fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przegrody pojedyncze które wykonane są z lekkich betonów z wypełniaczami organicznymi posiadające komory powietrze wykazują stosunkowo małą izolacyjność w paśmie częstotliwości, które leży w pobliżu wartości częstotliwości rezonansowej komór powietrznych wynikającej z objętości oraz wymiarów. Zwiększanie ciężaru danej przegrody daje efekty jedynie do pewnych granic. Przykładowo zwiększenie ciężaru z 420 na 550 kg/m3 nie wpływa na polepszenie izolacyjności przegrody.[segregator uprawnienia budowlane] Można stwierdzić, że działa to wręcz przeciwnie. Powoduje zmniejszenie jej częstotliwości w paśmie powyżej 500 Hz. Na podstawie tego można powiedzieć, że obliczenie akustycznej izolacyjności właściwej przegród wykonanych z betonów z wypełniaczami organicznymi jest niezwykle utrudniona. Z tego powodu charakterystyki izolacyjności dla tego typu przegród powinno się wyznaczać stosując pomiary akustyczne.

Przegrody z wypełniaczami organicznymi

Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych

Rozwiązania konstrukcyjne wywierają różny wpływ na izolacyjność akustyczną przegród. W przypadku betonów lekkich ze względu na izolacyjność akustyczną przegrody te powinny być tynkowane. Szpachlowane lub stosowanie płynne tapety ma minimalny wpływ na wartość akustycznej izolacyjności przegród wykonanych z lekkich betonów. Natomiast w przypadku betonów komórkowych mają one duży wpływ.[akty uprawnienia budowlane] W pojedynczych przegrodach występowanie komór powietrznych powoduje zazwyczaj pogorszenie właściwości izolacyjnych. Ten efekt można w całości lub częściowo wyeliminować poprzez wypełnianie komór za pomocą materiału silnie pochłaniającego energię dźwiękową. Wartość akustycznej izolacyjności właściwej przegród pojedynczych wykonanych z betonów lekkich umożliwione jest poprzez przymocowywanie do nich lub dostawianie dodatkowej ścianki izolacyjnej. Innym sposobem jest wykonanie niej okładziny z tynku lub podobnej wykonanej na warstwie materiału dźwiękochłonnego. Przykładem może być mata z wełny szklanej. Zastosowanie przegród wykonanych z betonów lekkich w postaci dodatkowych ścianek może powodować zwiększanie się izolacyjności przegród ciężkich.[uprawnienia budowlane testy]

Tłumienie dźwięków w stropie

Właściwości izolacyjne jakie posiadają stropy charakteryzowane są przez ich izolacyjność na dźwięki powietrzne oraz tłumienie dźwięków uderzeniowych. Stopień tłumienia dźwięków uderzeniowych przez strop nie posiadający warstw izolacyjnych jest uzależnione od konstrukcji jaką posiada strop oraz własności fizycznych materiału, z którego jest on wykonany.[egzamin na uprawnienia budowlane] Są one zazwyczaj gorsze niż ma to miejsce w stropach ciężkich. Powinno się to odpowiednio uwzględniać podczas procesu projektowania. W przypadku wypełnienia stropu ciężkimi betonami komórkowymi wpływa na znaczną poprawę akustycznych własności płyty stropowej. Jednocześnie dochodzi do zmniejszenia jej ciężaru. Przykładem mogą być tu stroy typu WUF. Stropy wykonywane z betonów lekkich mają większy przyrost tłumienia niż ma to miejsce w stropach wykonanych z betonów ciężkich.[uprawnienia budowlane]

Podłogi warstwowe

Tłumienie dźwięków uderzeniowych poprzez taki sam układ podłogi warstwowej odbywa się różnie w zależności od stropu, w którym ma to miejsce. Jest ono w całości uzależnione od konstrukcji jaką posiada analizowany strop.

Stropy pustakowe

Stropy pustakowe mogą być wykonywane na przykład z betonów z wypełniaczami organicznymi. Posiadają one wtedy komory niezapełnione. W tych stropach dochodzi do większego tłumienia dźwięków uderzeniowych niż ma to miejsce w stropach wykonanych z betonów kruszywowych. Jest to spowodowane pochłanianiem energii dźwiękowej wewnątrz komór powietrznych stropu. Ścianki tych komór posiadają znaczny współczynnik pochłaniania dźwięku.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com