fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przepusty rurowe z betonowych elementów prefabrykowanych są najczęściej stosowanymi rodzajami przepustów w budownictwie drogowym (uprawnienia budowlane 2021). Spowodowane to jest tym, że charakteryzują się ona wieloma zaletami. Są to m.in.:

– możliwość coraz szerszego wprowadzania przemysłowych metod budowy przepustów,

– możliwość poważnego skrócenia czasu budowy przepustów.

Przepusty rurowe powstają z elementów prefabrykowanych z betonu zbrojonego marki 200. Aby możliwe było wykonanie szczelnych styków, prefabrykat rurowy posiada zakończenie mufowe.

To, w jakim zakresie będzie się stosować przepusty rurowe, wynika przede wszystkim z założeń projektowych, które przyjmuje się w obliczeniach statycznych. Rury takie oblicza się głównie obliczone na obciążenie ruchome I klasy ze sprawdzeniem obciążenia ciągnikiem T-80.

Innymi rodzajami przepustów drogowych są przepusty:

– żelbetowe skrzynkowe z elementów prefabrykowanych,

– żelbetowe ramowe,

– betonowe sklepione.

Stosuje się je wyłącznie w ograniczonych oraz specjalnie uzasadnionych przypadkach.

Przepusty rurowe
Przepusty rurowe

Przepusty żelbetowe skrzynkowe z elementów prefabrykowanych

Przepusty żelbetowe skrzynkowe z elementów prefabrykowanych są w kształcie prostokąta (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Zbudowane są one z:

– poziomej płyty dolnej,

– elementu skrzynkowego, którego przekrój zbliżony jest do ceownika.

Płyta dolna najczęściej ma grubość 21 cm. Wykonuje się ją albo na mokro z betonu marki 170, albo układa się ją z gotowych elementów prefabrykowanych o grubości 10 cm.

Prefabrykat, który ma długość 1 m jest gładką rurą, której średnica wewnętrzna może wynosić 60 cm, 80 cm, 100 cm, 125 cm czy 150 cm. Grubość ścianki rury waha się od 8 do 14 cm. Zbrojenie wykonuje się z reguły ze stali okrągłej St3S.

Prefabrykat skrzynkowy wykonuje się najczęściej z betonu marki 200. Wykorzystuje się do tego co najmniej 300 kg cementu marki 250 na 1m3 betonu.

Stalą okrągłą St3S, która ma średnicę 6-10 mm zbroi się płytę, a także prefabrykat skrzynkowy. Grubość warstwy otulenia zbrojenia głównego betonem jest równa 2 cm.

Przy prefabrykatach znajdują się wystające uchwyty, które służą do ich transportu czy ustawiania. Tolerancje wymiarów prefabrykatów wynoszą ok. 0,5 cm (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia).

Założono, że luzy konstrukcyjne na stykach poszczególnych elementów powinny wynosić 1 cm. Oba rodzaje prefabrykatów są długie na 49 cm.

Przepusty żelbetowe skrzynkowe z elementów prefabrykowanych są odpowiednio zaprojektowane na obciążenie ruchome I klasy i sprawdzone na obciążenie ciągnikiem T-80. Nadsypka i nawierzchnia mają łącznie grubość od 10 do 50 cm.

Przepusty żelbetowe ramowe

Przepusty żelbetowe ramowe, które betonuje się na miejscu budowy w deskowaniach, stosuje się aktualnie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Betonuje się na miejscu budowy ze względu na dużą pracochłonność, a także stosunkowo długi okres budowy. Takie przepusty, zwłaszcza o dużych wymiarach, najczęściej stosuje się w przypadku:

– umożliwienia miejscowej przejazdu kołowego,

– przepędu bydła pod drogą w sytuacji, kiedy wysoki nasyp korpusu drogowego przedziela tereny mieszkalne lub pastwiska.

Konstrukcję przepustów ramowych wykonuje się z betonu marki 170. Jednocześnie konieczne jest, żeby zastosować okrągłą stal zbrojeniową St3S. Przekrój poprzeczny przepustu żelbetowego ramowego ma kształt prostokąta. Dotychczas istniejące i stosowane projekty typowych przepustów ramowych obejmują 12 różnych typów.

Przepusty żelbetowe ramowe projektuje się na obciążenie ruchome I klasy i sprawdza na obciążenie ciągnikiem T-80. Nadsypka nad przepustem oraz grubość nawierzchni ma grubość 50 cm. Mierzy się ją w krawędzi nawierzchni (egzamin ustny na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com