fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Proces przesiewania służy do rozdzielania na frakcje przekruszonego materiału. Do tej operacji stosowane są urządzenia zwane przesiewaczami. Podczas produkowania kruszywa łamanego proces przesiewania może być operacją podstawową przy rozdzielaniu na frakcje oraz jako operacja pomocnicza podczas oddzielania już dostatecznie rozdrobnionego materiału po następnych operacjach kruszenia.[uprawnienia budowlane] Norma PN-66/B-06714 określa poszczególne granice klas ziarnowych. W przypadku kruszywa budowlanego o ziarnach mniejszych od 2 milimetrów to wykorzystuje się sita posiadające otwory kwadratowe. Natomiast ziarna, które są większe od 2 milimetrów odpowiadają sitom, które mają otwory okrągłe. Jeżeli stosujemy sita plecione to dla klas ziarnowych większych od 2 milimetrów powinno się stosować przelicznik. Mówi on o tym, że bok otworu kwadratowego powinien odpowiadać 0,8 średnicy otworu okrągłego.[akty uprawnienia budowlane]

Przesiewanie
Przesiewanie

Układy sit w przesiewaczach

W przesiewaczach możemy wyróżnić różne rodzaje układów sit. Są one związane z kolejnością odprowadzania klas ziarnowych. Klasy te, czyli poszczególne frakcje jako produkt z procesu przesiewania mogą być odprowadzane z sita na zewnątrz przesiewacza, przesuwać się po sicie na kolejne sito lub spadać przez otwory sita na kolejne sito. Możemy więc wyróżnić tu układy sit posobny oraz nadsobny. Czasami można spotkać również układy sit mieszanych. Najczęściej wykorzystywanym układem podczas produkowania kruszyw mineralnych jest układ nadsobny.[uprawnienia budowlane testy]

Skuteczność oraz wydajność procesu przesiewania

Skuteczność, czyli dokładność procesu przesiewania jest stosunkiem masy ziarn klasy dolnej, którym udało się przejść przez sito do masy ziarn tej klasy w nadawie, czyli materiale przesiewanym. Parametr ten może być wyrażony za pomocą wskaźnika skuteczności w procentach. Przez skuteczną wydajność przesiewacza rozumiemy zdolność przesiewania w przeciągu jednej godziny podczas określonej skuteczności przesiewania. Każdy przesiewacz podczas przesiewania takiego samego materiału dla tych samych warunków posiada różną wydajność dla różnej wartości skuteczności, czyli dokładności przesiewania.[egzamin na uprawnienia budowlane] Skuteczna wydajność przesiewacza uzależniona jest od kinematycznych właściwości jakie posiada przesiewacz, wielkości powierzchni sit, wielkości oczek sit, ciężaru nasypowego kruszywa, prześwitu sit, ilości ziarn większych oraz mniejszych oraz od wymiarów jakie posiadają otwory sit i lepkości materiału.

Uszlachetnienie kruszywa

Kruszywo można poddawać procesowi uszlachetniania. Wykonuje się to w celu doprowadzenia do jak najlepszych i najbardziej korzystnych właściwości tych kruszyw. Głównie chodzi tu o cechy geometryczne jakie posiadają ziarna oraz o usuwanie z nich zanieczyszczeń. Poprzez proces uszlachetniania podnoszona jest klasa kruszywa. W procesach uszlachetniających kruszywo mineralne służące do betonów możemy wyróżnić procesy granulowania, przemywania, płukania i wzbogacania na sitach. Operacje te mogą być przeprowadzane w tym samym czasie co proces rozdrabniania kruszywa łamanego. Dzięki temu doprowadza się do maksymalnej ilości ziarn, które mają kształt krępy zwany również kubicznym.[segregator uprawnienia budowlane]

Granulowanie

Proces granulowania jest przeprowadzany w urządzeniach zwanych granulatorami. Są to kruszarki posiadające specjalnie wykształcone komory kruszenia, które charakteryzują się wydłużoną szczeliną przestrzeni roboczej. W tej komorze elementy drobiące są do siebie praktycznie równoległe. Teoretycznie w tych urządzeniach każde z ziaren jest jedno lub dwukrotnie uderzane w miejscu najwęższej części komory kruszenia. Przez takie działanie uzyskujemy ziarna, które w większości mają krępy kształt oraz otrzymujemy równomierny produkt.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com