fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Istotnie, uczestnicy ww. procesu zostali wskazani w poprzedniej części (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Bezsprzecznie jednym z nich jest projektant, który musi posiadać uprawnienia budowlane oraz być wpisany na listę samorządu zawodowego. Aby zdobyć uprawnienia zobowiązany jest do zdania egzaminu przed komisją wyłonioną spośród członków izby samorządu zawodowego. Oczywiście projektant może otrzymać uprawnienia w wybranej specjalności. Są nimi między innymi: architektoniczna, drogowa, mostowa, konstrukcyjno-budowlana, wyburzeniowa, instalacyjna elektryczna, sanitarna oraz telekomunikacyjna.

Zadania projektanta

Istotnie, jednym z głównych zadań projektanta jest odpowiedzialne działanie, zgodne z zasadami oraz przepisami wiedzy technicznej. Oczywiście osoby pełniące funkcję projektanta muszą również dokładać wszelkich starań w prawidłowe wykonywanie swojej pracy (uprawnienia budowlane – egzamin). Z pewnością nie można pominąć także konieczności dbania o prawidłową organizację, jakość i bezpieczeństwo prac.

Jak zdobyć uprawnienia w wybranej specjalności?

Wspomniane powyżej specjalności, w których projektant może uzyskać uprawnienia budowlane wiążą się z koniecznością spełnienia pewnych warunków. Na początku należy wspomnieć, iż uprawnienia mogą zostać wydane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (egzamin na uprawnienia budowlane). Jeżeli projektant stara się o uprawnienia bez ograniczeń, wówczas musi mieć ukończone studia II stopnia oraz odbyć wymaganą przepisami praktykę. Z kolei wymagania w przypadku projektowania w ograniczonym zakresie nie są aż tak obszerne.

Obowiązki projektanta w świetle aktualnych przepisów

Bezsprzecznie projektant musi być świadomy obowiązków, które nakładają na niego aktualne przepisy (program uprawnienia budowlane). Do jego obowiązków należą zatem: zapewnienie udziału w projektowaniu osób mających uprawnienia do projektowania w wymaganych specjalnościach. Jak również tworzenie projektów budowlanych w zgodzie z ustaleniami, które określone są w decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Istotnie musi także sporządzać informacje niezbędne do stworzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Obowiązuje go również służenie wyjaśnieniami w przypadku wzbudzających wątpliwość kwestii związanych z projektem lub zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi. Oczywiście do obowiązków projektanta należy także prowadzenie dokumentacji technicznej związanej ze sprawowanym nadzorem autorskim. Ważnym aspektem jest to, iż nadzór może być sprawowany na polecenie inwestora lub odpowiedniego organu (program egzamin uprawnienia 2019).

To, czy projekt architektoniczno-budowlany zgadza się z przepisami, wydanym pozwoleniem na budowę oraz planem zagospodarowania również leży w gestii projektanta. Reasumując, mnogość zadań oraz obowiązków projektanta świadczą o tym, jak odpowiedzialna i ważna jest jego praca.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com