fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przewodności cieplna materiału ma wartość średnią pochodząca od przewodności podstawowego tworzywa oraz powietrza zawartego w porach. Z tego powodu można stwierdzić, że im materiał jest bardziej porowaty, czyli ma mniejszy ciężar objętościowy tym ma lepsze właściwości izolacyjne. Zmiana wartości przewodności cieplnej w betonach lekkich uzależniona od ciężaru objętościowego tłumaczona jest różnicami w ilości powietrza zamkniętego w porach materiału. Dla tworzy podstawowych bez porów wartości współczynnika przewodności cieplnej prezentują się następująco. Dla tworzy nieorganicznych amorficznych ma on wartość od 1,4 do 3,5 kcal/mh °C.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] W przypadku tworzyw nieorganicznych krystalicznych, które są prostopadłe do osi kryształów mają wartość od 4 do 6 kcal/mh °C. Dla nieorganicznych tworzyw krystalicznych równoległych do osi kryształu wynosi około 12 kcal/mh °C. W przypadku powietrza zamkniętego w porach przewodność cieplna materiału wynosi nieznaczny ułamek podanych wartości. Jej wartość uzależniona jest od wielkości oraz kształtu porów.

Przewodność cieplna materiału

Czynniki wpływające na przewodność cieplną materiałów

Na podstawie wyżej ukazanych wartości można w przybliżeniu wyznaczyć wartości współczynnika przewodności cieplnej. Jednak na jego wartość wpływ ma wiele czynników. Należą do nich między innymi rodzaj porów, skład chemiczny czy budowa molekularna. Z tego powodu takie szacowanie często jest obarczone znacznym błędem. Na wartość przewodności cieplnej wpływ ma również wielkość oraz rodzaj porów. Dla jednakowego stopnia porowatości wartość przewodności wzrasta wraz z wielkości porów. Jest to spowodowane zwiększeniem się konwekcji powietrza, które jest zawarte w porach. Zjawisko konwekcji sprzyja przenoszeniu się ciepła.[uprawnienia budowlane]

Dyfundująca para wodna

Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na zwiększanie się wartości przewodności cieplnej jest dyfundująca para wodna. Znajduje się ona w powietrzu zawartym w porach i przyczynia się do przenoszenia ciepła. Można więc wysnuć wniosek, że betony jamiste wykonywane z grubego kruszywa mają zazwyczaj wyższą przewodność cieplną niż betony, które wykonuje się z drobnych frakcji a mające taki sam ciężar objętościowy. Znaczenie również ma tutaj rodzaj porów. W przypadku porów, które są połączone ze sobą to ruch powietrza oraz przenoszenie ciepła jest ułatwione. Dla zamkniętych porów natomiast materiał charakteryzuje się mniejszą przewodnością cieplną.[uprawnienia budowlane testy]

Wpływ budowy molekularnej materiałów

Kolejnym czynnikiem, który ma duży wpływ na wartość przewodności cieplnej jest budowa molekularna materiałów, z których składa się beton. W przypadku materiałów, których budowa jest krystaliczna przewodność cieplna wynosi o około 75% więcej niż w przypadku materiałów z budową amorficzną. Mają one również o około 150% większą wartość niż materiały, których struktura jest szklista. Tworzywa ze szklistą strukturą mają natomiast dużo korzystniejsze właściwości cieplne od pozostałych materiałów. Przykładowo beton z żużla pumeksowego dla tego samego ciężaru objętościowego ma mniejszą przewodność cieplną niż betony oraz inne kruszywa lekkie.[akty uprawnienia budowlane]

Rodzaj mikrowypełniacza oraz wilgotność

Rodzaj użytego mikrowypełniacza również ma wpływ na wartość współczynnika przewodności cieplnej. Gdy piasek wykonany z kruszywa lekkiego zastąpimy piaskiem rzecznym dochodzi do raptownego wzrostu przewodności cieplnej materiału. Materiały budowlane w praktyce prawie nigdy nie są w stanie całkowicie suchym. Zawierają one pewną ilość wilgoci. Ma ona negatywny wpływ na właściwości izolacyjne tych materiałów. Zawsze ze wzrostem wilgotności dochodzi do wzrostu przewodności cieplnej. Zależność pomiędzy wilgotnością, a współczynnikiem przewodności cieplnej nie jest jednakowa dla różnych rodzajów betonów lekkich kruszywowych. Według Kaufmana wzrost przewodności cieplnej dla małych wilgotności jest liniowy.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Przewodność cieplna betonów z kruszyw wapieniowych

W przypadku betonów wykonywanych z kruszyw wapieniowych przewodności cieplna zależy głównie od ich struktury. Dla betonów jamistych mamy do czynienia z korzystniejszymi własnościami niż w przypadku betonów o zwartej strukturze. Często różnice pomiędzy wartością przewodności cieplnej w betonach wynikają z rodzaju wapieni, z których wykonane jest kruszywo. Lepsze w tej sytuacji są wapienie porowate od zwartych. Różnice są jednak niewielkie. Z tego powodu w praktyce dla wszystkich betonów wapiennych z tym samym ciężarem objętościowym możemy przyjmować jednakowe współczynniki przewodności cieplnej niezależnie skąd pochodzi kruszywo. Betony z kruszyw wapiennych mają sorpcję wilgoci niską.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com