fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Przepisy Prawa budowlanego dotyczące uprawnień budowlanych

Przepisy prawa budowlanego jasno regulują wszystkie niezbędne wytyczne, które odnoszą się do zdobywania i zakresu uprawnień budowlanych. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

W wyżej wymienionych regulacjach znalazły się także reguły dotyczące nabywania wykształcenia, odbywania praktyk na budowie i w biurze projektowym, postępowań kwalifikacyjnych, a w końcu także egzaminów oraz samego procesu przyznawania uprawnień budowlanych.

Specjalizacje uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane są przyznawane w określonych specjalnościach. Oczywiście, nie trzeba ograniczać się jedynie do jednej specjalizacji, można pokusić się o rozszerzenie posiadanych rodzajów uprawnień budowlanych. Osoba się o nie ubiegająca, ma do wyboru następujące specjalności: architektoniczną, wyburzeniową, konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną mostową oraz inżynieryjną drogową. W grę wchodzą także specjalności inżynieryjne kolejowe. Jedna z nich tyczy się zakresu kolejowych obiektów budowlanych, natomiast druga obejmuje zakres sterowania ruchem kolejowym. (egzamin na uprawnienia budowlane)

W przypadku uprawnień budowlanych warto mieć na uwadze także mniej popularne specjalności. Ciekawą odnogą uprawnień jest na przykład specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Uprawnienia budowlane obejmują także specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń cieplnych. Zakres instalacyjny uprawnień budowlanych może tyczyć się także wentylacji, gazownictwa, wodociągów i kanalizacji. Warto pomyśleć także o uprawnieniach budowlanych instalacyjnych w zakresie sieci, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. (testy 2020 uprawnienia)


W którym momencie najlepiej jest podjąć decyzję o zakresie uprawnień budowlanych?

Decyzję o zakresie uprawnień budowlanych warto podjąć już w momencie wybierania wykształcenia. Jeśli w grę wchodzą studia, moment ten nieznacznie odciągnie się w czasie. W przypadku zdecydowania się na wykształcenie średnie techniczne, uprawnienia budowlane powinno wybrać się razem z kierunkiem technikum bądź też szkoły zawodowej. (uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.