fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Jeżeli chodzi o ilość aktów prawnych i materiału niezbędnego do pozytywnego zaliczenia ww. egzaminu jest ona bardzo obszerna (uprawnienia budowlane testy). Izba Architektów RP liczy 54 pozycje, z kolei Polska Izba Inżynierów Budownictwa to aż 166 pozycji. Można śmiało powiedzieć, iż największa liczba pytań na egzaminie dotyczy ustaw. Zatem tylko dobra znajomość ustaw Prawa budowlanego pozwoli na pozytywne zaliczenie egzaminu. Dlaczego jest to tak ważne? Bowiem na podstawie ustaw Prawa budowlanego sprawowane są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Dla każdej specjalności oraz rodzaju uprawnień budowlanych i architektonicznych obligatoryjne jest posiadanie wiedzy na temat ustaw przez kandydatów.

Ustawa Prawa budowlanego

Jak zostało już wspomniane znajomość ustawy Prawa budowlanego to kluczowy element w drodze do pozytywnego zdania egzaminu. Tę ustawę warto przeczytać wielokrotnie ze zrozumieniem przed przystąpieniem do egzaminu (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Istotne jest, aby utrwalić w pamięci zakres poszczególnych rozdziałów ustawy oraz znać rozporządzenia dotyczące warunków technicznych budynków i ich usytuowania. Rozporządzenie to dotyczy zarówno specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak i architektonicznej. Należy zwrócić na nie szczególną uwagę podczas nauki do egzaminu, ponieważ wiele pytań na egzaminie pisemnym dotyczy właśnie tego rozporządzenia.

Rozporządzenie dotyczące warunków technicznych budynków i ich usytuowania – to musisz wiedzieć

Ww. rozporządzenie w największym stopniu dotyczy specjalności kolejowej, mostowej, wyburzeniowej oraz hydrotechnicznej (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Istotnie należy pamiętać, iż w każdej specjalności uprawnień konieczna jest znajomość rozporządzeń branżowych dotyczących warunków technicznych. Dla uprawnień mostowych i drogowych należy znać rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty drogowe inżynierskie i ich usytuowanie. Z kolei dla uprawnień
architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych – rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (program egzamin uprawnienia 2019).

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.