fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Niezbyt duże ilości kruszywa

Niezbyt duże ilości kruszywa da się przetrzymywać w przenośnych szopach drewnianych, odeskowanych od zewnętrznej strony. Przy braku szop warto układać kruszywa w naturalnych wgłębieniach terenu, lub w odpowiednio wcześniej przygotowanych wykopach. Zazwyczaj kruszywo składa się w kojcach (zrobionych z desek) bądź pryzmach. Cegły niezbyt często przetrzymuje się w krytych pomieszczeniach, ponieważ jest to duży wydatek. Zazwyczaj układane są ściśle w kozłach (stosach), które muszą do siebie przylegać, żeby powierzchnia wystawiona na czynniki atmosferyczne była jak najmniejsza. Cement oraz wapno palone przechowuje się w magazynach, gdzie nie ma dostępu wilgoci. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Przechowywanie materiałów
Przechowywanie materiałów

Doły z wapnem gaszonym

Doły z wapnem gaszonym muszą zostać okryte deskami i ocieplone, przykładowo trzema warstwami mat słomianych i okryte papą, żeby wapno nie ochłodziło się. Dużą uwagę warto zwrócić, by cegła oraz piasek były zupełnie suche, ponieważ na odtajanie jednego kilograma śniegu lub lodu zawartego w materiałach jest wymagana ogromna ilość ciepła – 80 kcal, co równa się temu, że trzeba podgrzać kilogram wody o 80° C. Piasek w pryzmach i kojcach chroni się od marznięcia matami słomianymi, a od śniegu i wody daszkami albo papą rozłożoną ze spadkiem, albo brezentem czy deskami. Kozły z cegłami zasłania się podobnie z góry i ze strony mocnych opadów atmosferycznych. (uprawnienia budowlane program)

Roboty ogrzewcze, izolacyjne i instalacyjne, dokładniej ułożenie i ocieplenie sieci wodociągowej i parowej przydatnej do robót zimowych, przełożenie wymaganych przewodów elektrycznych i zrobienie oświetlenia, stworzenie ogrzewania materiałów (piece i instalacje ogrzewcze do kruszywa oraz wody a podczas mrozów schodzących poniżej -7° C też do cegły), ocieplenie środków przewożących (pokrywy i izolacja ciepłochronna nosiłek, skrzyń, taczek służących do transportu zapraw), przygotowanie pokoi izolowanych od wpływów atmosferycznych do mieszania zaprawy i do podgrzewania wody, tak samo jak innych materiałów przed ich użyciem, jeżeli jest tak zaplanowane do późniejszych robót, przygotowanie cieplaków i ich ogrzewania, jeżeli będą używane. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Przygotowanie maszyn

Maszyny i urządzenia zanim przystąpią do robót zimowych warto poddać je szczegółowemu przeglądowi. Warto wykonać naprawy bieżące i średnie, wedle możności ze zwróceniem uwagi na potrzebę zmiany części tych najwięcej wykorzystywanych, nawet wtedy, kiedy na pierwszy rzut oka nie wymagają one wymiany. Betoniarki oraz zaprawiarki muszą zostać umieszczone w magazynach zamkniętych. Maszyny, których nie da się z różnych powodów zamknąć w zamkniętych pomieszczeniach, muszą być jak najdokładniej zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi poprzez okrycie ich brezentami. (uprawnienia budowlane 2021)

Metoda zachowania ciepła

Metoda zachowania ciepła, czyli inaczej metoda termosu jest stosowana w robotach murowych odbywających się w zimę. Polega ona na tym, że dzięki podgrzaniu wody bądź wody z piaskiem, a podczas mrozów – 7° C także cegły, oraz dzięki użyciu środków opóźniających stygnięcie muru uzyskujemy przed zamarznięciem dużą wytrzymałość na ściskanie zaprawy Rzz nie spadającą poniżej 20% jej wytrzymałości miarodajnej Rz. Ją można uzyskać po 28 dniach. (program egzaminu na uprawnienia)

Badania wskazują, że jeżeli przed zamarznięciem zaprawy otrzymamy jej wytrzymałość równą 0,20 Rz, to kolejny proces jej twardnienia nastąpi, ale z opóźnieniem nawet po zamarznięciu, przy czym po jakimś czasie po odtajaniu wytrzymałość zaprawy może wskoczyć nawet do wartości Rz, więc ostateczna wytrzymałość muru się nie zmieni. W zaprawie, która przed zamarznięciem nie osiągnęła wytrzymałości 0,20 Rz, nie da się liczyć na jej dalsze twardnienie, jak jest zamrożona, ani również na to, że w przyszłości będzie w pełni wytrzymała. (uprawnienia budowlane kontakt)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com