fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Prowadzenie procesu inwestycyjnego

Uprawnienia budowlane pozwalają na prowadzenie prac przy obiektach budowlanych w szerokim tego słowa znaczeniu.  Dają możliwość nadzorowania prac przy projektowaniu.  Poczynając od koncepcji projektowej, poprzez projekt architektoniczny, konstrukcyjny, aż po wykonanie wszystkich branż (elektrycznej , sanitarnej,  telekomunikacyjny itd.). Umożliwiają prowadzenie prac wykonawczych przy obiektach kubaturowych,  mostach,  droga,  obiektach hydrotechniczne itd.  Są podstawą do przeprowadzenia budowy, remontów,  przebudowy,  nadbudowy. Dają możliwość nadzorowania prac wyburzeniowych. Są więc niezbędne przy prowadzeniu całego procesu inwestycyjnego, od projektu aż do wyburzenia danego obiektu.

prowadzenie procesu inwestycyjnego

prowadzenie procesu inwestycyjnego

Uprawnienia budowlane a proces inwestycyjny

Zdobycie uprawnień budowlanych potwierdza wiedzę oraz praktykę budowlaną danego kandydata przystępującego do egzaminu w zakresie procesu inwestycyjnego.  Pokazuje że dana osoba jest zdolna do tworzenia jak i burzenia nieruchomości. Uprawnienia budowlane wydawane są w określonej specjalność, w której dana osoba może praktykować. Uprawnienia budowlane nadawane są w ograniczonym i nieograniczonym zakresie.  Ograniczenie uprawnień pozwala na zajmowanie się obiektami budowlanymi, które obarczone są pewnymi ograniczeniami ( kubatura,  powierzchnia,  wysięg itd.).

 

Prawo do wykonywania projektów i nadzorowania prac budowlanych nadawane jest przez Komisję Kwalifikacyjną odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoby powołane do pełnienia funkcji w Komisji są przygotowane do precyzyjnego sprawdzenia wiedzy każdego z kandydatów. Egzamin na uprawnienia budowlane pozwala na dopuszczenie do pracy w zawodzie tylko tych osób, które faktycznie się do tego nadają. Muszę one posiadać odpowiednie wykształcenie, które jest potwierdzeniem tego czego się nauczyły na studiach. Ponadto muszą wykazać się praktyką budowlaną w pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i pracy przy sporządzaniu projektów. Praktyka uzależniona jest od rodzaju uprawnień o jakie kandydat występuje. Jest to doskonały sposób na wyeliminowanie osób nieodpowiedzialnych. Dzięki temu możliwa jest skuteczna ochrona przed wypadkami, zarówno na etapie budowy jak i przy użytkowaniu obiektów.  Brak praktyki i wiedzy w danym zakresie może powodować bowiem konsekwencje w postaci tragicznych w skutkach wypadków. Zagrażałoby to nie tylko konstrukcji samego budynku, mostu, drogi, ale przede wszystkim ludziom którzy z nich korzystają.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0