszę podać czy trzony kominowe murowane z cegły w budynkach mieszkalnych powinny być tynkowane? Odpowiedź: trzony kominowe powinny być rapowane lub tynkowane na całej wysokości, poza odcinkami przechodzącymi przez stropy ogniotrwałe.

Proszę podać czy powinno się tynkować wewnętrzne powierzchnie przewodów spalinowych dymowych murowanych z cegły w budynkach mieszkalnych. Jeżeli tak, to jakim materiałem? Odpowiedź: nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com