fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wloty i wyloty przepustów

Wloty i wyloty przepustów wykonuje się zgodnie z trzema rodzajami rozwiązań konstrukcyjnych:

– czołowe,

– kołnierzowe,

– skrzydłowe (uprawnienia budowlane 2021).

W przypadku przepustów prefabrykowanych skrzynkowych podstawowym rodzajem jest typ czołowy. Przyjmuje on formę ścianki z betonu marki 200, którą betonuje się na miejscu budowy. Zbroi się wyłącznie gzymsy. Fundamenty posadawia się na głębokości 0,8-1 m.

W przepustach betonowych sklepionych przewiduje się dwa rozwiązania konstrukcyjne:

– czołowe z zastosowaniem skrzydełek równoległych do osi drogi,

– skrzydłowe ukośne pod kątem 30° do osi przepustu.

Przepusty wielootworowe
Przepusty wielootworowe

Przepusty wielootworowe

Przepusty wielootworowe stosuje się najczęściej w przypadku, kiedy nasypy drogi charakteryzują się małą wysokością. Takie przepusty posiadają dwa, trzy bądź więcej otworów. Wielootworowymi przepustami są z reguły przepusty prefabrykowane rurowe oraz skrzynkowe. Zakłada się, że pomiędzy rurami powinno być co najmniej 20 cm odstępu. Z kolei w przypadku odstępów pomiędzy skrzynkami, to powinna ona wynosić minimum 23 cm.

Fundament dla przepustów wielootworowych tworzy się zgodnie z zasadami, które obowiązują dla przepustów jednootworowych (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Wloty i wyloty mogą być wykonane analogicznie jak dla przepustów jednootworowych przy zastosowaniu różnych typów rozwiązań konstrukcyjnych.

Podstawowe urządzenia odwadniające

Podstawowymi urządzeniami, które odwadniają torowisko ziemne, są:

– rowy przydrożne,

– ścieki,

– studzienki wpustowe dla kanałów krytych.

Umocnienie dna ścieków i rowów najczęściej wykonuje się z prefabrykatów betonowych, które wykonuje się z betonu niezbrojonego marki 170. Objętość betonu jednego elementu prefabrykowanego wynosi 0,025 ms, a jego ciężar 55 kg.

Prefabrykaty należy układać na podsypce piaskowej bądź żwirowej. Jej grubość powinna wynosić 3 cm. Spoiny, które są pomiędzy elementami, należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową.

Zabezpieczenie skarp rowu

Skarpy rowy należy odpowiednio zabezpieczyć. Zabezpieczenie zależy od:

– wielkości napełnienia rowu wodą,

– wielkości pochylenia podłużnego dna rowu.

Zabezpieczenie skarp rowu wykonuje się:

– darniną na szerokości 0,40 m, jeżeli woda występuje okresowo i pochylenie dna rowu nie przekracza 6%,

– brukiem na szerokości 0,40 m, jeżeli ciek ma charakter stały i pochylenie dna rowu nie przekracza 15%,

– płytkami betonowymi na szerokości 0,40 m, jeżeli ciek ma charakter stały i pochylenie dna rowu przekracza 15%.

W sytuacji, kiedy pochylenie podłużne dna rowu wynosi powyżej 6%, niezbędne okazuje się zastosowanie kaskad lub stopni. Wykonuje się je najczęściej z płytek betonowych lub betonu, który wykonuje się na mokro (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Należy je ustawiać w odległościach ok. 10 m.

Płytki betonowe, które wykorzystuje się do umocnienia skarp rowów mają wymiary 35x35x5 cm lub 50x50x7 cm.

Betonowe ścieki podchodnikowe

Betonowe ścieki podchodnikowe najczęściej wykorzystuje się na drogach oraz ulicach miejskich. Mają one za zadanie wyprowadzać wodę ze ścieków przykrawężnikowych poza torowisko ziemne drogi lub ulicy. Jest to konieczne wtedy, kiedy nie ma możliwości, żeby odprowadzić wodę do podziemnych urządzeń kanalizacyjnych.

Studzienki ściekowe

Zadaniem studzienek ściekowych jest odprowadzenie wody ze ścieków ulicznych do podziemnych urządzeń kanalizacyjnych. Najczęściej wykonuje się je z:

– prefabrykatów – kręgów betonowych, których średnica wynosi 50 cm, a ścianki mają grubość 6,5 cm,

– typowych elementów kanalizacyjnych.

W obu opcjach studzienki można wykonać z osadnikiem bądź bez niego.

Studzienki kontrolne

Zadaniem studzienek kontrolnych jest:

– przeprowadzenie okresowej kontroli,

– czyszczenie przewodów kanalizacyjnych w miejscach ich rozgałęzień.

Studzienki tego typu najczęściej wykonuje się z betonowych kręgów, które mają średnicę 80 cm, a ich ścianki mają grubość 8 cm.

W zależności od głębokości, studzienki kontrolne można opierać na fundamencie stałym bądź fundamencie o zmiennej głębokości posadowienia. W pierwszym przypadku różnice, które są widoczne w głębokości, koryguje się długością rur betonowych.

Elementami konstrukcyjnymi studzienek kontrolnych są także:

– żelbetowe płyty pokrywowe,

– pierścienie odciążające (egzamin ustny na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com